Vastuullinen Suomen Yrittäjäopisto

Suomen Yrittäjäopistolla vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Olemme toimineet jo vuosikymmeniä edistäen kestävän kehityksen periaatteita.

Vastuullisuus osana kaikkea toimintaamme


Työmme perustuu oman toimintamme vaikutusten ymmärtämiseen ja sidosryhmiemme tarpeiden huomioon ottamiseen.

Työelämä- ja yritysyhteistyömme kautta meillä on suuret ja nopeat vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa. Tästä syystä vastuullisuuden kädenjälkemme on merkittävä.

Olemme saaneet Oppilaitosten kestävän kehityksen serfitikaatin osoituksena kestävän kehityksen työstämme.

Vastuullisuuspolkumme

Suomen Yrittäjäopiston toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuus on ollut mukana arjen teoissa.

Verkkokoulutuksen kehittäminen jo vuosikymmenen ajan ja etätyömahdollisuudet ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat pienentäneet hiilijalanjälkeämme muun muassa matkustamisen ja paperin kulutuksen vähennyttyä.

Lisäksi tietotekniset ratkaisut ja kiinteistöjen omistamisesta luopuminen ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat olleet kestävän kehityksen mukaisia.   

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuuspolun kuvaus.

Oppilaitosten kestävän kehityksen serfikaatti

Suomen Yrittäjäopisto on saanut tunnustuksen kestävän kehityksen työstään. OKKA-säätiö on myöntänyt oppilaitokselle kestävän kehityksen sertifikaatin, joka todistaa Yrittäjäopiston täyttävän kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden vaatimukset. 

Halusimme, että vastuullisuusohjelmamme arvioidaan ulkopuolisen tahon toimesta. OKKA-säätiön sertifiointi sopii tarkoituksiimme erinomaisesti.

Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen edistäminen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassamme. Pyrimme vähentämään toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja edistämään näitä tavoitteita aktiivisesti.

Tunnistetut tavoitteet ja tarkastelumme eri osa-alueet

Olemme tunnistaneet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta kuusi olennaisinta tavoitetta, joihin voimme erityisesti vaikuttaa. Tarkastelemme näitä tavoitteita kolmen eri osa-alueen kautta eli koulutuksen, toimintaympäristön sekä johtamisen.


Hyvä koulutus

Opetus

Toimimme vahvasti verkossa

Koulutuksen saavutettavuus

Kestävät asiakassuhteet

Laadukas opetus

Johtaminen:

Laadukas tapa toimia

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO90001:2015 standardiin

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Toimintakulttuuri:

Mielekkäät työtehtävät

Innostava työyhteisö

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Viihtyvyys

Osaaminen ja uudistuminen

Yhdessä tekeminen

SYOn joustava tapa toimia ja kokeilukulttuuri

Työllisyyden edistäminen

Tietoturvallisuus

Johtaminen:

Toimintamme on kasvanut maltillisesti ja kannattaasti

Vakavaraisuus ja kestävä rahoituspohja

Tarkka kustannusseuranta ja toimivat järjestelmät

Tuemme työllisyyttä Suomessa kouluttamalla yrittäjiä, osaavia ammattilaisia ja työttömyysuhan alla olevia

Hyvä johtaminen

Eriarvoisuuden vähentäminen

Toimintakulttuuri:

Toimimme koulutustoiminnassamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti

Kohtelemme kumppaneitamme arvostaen ja yhdenvertaisesti

Johtaminen:

Tasapuolinen työyhteisö

Ilmastotekoja

Opetus:

Kestävän kehityksen vastuullisuuden opinnot

Kestävän kehityksen kädenjäljen levittäminen

Toimintaympäristö:

Paperittomuus, sähköiset järjestelmät

Emme omista kiinteistöjä, toimimme vuokratiloissa

Liiketunnistimet valaistuksessa Seinäjoen toimipisteessä

Huolehdimme jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä

Teemme etätyötä ja verkkokoulutusta laajasti

Suosimme joukkoliikennettä matkustaessa

Vastuullisia kulutustekoja

Toimintaympäristö:

Kestävyys hankinnoissa

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Johtaminen

Hyvä hallinto

Hyvä ja turvallinen työyhteisö, työrauha

YK:n kestävän kehityksen kuusi tavoitetta.

