Pohjois-Karjalan Rekry-, Muutos- ja Täsmä­Koulutukset

Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutukset palvelevat yritystäsi erilaisissa henkilöstön koulutustarpeissa.

Mies kannettavalla tietokoneella

Kehitä yrityksesi osaamista joustavasti räätälöidyillä toteutuksilla!

Kustannustehokkaat räätälöidyt koulutukset yrityksille

Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutukset palvelevat yritystäsi erilaisissa henkilöstön koulutustarpeissa.

Voit löytää niistä ratkaisun, olitpa sitten rekrytoimassa uutta väkeä, päivittämässä nykyisen henkilöstön osaamista tai kannat vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta muutostilanteissa.

Hyödynnä kustannustehokkaat koulutusmallit ja kehitä yrityksesi osaamista joustavasti räätälöidyillä toteutuksilla!

Nainen ja mies keskustelevat koulutusaloista.

Koulutusaloja

Pohjois-Karjalassa järjestämme Rekry- ja Täsmä- ja MuutosKoulutuksia kaupan ja hallinnon sekä teknologian alalle.

Teknologiateollisuus

Kauppa ja hallinto

Räätälöimme koulutukset yrityksten tarpeisiin. Niiden tavoitteena on antaa koulutettaville työtehtävien edellyttämät tiedot tai taidot.

Koulutukset sopivat kaupan ja hallinnon alan ja teknologiateollisuuden alan yrityksille sekä niiden nykyisille ja uusille työntekijöille tai niistä irtisanotuille työntekijöille.

Koulutukset sopivati muillekin kuin kaupan ja hallinnon tai teknologiateollisuuden yrityksille, jos yrityksessä on selkeä tarve saada koulutusta mainituilta aloilta.

Koulutusten sisältö


Teknologiateollisuus

CAD-ohjelmistojen verkkokoulutus

CAD-tekniikan koulutus toteutetaan täysin verkossa ja se keskittyy eri CAD-ohjelmien opiskeluun.

Koulutukset sopivat ensisijaisesti teknologiateollisuuden yritysten tarpeisiin, jotka käyttävät tietokoneavusteista piirtämistä tai mallintamista.

CAD-ohjelmistolla piirretty kuva

Valittavissa olevat CAD-ohjelmat

 • CAD 2/3D – AutoCAD
 • CAD 3D – Inventor
 • CAD 3D – SolidWorks
 • CAD 3D – Revit tietomallinnus


Tarvittaessa räätälöimme koulutuksen yhdessä  kanssasi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Tällöin koulutukseen voi sisällyttää muitakin aiheita, jotka tukevat alan työtehtävässä toimimista.

Räätälöitäväksi sopii esimerkiksi CNC-tekniikka, joka usein liittyy CAD-suunnitteluun. Lisäksi muita CAD-ohjelmia tarpeesi ja mahdollisuuksien mukaan.


Kauppa ja hallinto

Kaupan ja hallinnon alaan kuuluu tässä yhteydessä osaamisen kehittäminen tai hankkiminen, joka liittyy

 • myyntiin ja markkinointiin
 • markkinointiviestintään
 • taloushallintoon ja liiketalouteen
 • henkilöstöhallintoon
 • johtamiseen
 • asiakaspalveluun.
Mies kannettavalla tietokoneella, kuulokkeet päässä ajasta ja paikasta riippumattomissa verkko-opinnoissa Suomen Yrittäjäopistossa

