Yritysten kehittämishankkeet Suomen Yrittäjäopistolla.

Yritysten kehittämishankkeet

EU-rahoitteiset hankkeet tarjoavat yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yrityksille ketterän tavan oppia uutta tai kehittää omaa yritystä.

Tule mukaan tai kysy lisätietoja meiltä!

Meneillään olevat hankkeet

Teemme aktiivista yhteistyötä yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa hankkeen teemasta riippuen. Olemme tehneet kehittämistyötä yrittäjyyden hyväksi kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa jo yli 20 vuoden ajan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Osallistu tilaisuuksiin

Seuraa myös tapahtumakalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan hankkeiden maksuttomiin tilaisuuksiin.

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin

Pitovoimaa maahanmuuttajayrittäjyydestä Etelä-Pohjanmaalle

Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2025

Tavoite: Edistää maahanmuuttajataustaisten yrittäjyyttä ja tukea jo toiminnassa olevien yritysten liiketoiminnan säilymistä ja kehittämistä. Luoda uudenlaista, lyhytkestoista toimintamallia työn, opiskelupaikan tms. perässä maakuntaan muuttaneiden maahanmuuttajien puolisoiden aktivointiin heidän odottaessaan pääsyä esim. kielikoulutukseen.Tiivistää maahanmuuttajien kanssa tekemisissä olevien tahojen yhteistyötä, tehostaa jo olemassa olevien resurssien käyttöä ja viestinnän vaikuttavuutta.

Pääkohderyhmänä ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla asuvat maahanmuuttajat (työssäkäyvät, opiskelijat ja työttömät), jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja jo yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa. Opiskeluiden ja/tai työn perässä maakuntaan muuttaneiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden puolisot. Välillisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien kanssa toimivat eri tahot.

Toimenpiteet ovat avoimia ja maksuttomia kohderyhmään kuuluville henkilöille ja teemasta kiinnostuneille.

Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Digiäly käyttöön -hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta. 

Kysy lisää

Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada(a)syo.fi

Digivarikko

Toteutusaika: 1.11.2021–30.4.2024

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia myynnin kasvuun ja kehittymiseen.

Hanke lisää ja vahvistaa yrittäjien digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaamista Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla.

Yrittäjä saa konkreettisia oivalluksia, näkökulmia ja ideoita käytäntöön vietäviksi pieninä digimarkkinoinnin tekoina. Pidemmän aikavälin tavoitteena hankkeella on lisätä yrittäjien osaamista digimarkkinoinnissa- ja myynnissä ja
uusien toimintatapojen hyödyntämisessä.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lisätietoja

Lue lisää Digivarikko-hankkeen sivuilta.

Kysy lisää

Annemari Vanhaviitakoski
projektipäällikkö
040 586 8100
annemari.vanhaviitakoski (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Digiäly käyttöön

Toteutusaika: 1.12.2023 – 28.2.2025

Tavoite: Tavoitteena on välittää tietoa, aktivoida ja lisätä osallistujien kiinnostusta, ymmärrystä ja havainnollistaa tekoälyn ja alustatalouden mahdollisuuksia ja potentiaalia liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi pyritään nostamaan tieto- ja kyberturvallisuuden tasoa yritystoiminnan turvaamiseksi ja toimintariskin alentamiseksi toimimalla turvallisesti digiympäristössä.

Pääkohderyhmänä ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueen yksin- ja mikroyrittäjät eri toimialoilta; mukaan lukien maatalous- ja metsäala – myös yrittäjyyttä suunnittelevat. Osallistua voivat myös yritysten kanssa tekemisissä olevat tahot kuten kuntien tai kaupunkien yritysasiantuntijat, elinkeinoasiamiehet, yritysneuvojat, yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten yhteyshenkilöt, yritystoiminnan kouluttajat, yrittäjyyden ja liiketoiminnan opiskelijat

Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Digiäly käyttöön -hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lisätietoja

Lue lisää Digiäly käyttöön -hankkeen sivuilta

Kysy lisää

Henna Leppinen
hankeasiantuntija
040 507 4486 
henna.leppinen (a) syo.fi

Euroopan unioin osarahoittama.

Takaisin hankelistaukseen.

Etäkäytön ja -ohjelmoinnin hyväksikäyttö robotiikassa, kehityshanke

Toteutusaika: 1.7.2023–31.12.2024

Kehityshanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa toisen osan muodostaa investointihanke.

Erityistavoite: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioitten käyttöönoton parantaminen.

Tavoite ja sisältö: hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteistyörobottia hyväksikäyttäen demoympäristö, jossa voidaan konkreettisesti esitellä etäohjelmoinnin ja -käytön mahdollisuudet ja hyödyt yrityksen tuotannossa.

Hankkeessa kehitetään ja selvitetään myös VR-tekniikan ja 3D-tulostamisen hyödyntämistä etänä. Tavoitteena on myös vastata Etelä-Pohjanmaan maakunnan yritysten ja ihmisten osaamisen kehittämiseen ja menestymiseen tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteet vastaavat niin EU:n kuin Etelä-Pohjanmaankin älykkään erikoistumisen strategialle asetettuihin tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen tulee entistä haastavammaksi. Pitkien etäisyyksien maassa työmatkoihin käytetty aika ja työmatkojen aiheuttamat kulut muodostavat myös haasteen saada ammattitaitoista työvoimaa. Innovatiiviset tavat tehdä asioita lisäävät yritysten kasvuhalukkuutta sekä pito- ja vetovoimaa. Osaamisen taso nousee, ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hankkeen perusidea kiteytyy yhteen sanaan: ETÄ. Etänä tehtävät asiat ja tehtävät tulevat lisääntymään kaikessa tuotannollisessa toiminnassa.

Etätyöskentely tulee koskemaan myös robottitekniikkaa. Robottitekniikka on jo nyt laajasti käytössä maan yrityksissä muun muassa elintarvike- ja teknologiateollisuudessa. Tavoitteena on kehittää ympäristö, jolla voidaan konkreettisesti esittää etänä tehtävien asioiden hyödyt yrityksille ja kouluttaa ihmisiä käyttämään hankkeessa esille tulevia sovelluksia.

Hankkeessa investoidaan etäkäyttöön ja -ohjelmointiin tarvittavat koneet ja laitteet. Hankkeen tuloksena syntyy ympäristö, jossa voidaan etänä ohjelmoida ja käyttää robottia.

Rahoitus: Euroopan unionin osarahoittama hanke. Kokonaisrahoitus on 140 756,00 €, josta EU:n ja valtion rahoitusta 112 604,00 €.

Kysy lisää

Suvi Kohtala
projektipäällikkö
040 689 6575
suvi.kohtala (a) syo.fi

Katso hanketta esittelevät videot YouTubesta

EU:n lippulogo, jonka yhteydessä teksti: Euroopan unionin osarahoittama.
Etelä-Pohjanmaan liiton logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Etäkäytön ja -ohjelmoinnin hyväksikäyttö robotiikassa, investointihanke

Toteutusaika: 1.7.2023–31.12.2024

Investointihanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa toinen osa on kehityshanke.

Erityistavoite: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioitten käyttöönoton parantaminen.

Tavoite ja sisältö: investointien avulla on tarkoitus kehittää ja toteuttaa yhteistyörobottia hyväksikäyttäen demoympäristö, jossa voidaan konkreettisesti esitellä etäohjelmoinnin ja -käytön mahdollisuudet ja hyödyt yrityksen tuotannossa.

Hankkeessa investoidaan etäkäyttöön ja -ohjelmointiin tarvittavat koneet ja laitteet. Hankkeessa kehitetään ja selvitetään myös VR-tekniikan ja 3D-tulostamisen hyödyntämistä etänä. Tavoitteena on myös vastata Etelä-Pohjanmaan maakunnan yritysten ja ihmisten osaamisen kehittämiseen ja menestymiseen tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteet vastaavat niin EU:n kuin Etelä-Pohjanmaankin älykkään erikoistumisen strategialle asetettuihin tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen tulee entistä haastavammaksi. Pitkien etäisyyksien maassa työmatkoihin käytetty aika ja työmatkojen aiheuttamat kulut muodostavat myös haasteen saada ammattitaitoista työvoimaa. Innovatiiviset tavat tehdä asioita lisäävät yritysten kasvuhalukkuutta sekä pito- ja vetovoimaa. Osaamisentaso nousee, ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hankkeen perusidea kiteytyy yhteen sanaan: ETÄ. Etänä tehtävät asiat ja tehtävät tulevat lisääntymään kaikessa tuotannollisessa toiminnassa.

