Sari Saarikoski

Sote-alan muutoksissa panostus johtamisosaamiseen kannattaa

Valmistaudu tulevaan monipuolisesti

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivat palveluntuottajat, yrittäjät, järjestöt ja muut toimijat ovat nyt osana isoa muutosta. Muutos seuraa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä.

Panostamalla johtamis- ja esihenkilötyön kehittämiseen valmistaudut tulevaan.

Valmistautuminen pitää sisällään myös talouden suunnittelua, panostusta henkilöstön pito- ja vetovoimatekijöihin ja muuttuvien asiakkuuksien kartoittamiseen – kaikki tämä nykyhetkeen peilaten.

Huomaa asiakkaiden muuttuneet tarpeet

Eräs opiskelijamme kertoi:

 – Yrityksessämme on sokaistuttu, kun toiminta on mennyt vuosikymmeniä samalla kaavalla. Nyt on avattava silmät ja huomattava asiakkaiden muuttuneet tarpeet ja tämän hetken maailmantilanne. Tarvitaan todella asioiden päivittämistä!

– On selkeytettävä missio ja visio. On päivitettävä liikeidea vastaamaan tätä hetkeä. Haasteita tulee olemaan henkilöstön kannustamisessa, jotta he tuovat ideat esille – ja tehdä tästä jatkumo. Liiketoiminnan analysointi, imago ja sen hyödyntäminen – monta ajatusta mitä en ollut huomioinut.

Johtaminen avainasemassa sote-alan uudistuksissa

Johtaminen ja esimiestyö ovat avainasemassa uudistuksissa. Ennen kaikkea niillä on vaikutusta henkilöstön veto- ja pitovoiman onnistumiselle. Sote-uudistus edellyttää kuitenkin uudenlaista osaamista monella eri tasolla.

Sotea-alan johtaja kokoaa pöydälle  sote-alaan liittyviä olennaisia elementtejä palikoista, joissa toimialan erilaisia kuvia.

Asiakaskokemuksen laatu keskiössä

Kyse ei ole pelkästään toiminnan uudistustarpeesta. On hyvä keskittyä myös asiakaskokemuksen laatuun ja mielikuvaan. Positiivisen työnantajamielikuvan luominen on todella tärkeää.

Prosessien uudistamista henkilöstöä osallistamalla

Henkilöstöjohtamisen ja esihenkilötyön lisäksi keskeistä on palvelu- ja toimintaprosessien uudistaminen.

Voit koulutuksen aikana kuvata ja uudistaa niitä yhdessä henkilöstöä osallistamalla,  joka osaltaan tukee työhyvinvointia.

Sote-uudistus edellyttää uudenlaista osaamista monella eri tasolla.

Sote-alan henkilöt tutkivat kännykältä toimintayksikön tuloskaavioita. Taustalla kuva ihmisen anatomiasta ja lihaksista.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
sote-alan toimijoille ja yrittäjille

Sote-alan johtaja -opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille ja alalla toimiville yrittäjille. Koulutuksessa suoritat Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Jos toimit sote-yksikön johto- ja esihenkilötehtävissä, opintokokonaisuuden tutkinnon avulla teet johtamisosaamisesi näkyväksi. Autamme sinua kehittämään suunnitelmallisesti oman yrityksesi tai yksikkösi toimintaa sote-alan yrittäjyyden asiantuntijan kanssa.

Positiivisen työnantajamielikuvan luominen on todella tärkeää

Uutta potkua toiminnan analysointiin

Opintoihin olemme räätälöineet työelämä- ja osaamistarvelähtöiset osiot sote-ammattilaisille. Suunnittelemme opintosi yhdessä kanssasi henkilökohtaisesti ennen opintojen alkamista.

Koulutuksesta saat tukea toiminnan analysointiin, jotta voit toteuttaa tarvittavia muutostoimenpiteitä. Oman johtamisosaamisesi kehittämistä tukee henkilökohtainen DISC-analyysi, jonka avulla voit oivaltaa oman persoonallisuustyyppisi.

Hyvää johtamista, parempaa päätöksentekoa

Sote-alan johtaja -koulutus

  • vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien palveluntuottajien johtamis- ja henkilöstöosaamista
  • kehittää osaamista työympäristön erityispiirteiden ja tulevaisuuden tarpeiden lähtökohdista
  • tukee johtamisosaamista palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa myös strategiatyössä
Fysioterapeutti kuntouttaa ja ohjeistaa asiakasta.

Koko opintojesi ajan saat henkilökohtaista ohjausta vastuukouluttajalta tarpeesi mukaan.

Tule mukaan kehittämään liiketoimintaa!


Sari Saarikoski
yritystoiminnan kouluttaja
sari.saarikoski (a) syo.fi

Sari Saarikoski.

Arkistot