Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamat koulutukset

Tutustu meneillään oleviin koulutuksiin
Läppäri ja kirjoja pöydällä.

Osallistujalle maksuttomat koulutukset

Järjestämme Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia eri kohderyhmille.

Koulutukset ja niiden sisällön suunnittelemme kunkin kohderyhmän tarpeista käsin ja työelämälähtöisesti.

Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia.

Aina on hyvä aika opiskella ja oppia uutta!

Meneillään olevat koulutukset

Koulutukset eri kohderyhmille

Digitaaliset työkalut ja data
yksinyrittäjän apuna

Yksinyrittäjille, jotka haluavat nostaa liiketoiminnan uudelle tasolle

Toiminta-aika

2.4.2024-30.4.2025

Tavoite ja sisältö

Digitaaliset työkalut ja data yksinyrittäjän apuna – koulutus on yksinyrittäjille räätälöity kokonaisuus, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yksinyrittäjien ajantasaista osaamista ja kilpailukykyä asioiden käytännönläheisen käsittelyn kautta.

Koulutus avaa näköaloja digitaalisten työkalujen käyttöön ja datan hyödyntämiseen sekä tiedolla johtamiseen kohderyhmä huomioiden. 

Osallistujat pääsevät testaamaan malliyrityksen digitaalisia työkaluja ja voivat lisäksi hyödyntää ja oman yrityksensä ympäristöjä koulutuksen aikana. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia digitaalisten mahdollisuuksien käyttöönottoon ja oman yritystoiminnan kehittämiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. 

Koulutus keskittyy erityisesti datan ja teknologiaympäristön hyödyntämiseen, talouden analytiikkaan, tietoturvaan ja tekoälyn mahdollisuuksiin Koulutuksessa tutustutaan myös keskeisiin markkinoinnin ja myynnin työkaluesimerkkeihin. Koulutus koostuu neljästä webinaarista, ohjauksesta ja monipuolisesta verkko-opiskelusta.

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

Rahoituksen myöntäjä

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Lisätietoja

Annemari Vanhaviitakoski
projektipäällikkö
040 586 8100
annemari.vanhaviitakoski@syo.fi


Menesty muutoksessa

Mikro- tai pk-yrityksen yrittäjälle tai itsensä työllistäjälle

Toiminta-aika

5.12.2022-28.2.2025
Haku koulutukseen on päättynyt.

Tavoite ja sisältö

Menesty muutoksessa -valmennus kehittää osallistujan osaamista, vahvistaa hänen nykyistä osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja avaa uusia väyliä jatkokouluttautumiseen.

Verkkovalmennus on tarkoitettu mikro- tai pk-yrityksen yrittäjälle tai itsensä työllistäjälle, jolla on tarve päivittää osaamistaan, jotta pärjäisi markkinoilla muutosten keskellä tulevaisuudessakin.

Se on suunnattu ylitarjonta- ja rakennemuutosaloilla työskenteleville, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, tai joiden tutkinto on vanhentunut. Erityisesti valmennus sopii kädentaitoalalla toimiville ja erilaisia kotipalveluita tarjoaville (pois lukien sote-ala).

Valmennus toteutetaan joustavana verkkokoulutuksena vuosien 2023-2025 aikana.

Lisätietoja

Milja Pohjamo
projektipäällikkö
040 643 2829
milja.pohjamo@syo.fi

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Jotpan logo.
Yrittäjäosaaminen on avainasemassa muutoksessa menestymiseen. Nainen fläppitaulun äärellä.
Palvelualoilta moniosaajaksi

Palvelualoilla epätyypillisissä tehtävissä työskenteleville

Toiminta-aika

28.6.2023–30.3.2025
Haku koulutukseen on päättynyt.

Tavoite ja sisältö

Palvelualoilta moniosaajaksi -koulutus on tarkoitettu palvelualoilla

  1. epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville henkilöille, joilla on vain perusasteen koulutus tai yleissivistävä koulutus. 
  2. epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville maahanmuuttajille tai muuta kuin äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuville, joilta puuttuu suomalainen tutkinto.
  3. eläkeläisille, sisältäen kaikki eläkemuodot. 

Epätyypillisiä työsuhteita ovat muun muassa vuokratyöt, osa-aikatyöt, kevytyrittäjyys, freelancer-toiminta,  lyhyet tai epäsäännölliset määräaikaisuudet ja nollatuntisopimukset.

Erityisen hyvin koulutus sopii kaupan alalla, matkailualalla, puhtauspalvelualalla tai markkinointialalla toimiville henkilöille. 

Uraohjaus yhdistettynä joustavaan verkkokoulutukseen tukee opiskelijaa opintojen aikana ja antaa mahdollisuuden oman osaamisen laajentamiseen ja työmarkkina-aseman parantamiseen. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa markkinointi, myynti, esihenkilötaidot ja yrittäjyys. 

Koulutus on valtakunnallinen koulutus, ja se toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

Rahoituksen myöntäjä

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Jotpan logo.
Nuoret nauramassa yhdessä, kun palvelualoilta moniosaajaksi koulutus on saatu onnistuneesti päätökseen
Eläkkeeltä yrittäjäksi

Kaikille eläkkeellä oleville

Toiminta-aika

28.6.2023–30.3.2025
Haku koulutukseen on päättynyt.

Tavoite ja sisältö

Eläkkeeltä yrittäjäksi -koulutus on tarkoitettu kaikille eläkkeellä oleville, jotka haluavat pohtia omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja ideoida yritystoiminnan käynnistämistä – joko yrittäjänä tai kevytyrittäjänä.

Ensisijaisesti se on suunnattu eläkeläisille, joilla on tavoitteena työllistyminen tai yrittäjyys. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä yrityksen perustamista tai kevytyrittäjäksi ryhtymistä.

Eläkkeeltä yrittäjäksi -koulutuksessa osallistuja voi tuotteistaa osaamistaan, ideoida osaamisen jakamista ja suunnitella yritystoimintaa. Toimintaa voi rakentaa harrastuksen ympärille tai hyödyntää työelämässä kertynyttä osaamista yrittäjänä. Koulutuksessa voi kehittää myös neuvontaosaamistaan, mikäli tähtää kohti yritysneuvontapalvelujen tuottamista.

Koulutus on valtakunnallinen koulutus, ja se toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

Lisätietoja

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki@syo.fi

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

Rahoituksen myöntäjä

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Jotpan logo.
EU Next Generation logo.
Toimistotyön digitaitaja

Toimistotyössä työskenteleville ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville

Toiminta-aika

5.12.2022-28.2.2025
Haku koulutukseen on päättynyt.

Tavoite ja sisältö

Toimistotyön digitaitaja -koulutus tarjoaa toimistotyössä työskenteleville ja tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella oleville mahdollisuuden kehittää työelämässä tarvittavia digitaitoja sekä oppimisvalmiuksia osaamisen lisäämiseksi.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää myös liiketoiminnan osaamista. Koulutus myös madaltaa kynnystä hakeutua suorittamaan liiketoiminnan perustutkinto verkko-opintoina.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, tai joiden tutkinto on vanhentunut.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena vuosien 2022-2024 aikana.

Lisätietoja

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki@syo.fi

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Jotpan logo.
Läppäri ja kirjoja pöydällä.

Koulutusten rahoittaja

Koulutukset rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jotpan logo.

Kysy lisää