Yllättäviin tilanteisiin varautuminen liiketoiminnassa

Koulutuspalvelut erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden ratkaisuapuna

Neljä henkilöä keskustelevat pöydän ympärillä. Yhdellä heistä ilme kertoo, että hän on varautunut yritystoiminnassaan kaikkeen. Toinen taas näyttää siltä, että jotain on jäänyt hoitamatta.

Ota erilaiset muutostilanteet hallintaan Suomen Yrittäjäopiston monipuolisten koulutuspalveluiden avulla.

Erilaiset muutostilanteet liiketoiminnassa

Yritystoiminnassa tulee väistämättä vastaan haasteellisia tilanteita, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja henkilöstöön. Näitä ovat esimerkiksi talouden ja markkinoiden nopeat muutokset, yritystoiminnan keskeytyminen tulipalon takia tai vaikkapa liiketoiminnan huomattava laajentuminen.  

Yritys huolehtii liiketoiminnan edellytyksistä kaikissa tilanteissa ja miettii ratkaisut oman liiketoiminnan näkökulmasta.  

Ratkaisuapunaan yrityksellä on Suomen Yrittäjäopiston monipuoliset koulutuspalvelut.

Neljä henkilöä keskustelevat pöydän ympärillä. Yhdellä heistä ilme kertoo, että hän on varautunut yritystoiminnassaan kaikkeen. Toinen taas näyttää siltä, että jotain on jäänyt hoitamatta.

Koulutuspalvelut erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden ratkaisuapuna 

Autamme yritystäsi kehittymään liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Olemme kumppaninasi räätälöimässä osaamisen kehittämisen palveluita johtamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, rekrytoinnissa ja muutosturvassa. 

Opiskelijalle koulutuspalvelumme sisältävät yksilöllisesti suunniteltuja koulutuspolkuja, joissa opiskelija kehittää osaamistaan haluamaansa suuntaan. Osaamista voi hankkia kokonaan uudelta alalta tai vahvistaa nykyistä ammattitaitoa. Koulutuksella päivitetään osaaminen vastaamaan työelämän vaatimuksia. 

Suomen Yrittäjäopiston verkko-opinnot ovat aidosti verkossa, ilman aikaan ja paikkaan sitovia lähipäiviä.

Räätälöityjen koulutusten toteutus 

Suomen Yrittäjäopistolla ammatillisia valmiuksia lisäävä verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit vaivattomasti suorittaa opinnot oman aikataulusi mukaisesti. Koulutukset ovat aidosti verkossa, eivätkä siis sisällä lähipäiviä tai monimuotototeutusta. 

Voit edetä kursseilla itsenäisesti ja tarvittaessa pyytää ohjausta kurssin vastuukouluttajalta. 

Koulutuksiin on jatkuva haku. 

Yritysten tarpeisiin räätälöimme myös monimuotototeutettavia ryhmäkoulutuksia tilauksesta. 

Suomen Yrittäjäopiston henkilökunnan edustaja ikkunan edessä kertomassa, millaisia ratkaisuja SYO:lla on erilaisiin yritysten tilanteisiin.

SYOratkaisut erilaisissa muutostilanteissa

Suomen Yrittäjäopistolla on useita ratkaisuvaihtoehtoja yritysten kriisitilanteisiin, johtui se sitten toiminnan supistumisesta tai laajentumisesta.

Tutustu koulutusratkaisuihimme alta.

Liiketoiminnan laajentaminen
 • Tuotannon esihenkilö- koulutus 
 • Prosessien kehittäminen ja johtaminen 
 • Rahoitus ja talous 
 • Rekrytointiprosessi ja perehdytys 
  • RekryKoulutus 
 • Muutosjohtaminen.
Tuotannon tehostaminen
 • Robotiikka 
 • Automatisointi 
 • Nykyaikaiset tuotantoteknologiat.
Palvelun tehostaminen 
 • Tekoäly – Uramuotoilu 
 • Asiakaspalvelu 
 • Neuvonta.
Kysynnän ja liiketoiminnan hiipuminen/loppuminen
 • Yritystoiminnan uudelleen muotoilu 
 • Talouden hallinta 
 • Palvelumuotoilu 
 • Toiminnan kehittäminen 
 • Uudet kumppanuudet 
 • Muutosjohtaminen 
 • Myyntiosaaminen 
 • Innovointi.
Irtisanomistilanteet
 • Muutosjohtaminen 
 • Muutosturvakoulutus 
 • Yksilölliset opintopolut 
 • Uraohjaus.

Lue lisää

Kysy lisää