Koulutussopimus

Kaksi henkilöä hymyilee sohvalla ja tutkii netistä tietoa, jossa mainitaan, että koulutussopimuksella opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Koulutussopimuksen avulla hankit arvokasta käytännön kokemusta suoraan työelämästä.

Opiskele työpaikalla koulutussopimuksen turvin

Koulutussopimus on oppisopimuksen tavoin työelämälähtöinen koulutuksen järjestämismuoto. Koulutussopimuksella opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävissä – työelämässä oppiminen. Tätä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa hankittavalla osaamisella (lähi- monimuoto- tai verkko-opetus). Työelämässä oppiminen on aina tavoitteellista ja ohjattua.

Koulutussopimus on oppisopimuksen tavoin työelämälähtöinen koulutuksen järjestämismuoto.

Opiskelijan, työnantajan ja kouluttajan laatima oppimissuunnitelma

  • Työelämässä oppiminen suunnitellaan yhdessä opiskelijan sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa osana opiskelijalle laadittavaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa eli HOKS:a.

Työpaikalla oppimisen ehdot koulutussopimuksessa

Työsuhteen puuttuminen ja korvaukset koulutussopimuksessa

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan. Opiskelijalle ei näin ollen makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Myöskään koulutussopimustyöpaikalle ei makseta korvausta.

Koulutussopimuksen laatiminen ja saatavuus

Koulutussopimus on Suomen Yrittäjäopiston ja työpaikan välinen määräaikainen sopimus, joka tehdään aina kirjallisesti ja allekirjoitetaan sähköisesti. Sopimus annetaan opiskelijalle tiedoksi. Sopimus on opiskelijalla nähtävillä Wilmassa koko koulutuksen ajan.

Sopimusehdot ja osaamisen osoittaminen

Sopimusta laadittaessa sovitaan mm. vastuullisesta työpaikkaohjaajasta, työtehtävistä, työelämässä oppimisen kestosta sekä ohjaukseen ja yhteydenpitoon liittyvistä asioista. Koulutussopimustyöpaikan kanssa sovitaan myös mahdollisuudesta osoittaa osaamineen (näytöt).

Työpaikalla oppimisen ehdot koulutussopimuksessa

Koulutussopimuksella voi suorittaa tutkinnon osan, osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa.

Opiskelijan vakuutuskäytännöt koulutussopimusjakson aikana

Opiskelija on vakuutettu Suomen Yrittäjäopiston toimesta työelämässä oppimisessa koulutussopimuksen voimassaoloajan. Lisää tietoa vakuutuksesta löytyy laaditulta koulutussopimukselta ja sopimuksen laadinnan jälkeen myös Wilmasta.