Yritysten kehittämishankkeet Suomen Yrittäjäopistolla.

Yritysten kehittämishankkeet

EU-rahoitteiset hankkeet tarjoavat yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yrityksille ketterän tavan oppia uutta tai kehittää omaa yritystä.

Tule mukaan tai kysy lisätietoja meiltä!

Meneillään olevat hankkeet

Teemme aktiivista yhteistyötä yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa hankkeen teemasta riippuen. Olemme tehneet kehittämistyötä yrittäjyyden hyväksi kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa jo yli 20 vuoden ajan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Osallistu tilaisuuksiin

Seuraa myös tapahtumakalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan hankkeiden maksuttomiin tilaisuuksiin.

Tutustu hankkeisiin

Bisnestä verkkoon!

Toteutusaika: 1.1.2021–31.12.2022

Tavoite: Hankkeen toimenpiteiden avulla tuodaan esiin mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen tai lisätulojen hankkimiseen hybridi- tai kevytyrittäjänä Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla.

Osallistujille tarjotaan valmennusta kevytyrittäjyyteen, verkkokaupan perustamiseen tai oman osaamisen tuotteistamiseen digimuotoon (esim. verkkokurssi, verkkovalmennus). Valmennukset lisäävät osallistujien valmiuksia kevytyrittäjyyteen ja paikkariippumattomaan digiyrittäjyyteen. Ne myös edistävät maaseudulla asuvien itsensä työllistämistä joko kokonaan tai osittain.

Pitkällä tähtäimellä monipuolistetaan maaseutualueiden palvelutarjontaa ja vähennetään tarvetta muuttaa töiden perässä pois maaseudulta.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Kysy lisää

Suvi Peltokangas
projektipäällikkö
050 342 9346
suvi.peltokangas (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Digivarikko

Toteutusaika: 1.11.2021-30.6.2023

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia myynnin kasvuun ja kehittymiseen.

Hanke lisää ja vahvistaa yrittäjien digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaamista Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla.

Yrittäjä saa konkreettisia oivalluksia, näkökulmia ja ideoita käytäntöön vietäviksi pieninä digimarkkinoinnin tekoina. Pidemmän aikavälin tavoitteena hankkeella on lisätä yrittäjien osaamista digimarkkinoinnissa- ja myynnissä ja
uusien toimintatapojen hyödyntämisessä.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lisätietoja

Lue lisää Digivarikko-hankkeen sivuilta.

Kysy lisää

Annemari Vanhaviitakoski
projektipäällikkö
040 586 8100
annemari.vanhaviitakoski (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

INNOWinternational

Toteutusaika: 1.1.2020–31.12.2023

Tavoite: INNOWinternational-hankkeessa haetaan yhdessä sidosryhmien kanssa uusia ideoita ja ratkaisuja talviliikunnan, -urheilun ja -tapahtumien kehittämiseen Liiverin alueella. Kansainvälistä näkökulmaa haetaan Saksasta Bayerista.

Yrittäjyyden roolia tulee vahvistaa tapahtumien järjestelyissä ja toteuttamisessa.

Pohditaan keinoja, millä tavalla voidaan tehokkaammin hyödyntää Liiverin alueen kunnissa olevia liikuntapaikkoja ja -reittejä, kiinteistöjä ja muita resursseja.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri. Julkinen tuki 90 %.

Kysy lisää

Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada (a )syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Liiverin logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Toteutusaika: 1.2.2020–28.2.2022

Tavoite: Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa.

Lisäksi hankkeen avulla parannetaan maakunnassa asuvien kansainvälisten osaajien henkilökohtaisia valmiuksia työllistyä alueen yrityksiin ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Toimenpiteillä tähdätään myös pysyvään yhteistyön tiivistämiseen alueen elinkeinotoimijoiden ja kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluiden välillä ja TalentHub Etelä-Pohjanmaa-verkoston syntyyn.

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR / Keski-Suomen ELY-keskus. Julkinen tuki 75 %.

Hankkeen toteuttajat: Hankkeen päähallinnoijana ja -toteuttajana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Suomen Yrittäjäopisto, SEDU, Kauhajoen kaupunki ja Into Seinäjoki.

Lisätietoja

Lue lisää Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeesta (seamk.fi, avautuu uuteen välilehteen).

Kysy lisää

Jiuliano Prisada
jiuliano.prisada (a) syo.fi
0500 664 089

Logo: Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto.
Logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Takaisin hankelistaukseen.

Kyläkauppa 2.0.

Toteutusaika: 1.11.2021–31.8.2023

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa valtakunnallisesti.

Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteet edistävät kyläkauppojen säilymistä maaseudulla. Näin varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, olemassa olevien lisäpalveluiden ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen Ely-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lue lisää

Kyläkaupat on pop!

Kysy lisää

Vesa Hildén
projektipäällikkö
040 542 2136
vesa.hilden (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen

Maatilaosakeyhtiön talous tutuksi

Toteutusaika: 1.11.2022–30.6.2024

Tavoite: Maatilojen osakeyhtiöittäminen on nykypäivää. Osakeyhtiön pyörittämisessä ja kehittämisessä korostuu talouden hallinnan ja suunnittelun merkitys.

Osakeyhtiön on tuotettava hyvää tulosta, jotta siitä saadaan todellinen hyöty maatilan yritysmuotona. Osakeyhtiön talouden hallinta, suunnittelu ja kokonaisuuden ymmärtäminen vaativat osaamista sekä maatilayrittäjältä että tämän sidosryhmiltä. Osaamisen puute tiedostetaan laajasti.

Maatilaosakeyhtiön Talous Tutuksi -hankkeessa rakennetaan laaja koulutuskokonaisuus osakeyhtiön talouden hallinnasta ja kehittämisestä.

Koulutus sopii sekä osakeyhtiön alkumetreillä oleville yrittäjille ja yhtiöittämistä suunnitteleville yrittäjille sekä maatilan sidosryhmille.

Hankkeessa muodostetaan koulutusten oheistuotteena yksinkertainen ja konkreettinen testityökalu. Sen avulla voidaan karkealla tasolla arvioida osakeyhtiöittämisen taloudellisia hyötyjä ja mahdollisuuksia yksittäisellä tilalla. 

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Julkinen tuki 90%.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Talousjohtamiseen konkretiaa

Maatilayrityksen käytännönläheistä talousosaamista – perusteltuja kehittämisratkaisuja

Toteutusaika: 1.10.2021–31.10.2023

Tavoite: Kokonaisvaltaisen ja pitkän aikavälin strategian ja siihen liittyvän päätöksenteon ymmärtäminen on avain maatilan talouden parantamiseksi.

Suomen Yrittäjäopisto toteuttaa osittain MMM:n rahoittamaa hanketta, jossa tavoitteena on luoda malleja maatilayritysten erilaisista talousviisaista kehittämisen poluista todellisiin maatiloihin perustuvien esimerkkitilojen avulla.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa sekä maatilayrittäjien että maatilojen sidosryhmien talousosaamista sekä lisätä ymmärrystä maatilan strategian mukaisesta kehittämisestä, kehittämistoimien vaikutuksista sekä erilaisten päätösten tuottamista tilanteista ja niiden selviytymismalleista suhteessa maatilan taloudelliseen asemaan ja kilpailukyvyn kehittymiseen.

Hankkeessa työstetään yhdessä maatilayritysten kanssa kolme erilaista esimerkkimaatilaa yhdessä todellisten maatilayritysten kanssa. Esimerkkimaatiloille luodaan 8 vuoden strategia laskemineen, sekä toteutumatarinat. Hankkeessa tuotetaan yksinkertainen ja käytännönläheinen talouden peruskoulutusmateriaali maatilan kilpailukyvyn parantamisen avuksi sekä ammatillisen maatalousalan koulutuksen hyödynnettäväksi.

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö.
Julkinen tuki 90%.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Toimari – toiminnanohjausta maatiloille

Toteutusaika: 1.8.2021–30.6.2023

Tavoite: Hanke keskittyy maatilayritysten toiminnanohjauksen kehittämiseen. Yritysten tietoisuuteen tuodaan uusia ohjelmistoratkaisuja pk-yrityskentästä.

Hankkeessa benchmarkataan olemassaolevia toiminnanohjausjärjestelmiä. Yhdessä koeryhmätoiminnan avulla pohditaan, miten ohjelmistoja voitaisiin hyödyntää erilaisissa maatilaympäristöissä. Maatilayrittäjät saavat tietoa, mitä mahdollisuuksia alan ulkopuolisten yritysten tuottamat ohjelmistoratkaisut tarjoavat.

Hanke edistää maatilojen kokonaisvaltaisen johtamisen ja hallinnan taitoja. Toiminnanohjauksessa yhdistyisivät tuotanto, talous ja reaaliaikainen tieto eri toiminnoista. Siihen liittyisivät myös valmiudet tiedonhallinnan, raportoinnin ja tiedolla todentamisen vaatimuksista tulevaisuudessa.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Katso lisää Toimari-hankkeesta

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen (a) syo.fi
050 342 9350

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen

Yrittäjä, menesty yritysvastuulla

Toteutusaika: 1.8.2021–31.12.2022

Tavoite: Tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä ja osaamista yritysvastuusta. Hankkeesta saa työkaluja yritysvastuutyön aloittamiseen ja kehittämiseen yrityksessä.

Osallistuja oppii tunnistamaan oman yritystoiminnan merkittävimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. 

Osallistujat saavat käytännönläheistä neuvontaa:

  • miten yritysvastuun teemoilla voi parantaa yrityksen kannattavuutta, kilpailukykyä
  • mitä yritysvastuu sisältää
  • miten yritysvastuuta toteutetaan käytännössä. 


Hankkeessa toteutettavat maksuttomat verkkotapahtumat on suunnattu kaikille eteläpohjalaisille yrityksille, jotka haluavat kehittää yritysvastuutaan. Verkkotapahtumat ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lisätietoja

Lue lisää hankkeesta sen nettisivuilta vastuullinenyrittajyys.fi

Kysy lisää

Taina Rautakoski
projektipäällikkö
040 648 5968
taina.rautakoski (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Kiinnostuitko hankkeistamme?

Kysy lisää!

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
040 507 4486
henna.leppinen (a) syo.fi