Vastuullisuusohjelma, vastuullisuustyön vaikutukset ja tulevaisuuden toimet


Vastuullisuusohjelma

Vastuullinen Suomen Yrittäjäopisto

Suomen Yrittäjäopistolla vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa. Vastuullisuustavoitteet sisältyvät organisaation strategisiin tavoitteisiin. Vastuullinen kädenjälki näkyy vahvasti koulutustoiminnassamme.

Vastuullisuus Suomen Yrittäjäopistossa tarkoittaa ekologista, taloudellista ja sosiokulttuurista kestävyyttä. Rakennamme vastuullista toimintatapaa niin omassa toimintakulttuurissamme, johtamisessa sekä koultuustoiminnassamme.

Vastuullisuusohjelma

Suomen Yrittäjäopiston vastuulisuusohjelma kokoaa yhteen organisaation vastuullisuusasioiden nykytilan, tavoitteet, toteutetut toimenpiteet sekä tulevaisuuden toimet. Vastuullisuusohjelma on tarkoitettu henkilöstölle käsikirjaksi vastuullisuustyöstämme. Vastuullisuusohjelmalla voidaan osoittaa myös sidosryhmille vastuullisuustyömme nykytilaa.

Vastuullisuusohjelman laatimiseen on osallistunut vastuullisuustyöryhmän lisäksi koko henkilöstö sekä yrityksen johto. Vastuullisuusohjelmaa päivitetään vuosittain ja päivityksestä vastaa vastuullisuustyöryhmä.

Vastuullisuustyön raportointi

Olemme koostaneet kestävyysraportointia strategisiin vastuullisuustavoitteisiimme ja -mittareihimme eprustuen. Kestävyysraportoinnin kehittämistä jatketaan v. 2024 uudistuneen strategian ja vastuullisuusohjelman pohjalta.


Vastuullisuustyön vaikutuksia

Vastuullisuus mukana arjen teoissa

Suomen Yrittäjäopiston toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuus on ollut mukana arjen teoissa.

Verkkokoulutuksen kehittäminen jo vuosikymmenen ajan ja etätyömahdollisuudet ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat pienentäneet hiilijalanjälkeämme muun muassa matkustamisen ja paperin kulutuksen vähennyttyä. Lisäksi tietotekniset ratkaisut ja kiinteistöjen omistamisesta luopuminen ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat olleet kestävän kehityksen mukaisia.   

Vastuullisuustyön vaikutuksia hiilijalanjälkeemme:

 • Matkakustannusten pieneneminen (opiskelijat ja henkilöstö)
 • Tulostuksen ja postituksen väheneminen
 • Henkilöstön hyvinvoinnin lisääntyminen
 • Kustannussäästöt ja kannattavuuden parantaminen
Vastuullisuuden kädenjälki.

Vastuullisuussertifiointi

OKKA-säätiön sertifikaatti

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö (myöhemmin OKKA-säätiö) toimii opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Se vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista, joka on suunnattu oppilaitoksille. Toimintaa arvioidaan opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen näkökulmista. Ylimpänä tasona on oppilaitoksen toiminta, joka on yhteiskuntaa uudistaa.

Suomen Yrittäjäopisto on saanut tunnustuksen kestävän kehityksen työstään. OKKA-säätiö on myöntänyt oppilaitokselle kestävän kehityksen sertifikaatin, joka todistaa Yrittäjäopiston täyttävän kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden vaatimukset. 


Vastuullisuuden edistämisen tulevat toimet

Tulevat toimenpiteet 2024-2027

Osana OKKA-sertifikaatin valmisteluprosessia olemme laatinee lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämissuunitelman strategiaamme ja sertifikaatin kymmeneen indikaattoriin perustuen.

 • OKKA-serfiointi
 • Henkilöstön kouluttaminen
 • Opetuksen kehittäminen
 • Työelämän osaamisen kehittäminen
 • Yhteistyöverkoston kehittäminen
 • Opiskeluhuollon ja -turvallisuuden kehittäminen
 • Kestävyysraportoinnin kehittäminen
 • Vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen
 • Yhteiskuntaa uudistavan ekososiaalisen sivistyksen vahvistaminen

Olemme kehittäneet Suomen Yrittäjäopiston toimintaa pitkäjänteisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Työelämä- ja yritysyhteistyömme kautta meillä on suuret ja nopeat vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa. Tästä syystä vastuullisuuden kädenjälkemme on merkittävä.

Ota yhteyttä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös