Hankkeen kuulumiset vk 23

19.6.2024

Maatilayrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma koulutushanke on käynnistynyt vauhdikkaasti ja suunnitelmien mukaisesti. Mukaan on lähtenyt sopivan kokoinen ryhmä maatalousyrittäjiä, jotka aktiivisesti kehittävät oman maatilansa toimintaa. Kahden ensimmäisen webinaarin perusteella tällaiselle koulutukselle on selkeästi tarvetta. 

Kuulokkeet.
Kuuntele blogi äänitteenä

Ohjelman tavoitteena on luoda jokaiselle osallistujalle kokonaisvaltainen kasvupolku, jossa huomioidaan maatilan talouden lisäksi viljelijän ja perheen hyvinvointi. On tärkeää, että osallistujat jakavat ajatuksiaan ja opimme kaikki toistemme kokemuksista. Erityisesti lähitoteutuksina järjestettäviä työpajoja odotetaan innolla, jotta pääsemme tutustumaan ja verkostoitumaan vielä paremmin. 

Koulutushankkeen alussa osallistujilta on pyydetty ja saatu toiveita koulutuksen kehittämiseksi sekä tietoa siitä, mitä osa-alueita he pitävät erityisen tärkeinä. Näin voimme luoda kokonaisuuden, josta opiskelijat varmasti hyötyvät myös jatkossa. 

On tärkeää, että osallistujat jakavat ajatuksiaan ja opimme kaikki toistemme kokemuksista.

Marja Alastalo

Kesän aikana pidämme kasvukauden ajaksi taukoa tapahtumista ja pidämme yhteyttä yhteisen verkkoalustan avulla. Tänä aikana jokainen osallistuja pohtii omaa kasvupolkuaan tavoitteen asettamisen näkökulmasta. Loppukesästä aloitamme keinojen ja työkalujen etsimisen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Marja Alastalo.

Marja Alastalo

yritystoiminnan kouluttaja

marja.alastalo@syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin