Maatilasta osakeyhtiö-koulutushanke on käynnistynyt

19.6.2024

Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoittama ja Suomen Yrittäjäopiston hallinnoima Maatilasta osakeyhtiö-koulutushanke käynnistyi huhtikuussa. Koulutushankkeessa on reilut 20 viljelijää Pohjois-Savosta sekä ympäri Suomea. Lisäksi hankkeeseen osallistuu kaksi sidosryhmän edustajaa.  

Kuulokkeet.
Kuuntele blogi äänitteenä

Hankkeessa on pidetty kaksi webinaaria kevään aikana. Ensimmäisessä webinaarissa pureuduttiin tilojen strategiaan ja miten osakeyhtiöittäminen liittyy maatilan pitkän aikavälin suunnitteluun. Toisessa webinaarissa aiheena oli maatilan talouden nykytilanne, toimintaedellytykset ja mahdollisuudet sekä tilan talouden tunnusluvut. Webinaarit ovat olleet vuorovaikutteisia ja koulutushankkeen ohjelmasta on saatu hyvää palautetta. Hanke kokonaisuus on maatilan osakeyhtiötä harkitsevalle tai jo osakeyhtiömuotoista maatila pyörittävälle todella kattava tietopaketti.  

Koulutushanke jatkuu elokuussa webinaarilla, jossa keskeisenä aiheena on yritysmuodon muutoksen taloudelliset vaikutukset. Syksylle on tulossa myös ensimmäinen bechmarkkaus- webinaari, jossa sidosryhmät ja eri alojen yritykset pääsevät vuorollaan ääneen. Syksyn ohjelmassa on myös ensimmäinen työpajapäivä Lapinlahdella lokakuussa. 

Koulutushanke jatkuu elokuussa webinaarilla, jossa keskeisenä aiheena on yritysmuodon muutoksen taloudelliset vaikutukset.

Katariina Kalliokoski

Tämä koulutushanke on huikea mahdollisuus kartuttaa omaa osaamista. Osaamista saat yritysmuodon muutoksen lisäksi jo osakeyhtiömuotoisen maatilan arkipäivän johtamiseen ja kehittämiseen.  

Hankkeeseen otetaan vielä pari Pohjois-Savolaista viljelijää mukaan!   

Maatilasta osakeyhtiö -hankkeessa luodaan koulutusohjelma, jonka tavoitteena on edistää osakeyhtiömuotoisten maatilayritysten menestystä ja kestävää liiketoimintaa nykypäivän maatalousympäristössä. Osallistujat saavat osaamista oy-muotoisen maatilan strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja talouden hallintaan. Hankkeen toiminta-aika on noin kaksi vuotta. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella. Julkisen tuen osuus hankkeessa on 90 %. 

Lisätietoja: 

Katariina Kalliokoski 

Yritystoiminnan kouluttaja 

katariina.kalliokoski@syo.fi 

Puh. 040 8099383 

Tutustu Agrin koulutuksiin