Suomen Yrittäjäopistolle myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti

11.6.2024

Neljä ihmistä tekee sydämen ja taustalla kestävän kehityksen sertifiointi logo.

Suomen Yrittäjäopisto on saanut tunnustuksen kestävän kehityksen työstään. OKKA-säätiö on myöntänyt oppilaitokselle kestävän kehityksen sertifikaatin, joka todistaa Yrittäjäopiston täyttävän kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden vaatimukset. 

Vastuullisuustyö huipentui sertifikaattiin 

– Aloitimme reilut kaksi vuotta sitten kehittämään vastuullista kädenjälkeämme. Meillä vastuullisuus on ollut aina mukana arjen toiminnassamme, mutta aloitimme sanoittamaan asiaa määrätietoisemmin, kertoo toimitusjohtaja, rehtori Jorma Kukkeenmäki vastuullisuustyön polusta. Perustimme työtä varten vastuullisuusryhmän, jonka tehtävänä oli määritellä, mitä vastuullisuus meillä tarkoittaa ja laatia sen pohjalta vastuullisuusohjelma. Halusimme myös, että vastuullisuusohjelmamme arvioidaan ulkopuolisen tahon toimesta. OKKA-säätiön sertifiointi sopi tarkoituksiimme erinomaisesti. Nyt määrätietoinen vastuullisuustyömme huipentui, kun OKKA-säätiö myönsi meille kestävän kehityksen sertifikaatin. Tämä on hieno asia ja iloitsemme siitä, kertoo Kukkeenmäki. 

Halusimme, että vastuullisuusohjel-mamme arvioidaan ulkopuolisen tahon toimesta. OKKA-säätiön sertifiointi sopi tarkoituksiimme erinomaisesti.

Yrittäjämäinen ote kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

– Suomen Yrittäjäopisto on ottanut vahvan roolin vastuullisuuden edistäjänä ja työelämän uudistajana. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan juuri yrittäjämäistä otetta – luovuutta, aloitteellisuutta ja rohkeutta uuden kokeilemiseen, sanoo sertifikaatin luovuttanut OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen

Suomen Yrittäjäopistolle myönnetty OKKA-sertifikaatti on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Se toimii tunnustuksena jo tehdystä työstä sekä tukena toiminnan kehittämisessä. 

Oppilaitoksen toimintaa arvioidaan kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Ammatillisessa koulutuksessa arvioinnin osa-alueet on edelleen jaoteltu kymmeneen indikaattoriin, joihin sisältyy kestävän kehityksen kannalta keskeisiä näkökulmia koulutuksen toteutuksesta oppilaitoksen ympäristövastuuseen. Näistä indikaattoreista lähtien toimintaa arvioidaan olemassa olevaa toisintavaksi, tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi toimintatavaksi. 

Suomen Yrittäjäopisto on ottanut vahvan roolin vastuullisuuden edistäjänä ja työelämän uudistajana.

Sertifikaatin hakuprosessi ja kestävän kehityksen työn edistäminen

– Arvioimme alustavasti pari vuotta sitten vastuullisuustyöryhmässä, että olisiko meillä mahdollisuuksia hakea kestävän kehityksen OKKA-sertifikaattia. Ja tulimme siihen tulokseen, että kyllä olisi, kertoo vastuullisuusasiantuntija, yritystoiminnan kouluttaja Taina Rautakoski

Varsinainen sertifikaatin hakuprosessi käynnistyi Yrittäjäopistolla reilu vuosi sitten, jolloin henkilöstömme osaotannalla vastasi kriteereitä koskeviin kysymyksiin ja antoi kehittämisehdotuksia. Näistä keskusteltiin yhteisessä henkilöstön kehittämispäivässä, jolloin saimmekin esiin selkeät kehittämiskohteet kertoo Rautakoski sertifikaatin hakuprosessin etenemisestä. 

– OKKA-sertifikaatin auditoija perehtyi alkuvuonna toimintaamme, tutustui vastuullisuusohjelmaan, kehittämiskohteisiin ja muihin dokumentteihin sekä haastatteli henkilöstöä ja opiskelijoitamme. Auditoinnin myötä saimmekin tämän kestävän kehityksen sertifikaatin. Tästä olemme kovin ylpeitä, toteaa Rautakoski koko henkilöstön puolesta. 

Suomen Yrittäjäopisto jatkaa määrätietoista työtään kestävän kehityksen edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tänä vuonna kehittämistoiminnassa keskitytään mm kestävän kehityksen teemojen integrointiin eri koulutusten sisältöihin sekä henkilöstön kouluttautumiseen. Lue lisää vastuullisuustyöstämme www.syo.fi/vastuullisuus 

Kestävän kehityksen serifikaatti.

Ota yhteyttä, kysy lisää