Koulutusaiheita

Tavoitteellinen myyntityö
 • Myynti eri kanavissa, myynnin prosessit
 • Esiintyminen myyntitilanteessa
 • Myyntiin liittyvät säädökset
 • Tavoitteellinen ja kannattava myyntityö
 • Fyysisten tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen
 • Tuotteen elinkaari.
Markkinointikampanjat
 • Kampanjan suunnittelu: tavoitteet, sanomat, kohderyhmät, ajoitus
 • Mediavalinnat ja yhteistyö
 • Markkinointikampanjat sosiaalisessa mediassa.
Brändin mukaisen markkinointiviestinnän suunnittelu
 • Brändilähtöisen markkinointiviestinnän suunnittelu
 • Brändimanuaali
 • Brändimittarit
 • Bränditarinat.
Palkanlaskenta
 • Palkkaohjelman käyttöönotto ja ylläpito
 • Henkilörekisteri
 • Palkkakausien muodostaminen
 • Palkanlaskenta palkkakausittain
 • Palkkojen vähennyserät
 • Palkkakauden tulosteet ja raportit.
Laskutus ja reskontrat
 • Laskutus- ja reskontraprosessi
 • Laskun luominen
 • Laskun käsittely
 • Hyvityslaskun käsittely
 • Osto- ja myyntitilauksen teko.
Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Sähköisen taloushallinnon ohjelman käyttöön otto (Netvisor)
 • Myynti- ja ostolaskujen teko
 • Reskontran ja kirjanpidon välisen eron tarkistaminen ja täsmäyttäminen
 • Erilaisten kirjanpidon tositteiden teko.
Taloushallinnon asiantuntijapalvelut
 • Yritystoiminnan ja taloushallinnon ohjaus
 • Yritysneuvonta yritystoiminnan eri vaiheissa
 • Yritystoiminnan aloittaminen ja lopettaminen
 • Yritysmuodon muutostilanteet
 • Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset.
Yrityksen juridiikka
 • Sopimusjuridiikan perusteet
 • Työsopimuslain perusteet
 • Tietoa oman alan työehtosopimuksen tulkintaan liittyen
 • Vastuullisen johtamisen periaatteet.
Liiketoiminnan analysointi, talous ja rahoitus
 • Tuloslaskelman ja taseen sisällön avaaminen
 • Tunnuslukujen laskeminen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta
 • Talouden mittareiden asettaminen
 • Budjetoinnin merkitys
 • Yritysten kannattavuuden kehittäminen.
Visuaalinen myyntityö
 • Visuaalinen markkinointi, elämysmarkkinointi ja myymäläympäristö
 • Tuotteiden esille laitto myymälässä, messuilla, tilaisuuksissa ja verkossa
 • Käyttöyhteys, asiakasinformaatio.
Kilpailukykyisen tuotteen tai palvelun suunnittelu
 • Hinta, kannattavuus, tavoitteet ja riskit
 • Tuotteen tai palvelun jatkokehittäminen tai hylkääminen.
Tuotekehitys ja palveluiden tuotteistaminen

Asiakaslähtöinen tuote tai palvelu.

Asiakaspalvelun resepti
 • Toimintaympäristön, asiakkaiden ja kilpailijoiden tunteminen
 • Myynnin tuloksellisuus, jälkimarkkinointi
 • Asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteet
 • Tuotteiden, palveluiden ja asiakassuhteiden kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Asiakastietojärjestelmät.
Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta
 • Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan perusta ja näkökulmat
 • Toimintaympäristön muutokset kestävän kehityksen näkökulmasta. Vastuullisen liiketoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet
 • Kiertotalous
 • Vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset toimintaan.
Johdatus henkilöstötyöhön
 • Henkilöstötyön ammattilaisen rooli yrityksessä
 • Vuorovaikutus, palautekäytännöt
 • Suorituksen arviointi ja palkitseminen
 • Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työssä jaksaminen, itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
 • Henkilöstötietojärjestelmät työkaluna
 • Lakisääteiset henkilöstötunnusluvut ja raportointi
 • Henkilöstöstrategia ja -politiikka
 • Tiimityö, erilaisuuden huomioiminen tiimien rakentamisessa.
Henkilöstöhallinnon perusteet
 • Sisäinen viestintä
 • Rekrytointi
 • Perehdytys
 • Kehityskeskustelu
 • HR-järjestelmät ja tunnusluvut.
Henkilöstön kehittäminen
 • Henkilöstön johtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Osaamisen resurssointi, johtaminen ja kannustus
 • Kehitys- ja urakeskustelut, eri-ikäisten johtaminen
 • Muutosprosessi ja muutosjohtamisen haasteet
 • Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin merkitys työyhteisössä.
Työtehtäviä tukevia aiheita

Koulutuksiin voidaan myös räätälöidä osia muista työtehtävää tukevista teemoista kuten esimerkiksi:

 • asiakaspalvelu ja työelämäosaaminen,
 • hankintaprosessit ja kilpailutus,
 • Word, Excel ja PowerPoint
 • O365-käyttöönotto ja tietoturva.

Jäikö jokin mietityttämään? Kysy lisää meiltä!

Kaupan ja hallinnon ala

Teknologiateollisuus

Lisätietoja koulutusmalleista:

Katso video TäsmäKoulutuksesta

Huomaathan, että videossa ei ole tekstitystä.
Voit katsoa videon myös DreamBroker-kanavallamme.

Osaava työntekijä on kannattava sijoitus.