Muutosturva

Muutosturva on toimintamalli, jolla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja tuetaan heidän uudelleen työllistymistään.

Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa muutosturvan piiriin kuuluville räätälöityjä koulutuksia teknologian, CAD-tekniikan, liiketoiminnan sekä yrittäjyyden aloille.

Mies ja nainen keskustelevat Muutostuvan ja täydennetyn muutosturvan mahdollisuuksista.

Muutosturva on toimintamalli, jolla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja tuetaan heidän uudelleen työllistymistään.

Muutosturvasta turvaa irtisanomisen hetkellä

Muutosturva on toimintamalli, jolla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja tuetaan heidän uudelleen työllistymistään.

Muutosturva koskee henkilöitä, jotka on irtisanottu yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Muutosturvan osapuolet ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimaviranomainen.

Muutosturva tuo oikeuksia ja velvollisuuksia molemmille osapuolille

Muutosturvan myötä työntekijällä on monia oikeuksia ja työnantajalla monia velvollisuuksia. Ne koskevat muun muassa vapaata irtisanomisaikana, työnantajan kustantamaa koulutusta, työterveyshuoltoa ja korotettua työttömyysturvaa.

Voimassa oleva muutosturva täydentyi 1.1.2023, kun 55 vuotta täyttäneille kohdennettu vahvistettu muutosturva tuli voimaan.

Kouluttautumisen näkökulma muutostuvan oikeuttamana

Muutosturva

Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille työntekijöilleen tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen:

 • työnantajalla säännöllisesti vähintään 30 henkilöä
 • työsuhde kestänyt vähintään 5 vuotta
 • irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä

Valmennuksen tai koulutuksen tulee arvoltaan vastata vähintään irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Valmennus tai koulutus tulee toteuttaa irtisanomisajan päättymisen jälkeen 2 kuukauden kuluessa tai sitä voidaan toteuttaa myöhemminkin painavasta syystä.

Muutosturva pähkinänkuoressa

Työnantajan kustantama työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus.

Arvoltaan 1 kk:n palkka.

 • Työnantajalla töissä vähintään 30 henkilöä.
 • Työsuhde kestänyt vähintään 5 vuotta.
 • Irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Täydennetty Muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Täydennetty Muutosturva on suunnattu irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat ehtineet työskennellä saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Tällä on tarkoitus parantaa 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista. Yli 55-vuotiaille tarjotaan muutosturvarahaa ja muutosturvakoulutusta.

Täydennetyn Muutosturvan piiriin kuuluvalla on oikeus 2 kk:n palkkaa vastaavaan TE-toimiston hankkimaan muutosturvakoulutukseen.

Koulutus voi alkaa irtisanomisaikana työllisyysvapaapäivien aikana tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Koulutuksen tarkoitus on kehittää irtisanotun ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä.

Koulutus on siis osaamista päivittävää eikä sen tarkoitus ole korvata tutkintoon johtavaa koulutusta.  Koulutuksesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa.

Päästäkseen uuden muutosturvan piiriin työttömän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

Täydennetty muutosturva yli 55-vuotiaille pähkinänkuoressa

Kelan maksama Muutosturvaraha ja TE-toimiston hankkima Muutosturvakoulutus.

Arvoltaan 2 kk:n palkka.

 • Henkilö on täyttänyt 55 vuotta.
 • Työsuhde kestänyt vähintään 5 vuotta.
 • Irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Kannettava tietokone, kuulokkeet ja Suomen Yrittäjäopiston kahvikuppi

Verkkokoulutusten koulutustarjotin muutosturvaan oikeutetuille

Suomen Yrittäjäopistolla ammatillisia valmiuksia lisäävä verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit vaivattomasti suorittaa opinnot oman aikataulusi mukaisesti. Koulutukset ovat aidosti verkossa, eivätkä siis sisällä lähipäiviä tai monimuotototeutusta.

Voit edetä kursseilla itsenäisesti, mutta koko koulutuksesi ajan sinulla on oma vastuukouluttaja. Saat säännöllistä henkilökohtaista ohjausta oman tarpeesi mukaan. Vastuukouluttaja tukee sinua myös urasuunnittelussasi.

Koulutuksiin on jatkuva haku.

Valitse valikosta tai pyydä räätälöinti meiltä

Kaikki hinnat sisältävät alv:n. Huomioithan, että hinnat ovat alkaen hintoja ja lopullinen hinta määräytyy räätälöidyn sisällön mukaan.

Teknologia

CAD-tekniikka

 • Hinta alkaen: 2230 €
 • Kesto max. 3 kk

Tietokoneavusteista piirtämistä, modernia 2D- ja 3D-suunnittelua.

Tarjolla olevat CAD-tekniikan koulutukset:

 • CAD 2D – AutoCAD peruskurssi
 • CAD 3D – Inventor peruskurssi
 • CAD 3D – Inventor jatkokurssi
 • CAD 3D – SolidWorks peruskurssi
 • CAD 3D – SolidWorks jatkokurssi
 • CAD 3D – SolidWorks ohutlevykurssi
 • CAD 3D – Revit peruskurssi
 • CAD 3D – Revit jatkokurssi: sisustussuunnittelu

CAD-tekniikan verkkokoulutus sopii eri alojen ammattilaisille, kuten insinööreille, teknikoille tai niille, joilla on muu sopiva koulutustausta tai työkokemus.

Tietokoneavusteisten suunnittelu- ja valmistusohjelmien hallinta edistää työllistymistäsi tekniikkaa käyttäviin tehtäviin.

Koulutus lisää osaamistasi tietokoneavusteisessa piirtämisessä ja mallintamisessa. Se perehdyttää sinut 2D- ja 3D-suunnittelun yleisiin periaatteisiin, menetelmiin ja käsitteisiin, niin että pystyt käyttämään opittuja taitoja suunnittelutyössä.

Valittavissa CAD-ohjelmat
 • Autocad
 • SolidWorks
 • Inventor
 • Revit

Saat käyttöösi joko kannettavan tietokoneen tai virtuaalikoneen ohjelmineen koulutuksen ajaksi.

Robotiikka

 • Hinta alkaen: 1860 €
 • Kesto max. 2 kk

Teollisuusrobotin perusteet, ohjelmointia, toimivuuden simulointi ja hyödyntäminen.

Koulutus on tarkoitettu automaatio-, sähkö- ja elektroniikka-alan erilaisille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja edistää työllistymistään.

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi eri alojen insinööreille, teknikoille, koneistajille tai asentajille.

Sisältö
 • Robotiikan perusteiden ja oheislaitteiden opetus
 • Robotiikan perusteet
 • Robottitarttujien ja oheislaitteiden suunnittelu
 • Robottisimulointi ja tuotannon simulointi
 • Off-line-ohjelmointi (etäohjelmointi RobotStudio- sovelluksen avulla)
 • Robotin näköjärjestelmät
 • Harjoitustehtävät

Saat käyttöösi joko kannettavan tietokoneen tai virtuaalikoneen ohjelmineen koulutuksen ajaksi.

Liiketoiminta

*) Huom! Hinnat ovat alkaen hintoja. Lopullinen hinta muodostuu kurssien määrästä, tasosta sekä ohjauksesta ja paketti räätälöidään asiakkaan tarpeet huomioiden. Koulutukseen voi sisällyttää kursseja muistakin kokonaisuuksistamme henkilökohtaisen tarpeen mukaan ja kouluttaja ehdottaa asiakkaalle sopivat kurssit.

Taloushallinnon koulutus

 • Hinta alkaen: 2900 € (*
 • Kesto max. 6 kk

 • Palkanlaskentaa
 • Laskutus ja reskontrat
 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Tuloverotus
 • Kannattavuuslaskenta
 • Budjetointi

Taloushallinnon koulutus antaa sinulle perusteet taloushallinnon tehtäviin.

Et tarvitse välttämättä aikaisempaa kokemusta tai koulutusta taloushallinnosta. Mikäli olet jo toiminut taloushallinnon tehtävissä, räätälöimme sinulle sopivan koulutuskokonaisuuden taloushallinnon syventävistä kursseista.

Voit opiskella milloin vain ajasta ja paikasta riippumatta omaan tahtiisi.

Verkkokurssit koostuvat teoriakokonaisuuksista, videoista, esimerkkitehtävistä ja harjoitustehtävistä.

Tukenasi ovat tarpeesi mukaan asiantuntevat kouluttajamme.

Sisältö esimerkiksi:
 • Palkanlaskennan perusteet
 • Työajan perusteet
 • Palkanlaskennan luontoisetujen ja vuosiloman perusteet
 • Palkanlaskennan ilmoitusten ja tilitysten perusteet
 • Laskutus ja reskontrat
 • Kirjanpidon perusteet
 • Kuukausittaisen kirjanpidon kirjaukset
 • Tilinpäätöksen laatiminen
 • Tuloverotuksen perusteet
 • Kannattavuuslaskennan perusteet
 • Budjetoinnin seuranta.

HR-assistentin koulutus

 • Hinta alkaen: 2900 € (*
 • Kesto max. 6 kk

 • Henkilöstöpalvelujen perusteet
 • Assistentti- ja sihteerityön tukipalvelut
 • Palkanlaskenta.

Tämä paketti sopii sinulle, mikäli et juuri nyt työskentele HR-tehtävissä, mutta haluat kasvattaa osaamistasi tai työllistyä myöhemmin alalle.

HR-assistentin koulutuksessa opiskelet täysin verkossa.

Sisältö esimerkiksi:
 • Työelämäosaaminen
 • Henkilöstön tukipalvelut
 • Viestintä ja vuorovaikutus
 • Henkilöstöhallinnon perusteet.
 • Asiakirjojen laatiminen ja raportointi
 • Asiakirjojen ja henkilötietojen käsittely
 • Projektinhallinta
 • Tekstinkäsittely
 • Toimisto-ohjelmien yhteiskäyttö
 • Taulukkolaskenta.
 • Palkanlaskennan perusteet
 • Työajan perusteet
 • Luontoisetujen ja vuosiloman perusteet
 • Palkanlaskennan ilmoitukset ja tilitykset
 • Työlainsäädännön perusteet.
 • Toimiva tiimi
 • Turvallinen työpaikka
 • Ketterät prosessit.

Asiakaspalvelu ja palvelu­muotoilun koulutus

 • Hinta alkaen: 2900 € (*
 • Kesto max. 6 kk

 • Asiakaspalvelu          
 • Asiakaskokemus
 • Palvelumuotoilun perusteet
 • Palvelumuotoilun syventävät kurssit.

Haaveiletko työstä palvelumuotoilun tehtävissä tai haluatko syventää osaamistasi?

Onko asiakaslähtöinen yrityksen tai organisaation kehittäminen ajankohtaista?

Tarvitsetko työkaluja sisäisen toiminnan kehittämiseen?

Nämä opinnot ohjaavat sinut syvälle asiakkaasi ajatusmaailmaan ja toimintaympäristöön.

Opit

Asiakaskokemus on kehittämisen ydin, ja sen jälkeen paneudut palvelumuotoilun käsitteisiin ja hyödynnettävyyteen Palvelumuotoilun perusteet -opintojaksolla.

Palvelumuotoilun syventävissä pääset käsiksi muotoiluajatteluun laajemmin ja saat konkreettisia esimerkkejä hyödynnettävyydestä.

Toteutus

Verkkokurssit koostuvat teoriakokonaisuuksista, videoista, esimerkkitehtävistä ja harjoitustehtävistä.

Tukenasi ovat tarpeesi mukaan asiantuntevat kouluttajamme.
Näillä opinnoilla hankit palvelumuotoilun työtehtävissä tarvittavat perustiedot ja -taidot tehokkaasti ja joustavasti.

Sisältö esimerkiksi:
 • Asiakaspalvelun eri muodot
 • Asiakaskokemus ja sen kehittäminen
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen
 • Omien palvelutaitojen ja asenteen kehittäminen
 • Asiakaskokemuksen merkitys
 • Asiakaskokemuksen muodostuminen
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen
 • Palvelumuotoilun käsitteet, keinot ja työkalut
 • Palautteen kerääminen ja seuranta
 • Palvelumuotoilu käytännössä
 • Muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun soveltaminen
 • Palvelumuotoilun hyödyt kehittämistyössä
 • Palvelumuotoilun soveltaminen eri toimialoilla
 • Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun käyttökohteet
 • Palvelumuotoilun mahdollisuudet kehittämisessä
 • Palvelumuotoilu osana liiketoimintaa
 • Muotoilun hyödyntäminen eri organisaatioissa ja toimialoilla
 • Palvelumuotoilu viestinnässä ja markkinoinnissa
 • Julkisten palveluiden muotoilu.
 • Julkisten palveluiden muotoilu.
Yrittäjyys

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen

 • Hinta alkaen: 800 €
 • Kesto 1 kk

Opit
 • analysoimaan oman yrityksen toimintaympäristöä ja tunnistamaan alan kilpailutilanteen.
 • arvioimaan markkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta digitalisaation mahdollisuudet huomioiden.
 • pohtimaan ja suunnittelemaan omaa yritystoimintaa kestävä kehitys ja vastuullisuus huomioiden.
 • määrittelemään oman yritysidea.
 • laatimaan kirjallisen liiketoiminta­suunnitelman.
 • rekisteröimään oma yritys digitaalisesti.
 • eri yhtiömuotojen erot ja tekemään valinnan.
 • yritystoimintaa säätelevää lainsäädäntöä ja sopimuskäytäntöä.
 • huolehtimaan yrittäjän sosiaaliturvasta.
Sisältö
 • Toimiala, kilpailijat, asiakkaat ja verkostot
 • Visio
 • Liikeidean täsmentäminen
 • SWOT liiketoiminnasta
 • Riskit ja niihin varautuminen
 • Digitalisaation mahdollisuudet, nykytilanne ja tulevaisuus
 • Käynnistämisen toimenpiteet ja suunnitelmat (rahoitus, talous, markkinointi, aspa, logistiikka)
 • Yhtiömuodon valinta
 • Yritysmuodon perusteella tehtävät hallintotoimet (oy)
 • Perustamisasiakirjat, ytj.fi
 • Sosiaali- ja eläketurva ja vakuutukset
 • Sopimukset
 • Yrittäjän lainsäädäntö, vastuut, luvat
 • Starttiraha, yrityssuomi.fi
 • Yrityksen perustamisopas (Uusyrityskeskus).

Markkinoinnin ja myynnin suunnittelu

 • Hinta alkaen: 800 €
 • Kesto 1 kk

Opit
 • markkinoinnin ja myynnin perusteet ja käsitteitä
 • tunnistamaan ja määrittelemään asiakkaat
 • laatimaan tavoitteellisen markkinointisuunnitelman ja budjetin
 • määrittelemään brändin
Sisältö
 • Markkinoinnin toimintaympäristö
 • Kuka on asiakkaasi?
 • Markkinoinnin ja myynnin tavoitteet ja suunnitelma.
 • Brändi, asiakkuudet ja kannattavuus.

Talouden suunnittelu

 • Hinta alkaen: 800 €
 • Kesto 1 kk

Opit
 • hinnoittelemaan kannattavasti
 • laatimaan kustannuslaskelmat
 • laatimaan kannattavuuslaskelmat
 • laatimaan myyntiennusteet
 • arvioimaan rahoitustarpeen
 • arvioimaan yritysidean kannattavuutta
 • organisoimaan taloushallinnon
 • verosuunnittelua
Sisältö
 • Hinnoittelu
 • Budjetti
 • Kannattavuuslaskelma 1–3 vuodelle
 • Rahoitus
 • Verotus ja yritysmuodot
 • Digitalisaatio taloushallinnossa.

Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu

 • Hinta alkaen: 800 €
 • Kesto 1 kk

Opit
 • kaupallisen tuotteen perustietoa
 • perusteet
  a) tuotekehityksestä
  b) palvelujen tuotteistamisesta
  c) oman osaamisen tuotteistamisesta
 • arvioimaan tuotteen tai palvelun markkinahintaa ja laskennallista hintaa sekä arvioimaan kannattavuutta
 • arvioimaan riittävää tuote- tai palvelutarjontaa
Sisältö
 • Kaupallinen tuote tai palvelu
 • Asiakaslähtöisen tuotteen tai palvelun kehittäminen.

Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta

 • Hinta alkaen: 800 €
 • Kesto 1 kk

Opit
 • ymmärtämään, mitä kestävä kehitys on ja miksi toimitaan vastuullisesti
 • arvioimaan toimintaympäristön muutoksia kestävän kehityksen näkökulmasta ja niiden vaikutusta omaan toimintaan
 • arvioimaan toimintaasi vastuullisuuden näkökulmasta
 • tunnistamaan kehittämiskohteet
 • tunnistamaan omat vaikutusmahdollisuutesi
 • arvioimaan vastuullisuuden vaikutuksia liiketoiminnalle
Sisältö
 • Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan perusta ja näkökulmat.
 • Toimintaympäristön muutokset kestävän kehityksen näkökulmasta.
 • Vastuullisen liiketoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet.
 • Kiertotalous.
 • Vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset toimintaan.

Kysy lisää

Sinua voisi kiinnostaa myös

Nainen kuuntelee Suomen yrittäjäopiston maatilan yritysneuvojakoulutusta verkossa.

Verkkokoulutus

Opiskele ajasta ja paikasta riippumatta Täysin verkossa, sopii työn ohessa opiskeluun Verkkokoulutuksemme on suunniteltu erityisesti…

Lue lisää