Yritysten kehittämishankkeet

Opi uutta tai kehitä ketterästi yritystäsi.

Tutustu hankkeisiin
Yritysten edustajia osallistumassa Suomen Yrittäjäopiston yritysten kehittämishankkeisiin. Ihmiset istuvat pyöreän pöydän ympärillä, kuva otettu ylhäältä päin.

Olemme tehneet kehittämistyötä yrittäjyyden hyväksi kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa jo yli 20 vuoden ajan.

Yritysten hyväksi

EU-rahoitteiset hankkeet tarjoavat yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yrityksille ketterän tavan oppia uutta tai kehittää omaa yritystä.

Tule mukaan tai kysy lisätietoja meiltä!

Seuraa tapahtumakalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan hankkeiden maksuttomiin tilaisuuksiin.

Kansainvälisyyttä tutkimassa kaksi henkilöä tabletilta.

Digiäly käyttöön

1.12.2023 – 28.2.2025

Tavoitteena on välittää tietoa, aktivoida ja lisätä osallistujien kiinnostusta, ymmärrystä ja havainnollistaa tekoälyn ja alustatalouden mahdollisuuksia ja potentiaalia liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi pyritään nostamaan tieto- ja kyberturvallisuuden tasoa yritystoiminnan turvaamiseksi ja toimintariskin alentamiseksi toimimalla turvallisesti digiympäristössä.

Pääkohderyhmänä ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueen yksin- ja mikroyrittäjät eri toimialoilta; mukaan lukien maatalous- ja metsäala – myös yrittäjyyttä suunnittelevat.

Osallistua voivat myös yritysten kanssa tekemisissä olevat tahot kuten kuntien tai kaupunkien yritysasiantuntijat, elinkeinoasiamiehet, yritysneuvojat, yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten yhteyshenkilöt, yritystoiminnan kouluttajat, yrittäjyyden ja liiketoiminnan opiskelijat.

Henna Leppinen
hankeasiantuntija
040 507 4486 
henna.leppinen (a) syo.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Digiäly käyttöön -hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Toteutusaika

Kehityshanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa toisen osan muodostaa investointihanke.

1.7.2023–31.12.2024

Erityistavoite

Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioitten käyttöönoton parantaminen.

Tavoite ja sisältö

Tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteistyörobottia hyväksikäyttäen demoympäristö, jossa voidaan konkreettisesti esitellä etäohjelmoinnin ja -käytön mahdollisuudet ja hyödyt yrityksen tuotannossa.

Kehitämme ja selvitämme VR-tekniikan ja 3D-tulostamisen hyödyntämistä etänä. Tavoitteena on myös vastata Etelä-Pohjanmaan maakunnan yritysten ja ihmisten osaamisen kehittämiseen ja menestymiseen tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteet vastaavat niin EU:n kuin Etelä-Pohjanmaankin älykkään erikoistumisen strategialle asetettuihin tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen tulee entistä haastavammaksi. Pitkien etäisyyksien maassa työmatkoihin käytetty aika ja työmatkojen aiheuttamat kulut muodostavat myös haasteen saada ammattitaitoista työvoimaa.

Innovatiiviset tavat tehdä asioita lisäävät yritysten kasvuhalukkuutta sekä pito- ja vetovoimaa. Osaamisen taso nousee, ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hankkeen perusidea kiteytyy yhteen sanaan: ETÄ. Etänä tehtävät asiat ja tehtävät tulevat lisääntymään kaikessa tuotannollisessa toiminnassa.

Etätyöskentely tulee koskemaan myös robottitekniikkaa. Robottitekniikka on jo nyt laajasti käytössä maan yrityksissä muun muassa elintarvike- ja teknologiateollisuudessa. Tavoitteena on kehittää ympäristö, jolla voidaan konkreettisesti esittää etänä tehtävien asioiden hyödyt yrityksille ja kouluttaa ihmisiä käyttämään hankkeessa esille tulevia sovelluksia.

Hankkeessa investoidaan etäkäyttöön ja -ohjelmointiin tarvittavat koneet ja laitteet. Hankkeen tuloksena syntyy ympäristö, jossa voidaan etänä ohjelmoida ja käyttää robottia.

Kysy lisää

Suvi Kohtala
projektipäällikkö
040 689 6575
suvi.kohtala (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama hanke. Kokonaisrahoitus on 140 756,00 €, josta EU:n ja valtion rahoitusta 112 604,00 €.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.
Etelä-Pohjanmaan liiton logo.

Etäkäytön ja -ohjelmoinnin hyväksikäyttö robotiikassa, investointihanke

Toteutusaika

1.7.2023–31.12.2024

Investointihanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa toinen osa on kehityshanke.

Erityistavoite

Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioitten käyttöönoton parantaminen.

Tavoite ja sisältö

Investointien avulla on tarkoitus kehittää ja toteuttaa yhteistyörobottia hyväksikäyttäen demoympäristö, jossa voidaan konkreettisesti esitellä etäohjelmoinnin ja -käytön mahdollisuudet ja hyödyt yrityksen tuotannossa.

Hankke investoi etäkäyttöön ja -ohjelmointiin tarvittavat koneet ja laitteet. Kehitämme ja selvitämme VR-tekniikan ja 3D-tulostamisen hyödyntämistä etänä.

Tavoitteena on myös vastata Etelä-Pohjanmaan maakunnan yritysten ja ihmisten osaamisen kehittämiseen ja menestymiseen tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteet vastaavat niin EU:n kuin Etelä-Pohjanmaankin älykkään erikoistumisen strategialle asetettuihin tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen tulee entistä haastavammaksi. Pitkien etäisyyksien maassa työmatkoihin käytetty aika ja työmatkojen aiheuttamat kulut muodostavat myös haasteen saada ammattitaitoista työvoimaa.

Innovatiiviset tavat tehdä asioita lisäävät yritysten kasvuhalukkuutta sekä pito- ja vetovoimaa. Osaamisentaso nousee, ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hankkeen perusidea kiteytyy yhteen sanaan: ETÄ. Etänä tehtävät asiat ja tehtävät tulevat lisääntymään kaikessa tuotannollisessa toiminnassa.

Etätyöskentely tulee koskemaan myös robottitekniikkaa. Robottitekniikka on jo nyt laajasti käytössä maan yrityksissä muun muassa elintarvike- ja teknologiateollisuudessa.

Tavoitteena on kehittää ympäristö, jolla voidaan konkreettisesti esittää etänä tehtävien asioiden hyödyt yrityksille ja kouluttaa ihmisiä käyttämään hankkeessa esille tulevia sovelluksia.

Hankkeen tuloksena syntyy ympäristö, jossa voidaan etänä ohjelmoida ja käyttää robottia.

Kysy lisää

Suvi Kohtala
projektipäällikkö
040 689 6575
suvi.kohtala (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama hanke. Kokonaisrahoitus on 55 115,00 €, josta EU:n ja valtion rahoitusta 38 580,00 €.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.
Etelä-Pohjanmaan liiton logo.

Robotiikkaa ja automaatiota autoteollisuudessa – vierailu Valmet Automotiven tehtaalla

Etärobotiikka-hanke kävi tutustumassa Uudessakaupungissa Valmet Automotiven autotehtaalla innovaatiokeskukseen. Juha Koivulan haastateltavana Mika Marttila, Manager, Production Technology and Operations VCM Manufacturing Engineering.

Kyläkauppa 2.0

Toteutusaika

1.11.2021–30.4.2024

Hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa valtakunnallisesti.

Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteet edistävät kyläkauppojen säilymistä maaseudulla. Näin varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, olemassa olevien lisäpalveluiden ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen.

Lue lisää

Kysy lisää

Vesa Hildén
projektipäällikkö
040 542 2136
vesa.hilden (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen Ely-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Logo.

Toteutusaika

30.6.2026 saakka

Tavoite

Maatalousyrityksen kasvuohjelma tuottaa osaamista erityisesti investointien ja muiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, toteutusmahdollisuuksien arviointiin, riskien tunnistamiseen ja toteutuksen suunnitteluun.

Se tarjoaa työkaluja henkiseen hyvinvointiin, stressinhallintaan, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoihin sekä konfliktinhallintaan.

Kolmas ulottuvuus tukee perheen ja yhteisön osallisuutta maatalousyrityksen toiminnassa, perheen roolia, yhteistä suunnittelua ja muun muassa vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja.

Näiden näkökulmien yhdistäminen antaa maatalousyrittäjille laajemmat valmiudet menestyksekkääseen yritystoimintaan, tasapainoiseen perhe-elämään ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. 

Kysy lisää

Marja Alastalo
yritystoiminnan kouluttaja
040 684 0910
marja.alastalo (a) syo.fi

Lue lisää

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Julkinen tuki 90%.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Maatalousyrityksen talouspäällikkö

Toteutusaika

1.11.2023–30.6.2025. 

Hankkeessa vahvistetaan kokonaisvaltaisesti maatalousyritysten talouden hallintaa ja suunnittelua osana koko maatilan kehittämistä.

Hankkeessa rakennetaan neljän eri polun avulla vankka, yksityiskohtainen koulutuspakettien kokonaisuus maatalousyritysten talousjohtamisen parantamiseen ja kehittämiseen.

Koulutus koostuu tietoiskutyyppisistä webinaareista, jotka käsittelevät maatilan talouden konkreettisia aiheita. Aiheet on valikoitu käytännön lähtökohdista ja tarpeista käsin. Ne perustuvat sekä maatalousyrittäjien että tilitoimistoyrittäjien tarpeisiin ja Suomen Yrittäjäopiston maatilan taloutta kouluttavien henkilöiden kokemukseen.

Koulutus pitää sisällään työpajatyöskentelynä toteutettavia pilottitila-caseja. 

Kysy lisää

Katariina Kalliokoski
yritystoiminnan kouluttaja
040 809 9383
katariina.kalliokoski (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Leader Aisapari. Julkinen tuki 90 %.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.
Leader Aisaparin logo.

Maatilan sukupolvenvaihdoksen mestarikurssi

Toteutusaika

31.12.2025 saakka

Hankkeessa toteutetaan konkreettinen ja käytännönläheinen sukupolvenvaihdoksen suunnittelupaketti luopujalle ja jatkajalle.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miten sukupolvenvaihdos vaikuttaa maatilan talouteen, perhesuhteisiin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Sen tavoitteena on myös parantaa osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulutus on suunnattu erityisesti eteläpohjalaisille maatiloille, jotka suunnittelevat sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdossuunnitelma voi olla noin 1–7 vuoden aikajänteellä tapahtuva asia.

Tuotantosuunnasta riippumaton toteutus.

Kysy lisää

Aleksi Kukkeenmäki
yritystoiminnan kouluttaja
040 589 9596
aleksi.kukkeenmaki (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Julkinen tuki 90 %.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Toteutusaika

1.11.2022–30.6.2024

Tavoite

Maatilojen osakeyhtiöittäminen on nykypäivää. Osakeyhtiön pyörittämisessä ja kehittämisessä korostuu talouden hallinnan ja suunnittelun merkitys.

Osakeyhtiön on tuotettava hyvää tulosta, jotta siitä saadaan todellinen hyöty maatilan yritysmuotona. Osakeyhtiön talouden hallinta, suunnittelu ja kokonaisuuden ymmärtäminen vaativat osaamista sekä maatilayrittäjältä että tämän sidosryhmiltä. Osaamisen puute tiedostetaan laajasti.

Maatilaosakeyhtiön Talous Tutuksi -hankkeessa rakennetaan laaja koulutuskokonaisuus osakeyhtiön talouden hallinnasta ja kehittämisestä.

Koulutus sopii sekä osakeyhtiön alkumetreillä oleville yrittäjille ja yhtiöittämistä suunnitteleville yrittäjille sekä maatilan sidosryhmille.

Hankkeessa muodostetaan koulutusten oheistuotteena yksinkertainen ja konkreettinen testityökalu. Sen avulla voidaan karkealla tasolla arvioida osakeyhtiöittämisen taloudellisia hyötyjä ja mahdollisuuksia yksittäisellä tilalla. 

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Julkinen tuki 90%.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Logo.

Maatilasta osakeyhtiöksi

Toteutusaika

31.12.2025 saakka

Maatilasta Osakeyhtiöksi -hanke tarjoaa kattavaa koulutusta, tietoa ja käytännön työkaluja osakeyhtiömuotoista maatilaa pyörittäville ja osakeyhtiöön siirtymistä harkitseville yrittäjille erityisesti Pohjois-Savon alueella.

Tavoitteena on edistää osakeyhtiömuotoisten maatilayritysten menestystä ja kestävää liiketoimintaa vaativassa maatalousympäristössä. Päätavoitteena on lisätä osakeyhtiömuotoisten maatilojen johtamis- ja hallintaosaamista.

Koulutuksen avulla maatilayrittäjät saavat tarvittavaa varmuutta osakeyhtiömuotoisen toiminnan hallintaan ja suunnitteluun. Hankkeen osallistujat saavat myös uusia valmiuksia toimia ja kehittää omaa yhtiötään.

Lue lisää

Kysy lisää

Katariina Kalliokoski
yritystoiminnan kouluttaja
040 809 9383
katariina.kalliokoski (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Julkinen tuki 90 %.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Toteutusaika

1.4.2024-31.12.2025

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tiivistää alan toimijoiden verkostoja, lisätä kohderyhmän tuntemusta ja tunnistaa uusia liiketoimintamalleja.

