Suomen Yrittäjäopiston strategia

Suomen Yrittäjäopisto on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskouluttaja, aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja yrittäjyyden kulttuurin edistäjä.

Järjestämme työelämäntarpeisiin vastaavaa koulutusta, jolla vahvistetaan kestävää osaamista.

Suomen Yrittäjäopiston strategiakuva.
Yrkkärihenki-logo.

Yrittäjyyttä, elinvoimaa ja kestävää osaamista -Yrkkärihengellä

Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy asiakastyössä ja työyhteisössämme. Innostamme asiakkaitamme oppimaan ja kehittämään. Vastuullinen kädenjälki näkyy kaikessa toiminnassamme.

Yrittäjyyttä, elinvoimaa ja kestävää osaamista -Yrkkärihengellä.

Missio

Suomen johtava yrittäjyyskouluttaja ja elinikäisen oppimisen suunnannäyttäjä

Visio

Tulevaisuuden tavoitteidemme lähtökohtana on vahvistaa ainutlaatuista identiteettiämme ja kehittyä edelleen itsenäisenä toimijana. Luotamme omaan osaamiseemme ja sitoudumme vahvasti laadittuun strategiaamme välttäen rönsyilyä tai paikoilleen jäämistä.

Suomen Yrittäjäopiston arvot on puettu käytännön toimintatavaksi -Yrkkärihengeksi. Toimimme koulutusalan suunnannäyttäjänä, yrittäjämäisesti ja osaavasti.

Merkityksellinen missiomme

Yrittäjyyttä, elinvoimaa ja kestävää osaamista -Yrkkärihengellä.

Suomen Yrittäjäopisto on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskouluttaja, aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja yrittäjyyden kulttuurin edistäjä. Tuotamme työelämätarpeisiin vastaavaa koulutusta, jolla vahvistaetaan kestävää osaamista. Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy asiakastyössämme ja työyhteisössämme. Innostamme asiakkaitamme oppimaan ja kehittämään. Vastuullinen kädenjälki näkyy kaikessa toiminnassamme.

Vaikuttava visiomme

Suomen johtava yrittäjyyskouluttaja ja elinikäisen oppimisen suunnannäyttäjä.

Vahvistamme asemaamme johtavana yrittäjyyden kouluttajana. Monipuolinen koulutustarjontamme ja joustava toimintamallimme mahdollistavat kouluttautumisen ja jatkuvan oppimisen työuran eri vaiheissa.

Valtakunnallisena toimijana luomme elinvoimaa yrityksille ja alueille osaamisen kehittämisen kautta. Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja toteutamme luovia osaamisen kehittämisen ratkaisuja päivittäin. Varmistamme toimintamme vaikuttavuuden ajantasaisella osaamisella, yrittäjämäisellä toiminnalla ja aktiivisella työelämäyhteistyöllä.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet ja kehittämisteemat auttavat meitä saavuttamaan tulevaisuuden visiomme.

  • Vaikuttavat palvelut
  • Asiakaslähtöisyys keskiössä
  • Lisäarvoa verkostoista ja työelämäyhteistyöstä
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Tasapainoinen ja kasvava talous
Strategian läpileikkaavat teemat

Strategiset kehittämisteemat ovat laajoja läpileikkaavia kehittämisteemoja, joiden kehittämistä edistetään jokaisella tavoitealueella osana arjen toimintaa.

  • Laadukas ja vastuullinen toiminta
  • Ajassa kehittyvä digitaalisuus
  • Kasvava tunnettuus ja brändi
Suomen Yrittäjäopiston strategiakuva.

Haluamme olla kehittyvä ja ketterä toimija ammatillisen aikuiskoulutuksen kentässä. Aito asiakaslähtöisyys ohjaa tavoitteellista toimintaamme. 

Suomen Yrittäjäopiston arvot.

Yrittäjäopiston arvot on koottu käytännön toimintatavaksi.

Yrkkärihenki = Yrittäjämäinen, osaava ja suunnannäyttäjä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös