Yritysten kehittämishankkeet Suomen Yrittäjäopistolla.

Yritysten kehittämishankkeet

EU-rahoitteiset hankkeet tarjoavat yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yrityksille ketterän tavan oppia uutta tai kehittää omaa yritystä.

Tule mukaan tai kysy lisätietoja meiltä!

Meneillään olevat hankkeet

Teemme aktiivista yhteistyötä yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa hankkeen teemasta riippuen. Olemme tehneet kehittämistyötä yrittäjyyden hyväksi kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa jo yli 20 vuoden ajan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Osallistu tilaisuuksiin

Seuraa myös tapahtumakalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan hankkeiden maksuttomiin tilaisuuksiin.

Tutustu hankkeisiin

Bisnestä verkkoon!

Toteutusaika: 1.1.2021–31.12.2022

Tavoite: Hankkeen toimenpiteiden avulla tuodaan esiin mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen tai lisätulojen hankkimiseen hybridi- tai kevytyrittäjänä Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla.

Osallistujille tarjotaan valmennusta kevytyrittäjyyteen, verkkokaupan perustamiseen tai oman osaamisen tuotteistamiseen digimuotoon (esim. verkkokurssi, verkkovalmennus). Valmennukset lisäävät osallistujien valmiuksia kevytyrittäjyyteen ja paikkariippumattomaan digiyrittäjyyteen. Ne myös edistävät maaseudulla asuvien itsensä työllistämistä joko kokonaan tai osittain.

Pitkällä tähtäimellä monipuolistetaan maaseutualueiden palvelutarjontaa ja vähennetään tarvetta muuttaa töiden perässä pois maaseudulta.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Kysy lisää

Suvi Peltokangas
projektipäällikkö
050 342 9346
suvi.peltokangas (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

DigiTaituri

Toteutusaika: 1.06.2020–31.12.2022

Tavoite: DigiTaituri-hankkeessa aktivoidaan Aisaparin alueella toimivia maatilayrittäjiä kehittämään osaamistaan digitaalisen datan hyödyntämisessä sekä datasta johdettavien talouteen ja johtamiseen liittyvien analyysien käytössä.

Hanke toteuttaa ajankohtaisia maatilatalouden verkkowebinaareja ja julkaisee digitaalisten työvälineiden käyttöä tukevaa materiaalia.

Yhteistyössä: Leader Aisaparin alueen maatalouden toimialaan liittyvät sidosryhmät.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Aisapari. Julkinen tuki 100 %.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
projektipäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Digivarikko

Toteutusaika: 1.11.2021-30.6.2023

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia myynnin kasvuun ja kehittymiseen.

Hanke lisää ja vahvistaa yrittäjien digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaamista Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla.

Yrittäjä saa konkreettisia oivalluksia, näkökulmia ja ideoita käytäntöön vietäviksi pieninä digimarkkinoinnin tekoina. Pidemmän aikavälin tavoitteena hankkeella on lisätä yrittäjien osaamista digimarkkinoinnissa- ja myynnissä ja
uusien toimintatapojen hyödyntämisessä.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lisätietoja

Lue lisää Digivarikko-hankkeen sivuilta.

Kysy lisää

Annemari Vanhaviitakoski
projektipäällikkö
040 586 8100
annemari.vanhaviitakoski (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku

Toteutusaika: 1.11.2019–31.12.2022

Tavoite: Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankkeessa aktivoidaan alueen maaseutuyrittäjiä havaitsemaan oman yritystoimintansa toimintaympäristön haasteet ja toimimaan näiden haittavaikutusten minimoimiseksi ja toisaalta kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa taustaselvitysten ja -laskelmien sekä erilaisten työpajojen avulla alueen yrittäjien kesken halsualainen tulevaisuuskuva, joka sisältää uudentyyppisiä liiketoiminnallisia yhteistyömalleja. Niissä otetaan huomioon muun muassa yritysten tarpeita vastaavat resurssit henkilöissä, logistiikassa, tukipalveluissa ja yleisessä maaseutuyritysten organisoinnissa.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Pirityiset. Julkinen tuki 80 %.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Pirityisten logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Hio bisneksesi huippukuntoon

Toteutusaika: 1.10.2021–31.3.2023

Tavoite: Tässä tiedonvälityshankkeessa tuodaan uutta ja toimialarajat ylittävää tietoa Suupohjan alueen pk-yritysten käyttöön.

Tiedon avulla yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa tekemistään kohti entistä laadukkaampaa, näkyvämpää ja kilpailukykyisempää liiketoimintaa.  Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tukea Suupohjan alueen pk-yrityksien kannattavuutta, kasvua ja uudistumista. 

Hankkeessa tuotetaan infotilaisuuksin yrityksille uutta, ajankohtaista ja soveltuvaa tietoa, jota yritykset voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä. 

Hankkeen toimenpiteisiin osallistumalla yrityksillä ja yrittäjillä on mahdollisuus verkostoitua keskenään ja löytää uusia kumppanuuksia oman liiketoimintansa edistämiseksi ja uusien liiketoimintamahdolli­suuksien löytämiseksi. 

Hanke palvelee erityisesti Suupohjan alueen puu-, sisustus-, remontointi- sekä kädentaito-, tekstiili-, vaatetusalan yrityksiä.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Suupohja. Julkinen tuki 90 %.

Lisätietoja

Lisätietoja saat hankkeen nettisivuilta.

Kysy lisää

Pirita Yliaho
projektipäällikkö
040 828 44036
pirita.yliaho (a )syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Suupohjan logo.

Takaisin hankelistaukseen.

INNOWinternational

Toteutusaika: 1.1.2020–31.12.2021

Tavoite: INNOWinternational-hankkeessa haetaan yhdessä sidosryhmien kanssa uusia ideoita ja ratkaisuja talviliikunnan, -urheilun ja -tapahtumien kehittämiseen Liiverin alueella. Kansainvälistä näkökulmaa haetaan Saksasta Bayerista.

Yrittäjyyden roolia tulee vahvistaa tapahtumien järjestelyissä ja toteuttamisessa.

Pohditaan keinoja, millä tavalla voidaan tehokkaammin hyödyntää Liiverin alueen kunnissa olevia liikuntapaikkoja ja -reittejä, kiinteistöjä ja muita resursseja.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri. Julkinen tuki 90 %.

Kysy lisää

Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada (a )syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Liiverin logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Johtajuuden tikkaat – askelmat menestykseen

Toteutusaika: 1.8.2019 – 31.8.2022

Tavoite: Johtajuuden tikkaat -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida maatilayrittäjille soveltuvat neljä erilaista johtamismallia, joiden muodostamiseen hyödynnetään tutkimustietoa ihmisten käyttäytymismalleista. Nämä toimintatavat tuodaan maatilaympäristöön ja maatalouden johtamiskulttuuriin, jolloin saadaan uudentyyppistä ja käytäntöön helposti sovellettavaa ajattelua maatilojen johtamisen tueksi.

Yhteistyössä: Leader Suupohjan alueen maatilayrittäjät ja maatalouden sidosryhmät.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Suupohja. Julkinen tuki 80 %.

Lisätietoja

Lue lisää Johtajuuden tikkaat -hankkeesta.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Suupohjan logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Toteutusaika: 1.2.2020–28.2.2022

Tavoite: Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa.

Lisäksi hankkeen avulla parannetaan maakunnassa asuvien kansainvälisten osaajien henkilökohtaisia valmiuksia työllistyä alueen yrityksiin ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Toimenpiteillä tähdätään myös pysyvään yhteistyön tiivistämiseen alueen elinkeinotoimijoiden ja kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluiden välillä ja TalentHub Etelä-Pohjanmaa-verkoston syntyyn.

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR / Keski-Suomen ELY-keskus. Julkinen tuki 75 %.

Hankkeen toteuttajat: Hankkeen päähallinnoijana ja -toteuttajana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Suomen Yrittäjäopisto, SEDU, Kauhajoen kaupunki ja Into Seinäjoki.

Lisätietoja

Lue lisää Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeesta (seamk.fi, avautuu uuteen välilehteen).

Kysy lisää

Jiuliano Prisada
jiuliano.prisada (a) syo.fi
0500 664 089

Logo: Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto.
Logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Takaisin hankelistaukseen.

Kyläkauppa 2.0.

Toteutusaika: 1.11.2021–31.8.2023

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa valtakunnallisesti.

Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteet edistävät kyläkauppojen säilymistä maaseudulla. Näin varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, olemassa olevien lisäpalveluiden ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen Ely-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lue lisää

Kyläkaupat on pop!

Kysy lisää

Vesa Hildén
projektipäällikkö
040 542 2136
vesa.hilden (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Maatilan hallintojohtaja – osakeyhtiön hallittu johtaminen

Toteutusaika: 1.8.2020–31.12.2022

Tavoite: Maatalouden rakennemuutos ja tilakoon kasvu ovat osaltaan vauhdittanut maatilojen osakeyhtiöittämisiä toimialalla.

Maatilan hallintojohtaja -hankkeessa koulutetaan maatilaosakeyhtiöiden yrittäjiä sujuvaan ja tehokkaaseen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen sekä erilaisiin osakeyhtiön mukanaan tuomiin näkökulmiin hallinnon, talouden ja vastuiden osalta.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Julkinen tuki 90%.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen (a) syo.fi
050 342 9350

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Tilitoimisto ajassa

Toteutusaika
1.5.2020–30.11.2021

Tavoite: Tilitoimisto ajassa -hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja sparrata alueen tilitoimistoja kehittämään substanssiosaamistaan ja toimintatapojaan digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Lisäksi hanke edistää verkostoitumista toisten yrittäjien kanssa. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteillä pyritään parantamaan maaseutualueilla toimivien tilitoimistoyritysten yritystoiminnan kehittymistä ja säilymistä alueella.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri. Julkinen tuki 70 %.

Lisätietoja

Lue lisää Tilitoimisto ajassa -hankkeesta (tiliajassa.fi, avautuu uuteen välilehteen).

Kysy lisää

Kirsi Övermark
projektipäällikkö
kirsi.overmark (a) syo.fi
050 336 6328

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Leaderin logo.
Leader Liiverin logo.

Takaisin hankelistaukseen.

Toimari – toiminnanohjausta maatiloille

Toteutusaika: 1.8.2021–31.12.2022

Tavoite: Hanke keskittyy maatilayritysten toiminnanohjauksen kehittämiseen. Yritysten tietoisuuteen tuodaan uusia ohjelmistoratkaisuja pk-yrityskentästä.

Hankkeessa benchmarkataan olemassaolevia toiminnanohjausjärjestelmiä. Yhdessä koeryhmätoiminnan avulla pohditaan, miten ohjelmistoja voitaisiin hyödyntää erilaisissa maatilaympäristöissä. Maatilayrittäjät saavat tietoa, mitä mahdollisuuksia alan ulkopuolisten yritysten tuottamat ohjelmistoratkaisut tarjoavat.

Hanke edistää maatilojen kokonaisvaltaisen johtamisen ja hallinnan taitoja. Toiminnanohjauksessa yhdistyisivät tuotanto, talous ja reaaliaikainen tieto eri toiminnoista. Siihen liittyisivät myös valmiudet tiedonhallinnan, raportoinnin ja tiedolla todentamisen vaatimuksista tulevaisuudessa.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Kysy lisää

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen (a) syo.fi
050 342 9350

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Yrittäjä, menesty yritysvastuulla

Toteutusaika: 1.8.2021–31.12.2022

Tavoite: Tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä ja osaamista yritysvastuusta. Hankkeesta saa työkaluja yritysvastuutyön aloittamiseen ja kehittämiseen yrityksessä.

Osallistuja oppii tunnistamaan oman yritystoiminnan merkittävimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. 

Osallistujat saavat käytännönläheistä neuvontaa:

  • miten yritysvastuun teemoilla voi parantaa yrityksen kannattavuutta, kilpailukykyä
  • mitä yritysvastuu sisältää
  • miten yritysvastuuta toteutetaan käytännössä. 


Hankkeessa toteutettavat maksuttomat verkkotapahtumat on suunnattu kaikille eteläpohjalaisille yrityksille, jotka haluavat kehittää yritysvastuutaan. Verkkotapahtumat ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille.

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Lisätietoja

Lue lisää hankkeesta sen nettisivuilta vastuullinenyrittajyys.fi

Kysy lisää

Taina Rautakoski
projektipäällikkö
040 648 5968
taina.rautakoski (a) syo.fi

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Takaisin hankelistaukseen.

Kiinnostuitko hankkeistamme?

Kysy lisää!

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
040 507 4486
henna.leppinen (a) syo.fi