Lue lisää

Kysy lisää

Marleena Haatainen
liiketoiminnan kouluttaja
040 658 3938
marleena.haatainen (a) syo.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Aisapari. Julkinen tuki 90%, kuntaosuuden maksaa Kauhavan kaupunki.

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.
Leader Aisaparin logo.

Pitovoimaa maahanmuuttajayrittäjyydestä Etelä-Pohjanmaalle

1.1.2024 – 31.12.2025

Edistää maahanmuuttajataustaisten yrittäjyyttä ja tukea jo toiminnassa olevien yritysten liiketoiminnan säilymistä ja kehittämistä.Luoda uudenlaista, lyhytkestoista toimintamallia työn, opiskelupaikan tms. perässä maakuntaan muuttaneiden maahanmuuttajien puolisoiden aktivointiin heidän odottaessaan pääsyä esim. kielikoulutukseen.Tiivistää maahanmuuttajien kanssa tekemisissä olevien tahojen yhteistyötä, tehostaa jo olemassa olevien resurssien käyttöä ja viestinnän vaikuttavuutta.

Pääkohderyhmänä ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla asuvat maahanmuuttajat (työssäkäyvät, opiskelijat ja työttömät), jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja jo yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa. Opiskeluiden ja/tai työn perässä maakuntaan muuttaneiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden puolisot. Välillisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien kanssa toimivat eri tahot.

Toimenpiteet ovat avoimia ja maksuttomia kohderyhmään kuuluville henkilöille ja teemasta kiinnostuneille.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Pitovoimaa maahanmuuttajayrittäjyydestä Etelä-Pohjanmaalle -hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta.

Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada(a)syo.fi

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Uudistuva maaseudun yrittäjyys digiajassa

Toteutusaika

1.8.2024 – 28.2.2026

Tavoite

Hanke lisää yksin- ja mikroyrittäjien ymmärrystä ja osaamista digitalisaation teemoista kuten verkkoliiketoiminnan, alustatalouden ja digiyrittäjyyden mahdollisuuksista, datan ja tekoälyn hyödyntämisestä sekä digiturvallisesta työympäristöstä liiketoiminnan turvaamiseksi. 

Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maaseutualueilla toimivat eri toimialojen yksinyrittäjät ja mikroyritykset, lisäksi yrittäjyyttä suunnittelevat ja yritysten kanssa tekemisissä olevien sidosryhmien edustajat.

Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ja toteutetaan verkkotyöpajoja. Niissä esitellään konkreettisia esimerkkejä liiketoiminnan digitalisoimiseksi ja soveltamiseksi sekä esitellään uusia mahdollisuuksia yrittäjyyden moninaistamiseen, uudistamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrittäjille suunnattuja lähityöpajoja eri paikkakunnilla. Työpajat ovat käytännössä avoimia ja maksuttomia kaikille teemasta kiinnostuneille ja tietoa hakeville. 

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Uudistuva maaseudun yrittäjyys digiajassa -hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta. 

Kysy lisää

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki(a)syo.fi

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Vastuullinen vientiosaaja

Toteutusaika

1.8.2024 – 31.12.2025

Tavoite

Hanke edistää ja kehittää eteläpohjalaisten yritysten kansainvälisen kaupan ja vientimyynnin osaamista ja tuo esille vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksia uudella tavalla.

Hankkeessa kehitetään mikro- ja pienyrityksille suunnattua vientimyynnin kehittämisen valmennusmallia, joka soveltuu hyödynnettäväksi vientikauppaa aloittaville yrityksille sekä uusia markkina-alueita hakeville yrityksille.

Valmennusmallia voi hyödyntää jatkossa vientimyynnistä kiinnostuneiden yritysten kouluttamisessa ja esimerkiksi toimialakohtaisten tai alueellisten yritysryhmien omaehtoisessa kehittämistoiminnassa.

Lisäksi toteutetaan verkossa Vientimyynnin vinkit -infosarja, jossa tarjotaan hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa vientimyynnin saralta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Suomen Yrittäjäopisto Oy ja Export Maker Oy.

Rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Vastuullinen vientiosaaja -hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta. 

Kysy lisää

Jenni Koski
projektipäällikkö
050 554 1440
jenni.koski(a)syo.fi

Euroopan Unioinin osarahoittama -logo.

Kysy lisää!

Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Uutiskirjeen tilaus:
Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.