Etätyöskentely tulee koskemaan myös robottitekniikkaa. Robottitekniikka on jo nyt laajasti käytössä maan yrityksissä muun muassa elintarvike- ja teknologiateollisuudessa. Tavoitteena on kehittää ympäristö, jolla voidaan konkreettisesti esittää etänä tehtävien asioiden hyödyt yrityksille ja kouluttaa ihmisiä käyttämään hankkeessa esille tulevia sovelluksia.

Hankkeen tuloksena syntyy ympäristö, jossa voidaan etänä ohjelmoida ja käyttää robottia.

Rahoitus: Euroopan unionin osarahoittama hanke. Kokonaisrahoitus on 55 115,00 €, josta EU:n ja valtion rahoitusta 38 580,00 €.

Kysy lisää

Suvi Kohtala
projektipäällikkö
040 689 6575
suvi.kohtala (a) syo.fi

Katso hanketta esittelevät videot YouTubesta

EU:n lippulogo, jonka yhteydessä teksti: Euroopan unionin osarahoittama.
Etelä-Pohjanmaan liiton logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Robotiikka autoteollisuudessa

INNOWinternational

Toteutusaika: 1.1.2020–31.12.2023

Tavoite: INNOWinternational-hankkeessa haetaan yhdessä sidosryhmien kanssa uusia ideoita ja ratkaisuja talviliikunnan, -urheilun ja -tapahtumien kehittämiseen Liiverin alueella. Kansainvälistä näkökulmaa haetaan Saksasta Bayerista.

Yrittäjyyden roolia tulee vahvistaa tapahtumien järjestelyissä ja toteuttamisessa.

Pohditaan keinoja, millä tavalla voidaan tehokkaammin hyödyntää Liiverin alueen kunnissa olevia liikuntapaikkoja ja -reittejä, kiinteistöjä ja muita resursseja.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri. Julkinen tuki 90 %.

Kysy lisää

Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada (a )syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Liiverin logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Kyläkauppa 2.0.

Toteutusaika: 1.11.2021–30.4.2024

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa valtakunnallisesti.

Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteet edistävät kyläkauppojen säilymistä maaseudulla. Näin varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, olemassa olevien lisäpalveluiden ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen Ely-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lue lisää

Kyläkaupat on pop!

Kysy lisää

Vesa Hildén
projektipäällikkö
040 542 2136
vesa.hilden (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen

Maatilaosakeyhtiön talous tutuksi

Toteutusaika: 1.11.2022–30.6.2024

Tavoite: Maatilojen osakeyhtiöittäminen on nykypäivää. Osakeyhtiön pyörittämisessä ja kehittämisessä korostuu talouden hallinnan ja suunnittelun merkitys.

Osakeyhtiön on tuotettava hyvää tulosta, jotta siitä saadaan todellinen hyöty maatilan yritysmuotona. Osakeyhtiön talouden hallinta, suunnittelu ja kokonaisuuden ymmärtäminen vaativat osaamista sekä maatilayrittäjältä että tämän sidosryhmiltä. Osaamisen puute tiedostetaan laajasti.

Maatilaosakeyhtiön Talous Tutuksi -hankkeessa rakennetaan laaja koulutuskokonaisuus osakeyhtiön talouden hallinnasta ja kehittämisestä.

Koulutus sopii sekä osakeyhtiön alkumetreillä oleville yrittäjille ja yhtiöittämistä suunnitteleville yrittäjille sekä maatilan sidosryhmille.

Hankkeessa muodostetaan koulutusten oheistuotteena yksinkertainen ja konkreettinen testityökalu. Sen avulla voidaan karkealla tasolla arvioida osakeyhtiöittämisen taloudellisia hyötyjä ja mahdollisuuksia yksittäisellä tilalla. 

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Julkinen tuki 90%.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Kiinnostuitko hankkeistamme?

Kysy lisää!

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
040 507 4486
henna.leppinen (a) syo.fi