Suomen Yrittäjäopiston laatutyö

Laatutyö Suomen Yrittäjäopistossa kattaa kaikki perustehtävämme ja niiden tukitoiminnot.

Kuvassa eri ihmisten käsiä.
Kuvassa eri ihmisten käsiä.

Laatutyö osana kaikkea toimintaamme


Laatutyö Suomen Yrittäjäopistossa kattaa kaikki perustehtävämme ja niiden tukitoiminnot.

Laadunhallinnalla pyrimme varmistamaan, että meillä on riittävä osaaminen, rakenteet ja puitteet edistää ja tuottaa laadukasta palvelua asiakkaillemme yhdessä verkostokumppaniemme kanssa

Sertifioitu laatujärjestelmä

Suomen Yrittäjäopiston laatujärjestelmän on sertifioinut DNV. Sertifiointi osoittaa, että laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset

Laatujärjestelmä DNV logo.

Laatujärjestelmän perusta

Suomen Yrittäjäopiston laatujärjestelmä perustuu ISO 9001:2015 -standardiin. Tämä standardi tarjoaa maailmanlaajuisesti tunnustetun viitekehyksen laadunhallinnalle, mikä auttaa meitä varmistamaan, että toimintamme vastaa asiakastarpeisiin ja odotuksiin.

Laadunvarmistuksen perusperiaatteena on toiminnan jatkuva parantaminen, joka saavutetaan seuraavilla keinoilla:


Keskeiset suorituskykymittarit

Seuraamme ja arvioimme säännöllisesti toimintamme tehokkuutta ja vaikuttavuutta asettamiemme suorituskykymittareiden avulla. Nämä mittarit auttavat tunnistamaan parannuskohteita ja varmistavat, että toimintamme pysyy strategisten tavoitteiden mukaisena.


Prosessien määrittelyt ja kuvaukset

Selkeät ja tarkasti määritellyt prosessit auttavat varmistamaan, että kaikki toiminnot suoritetaan yhdenmukaisesti ja laadukkaasti. Prosessikuvaukset toimivat myös perehdytyksen ja koulutuksen tukena.


Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

Suoritamme säännöllisesti sisäisiä auditointeja toimintamme arvioimiseksi ja parantamiseksi. Ulkoiset auditoinnit varmistavat puolueettoman arvioinnin ja sertifioinnin.


Johdon katselmukset

Johtoryhmä arvioi säännöllisesti laatujärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta, sekä tekee tarvittavia päätöksiä ja toimenpiteitä parannusten toteuttamiseksi.


Itsearvioinnit

Organisaatiomme työntekijät osallistuvat säännöllisesti itsearviointeihin, joiden avulla voidaan tunnistaa vahvuuksia ja kehittämistarpeita omassa työssä ja tiimitoiminnassa.


Säännönmukainen palautetiedon kerääminen ja arviointi

Keräämme systemaattisesti palautetta asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme. Palaute analysoidaan ja hyödynnetään toimintamme kehittämisessä.

Laatuosaamisen kehittäminen

Räätälöityä opiskelua Suomen Yrittäjäopistolla.

Organisaation laatuosaamista kehitetään aktiivisesti osallistumalla kansallisiin laatuverkostoihin ja -hankkeisiin. Näiden verkostojen kautta jaamme parhaita käytäntöjä, saamme uusia näkökulmia ja ideoita, sekä voimme benchmarkata omaa toimintaamme suhteessa muihin toimijoihin. Tämä yhteistyö vahvistaa osaamistamme ja auttaa meitä pysymään ajan tasalla alan kehittymisestä ja uusista vaatimuksista.

Sertifiointi ja arvioinnit

Laatujärjestelmämme on sertifioinut DNV. Viimeisin sertifiointi on suoritettu keväällä 2025.

Sertifiointi osoittaa, että laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset ja että toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Määräaikaisarvioinnit suoritetaan vuosittain ja uudelleen sertifiointi kolmen vuoden välein.

Laatujärjestelmä DNV logo.

Laadusta saatu arvosana on viisi.

Ota yhteyttä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös