Suomen Yrittäjäopistolle kiitosta laadukkaasta työstä ulkoisessa auditoinnissa

18.6.2024

Käsiä yhdessä ja DNV:n logo.

Suomen Yrittäjäopistolla suoritettiin hiljattain ISO 9001:2015 -standardin mukainen määräaikaisarviointi, jossa tarkasteltiin organisaation johtamisjärjestelmää erityisesti digikyvykkyyden ja verkko-opetuksen osalta. Ulkoisena auditoijana toimi DNV:n puolesta Curt Ruokolahti.

Auditoinnissa saatiin erinomaisia tuloksia, eikä mitään huomautettavaa löytynyt. Raporttiin kirjattiin vain kaksi parannusehdotusta. Ruokolahti kehui Yrittäjäopiston strategian jalkauttamista ja kyvykkyyttä tukea opetuksen kehittymistä sekä digikyvykkyyttä.

Digikyvykkyys ja verkko-opetus

Auditoinnissa korostettiin, että Suomen Yrittäjäopiston strategia näkyy selkeästi organisaation käytännön toiminnassa aina henkilökohtaisiin tavoitteisiin asti. Organisaation rakenne tukee digikehittymistä ja osaamisen jakamista. Digiosaamisen tarpeet on tunnistettu osaamiskartoitusten avulla, ja henkilöstölle tarjotaan säännöllisesti koulutusta ja tietoiskuja.

– Auditoinnin erinomaista lopputulemaa on helppo pitää itsestäänselvyytenä, kun laatutyö on orgaaninen osa jokaista prosessia ja työtehtävää kehittämispäällikkö Lauri Kivelä kertoo.

Systemaattinen johtamisjärjestelmä ja asiakaslähtöisyys

Positiivisena havaintona auditoinnissa nostettiin esiin systemaattinen johtamisjärjestelmä, joka toimii strategian toteutuksen tukirankana. Etäjohtamisen haasteet on tunnistettu ja niihin on kehitetty erilaisia toimintoja, kuten henkilöstöpäiviä, tiimipalavereita, kuukausittaisia SYOchat -palavereita koko henkilöstölle ja ajankohtaisia keskusteluja henkilöstön kanssa. Suomen Yrittäjäopisto on saanut positiivista palautetta eri henkilöstömittareilla mitattuna, kuten Great Place To Work -sertifioinnin aikana ja Elon tekemässä työtyytyväisyyskyselyssä.

– Vaikka Degree of control oli 5/5, aina löytyy kehitettävää jatkuvan parantamisen hengessä. Sisäisiä auditointeja kohdennetaan jatkossa tarkemmin, ja niiden kattavuutta laajennetaan. Henkilöstön osaamista ja osaamistarpeita seurataan jatkossa myös entistä tarkemmin, kertoo Kivelä laatutyön kehittämisen suunnista. Tilanne on erinomainen jo nyt, ja sertifioidut tulokset antavat varmuuden jatkaa eteenpäin oikealla tavalla ja oikeaan suuntaan.

– On ilo työskennellä porukassa, jossa kaikkia kiinnostaa mitä tehdään, miksi tehdään ja miten sen voisi parhaalla mahdollisella tavalla tehdä. Kiitos siis koko henkilökunnalle erinomaisesta laatutyöstä kiittää Kivelä koko henkilöstöä erinomaisesta auditoinnin tuloksesta.

Laadusta saatu arvosana on viisi.
Laatujärjestelmä DNV logo.
ISO 9001 logo.

Ota yhteyttä, kysy lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös