Promptaa ja iteroi

13.6.2024

Tekoälyllä tehty mökki järvenrannassa.
Tekoälyllä tehty mökki järvenrannassa.

Olemme saaneet kevään aikana Digiäly käyttöön -hankkeen verkkotyöpajoissa ohjeistusta siihen, miten yrittäjät voisivat hyödyntää tekoälyä.
Tärkeimmiksi uusiksi avainsanoiksi nousivat: prompti ja iterointi.

Prompti on teksikehoite, jolla tekoälyä ohjataan tuottamaan toivottu lopputulos.
Iterointi on menetelmä, jossa samoja työvaiheita promtauksessa toistetaan niin kauan kunnes on saavutettu haluttu lopputulos.

Millainen on siis hyvä prompti eli tekstikehoite? Kun tavoitteena on saada mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita vastauksia tulee huomioida muutama tärkeä asia.

Hyvä prompti: “Voisitko kertoa minulle pääpiirteet uusimmasta IPCC:n ilmastoraportista?”

Vinkkejä hyvään promptiin

1. Ole tarkka ja yksityiskohtainen

Tarkat ja yksityiskohtaiset promptit auttavat tekoälyä ymmärtämään tarkemmin, mitä sinä haet. Epämääräisyys saattaa johtaa epäselviin tai virheellisiin vastauksiin.
Esimerkki:

– Huono kehote: “Kerro jotain.”

– Hyvä prompti: “Voisitko kertoa minulle pääpiirteet uusimmasta IPCC:n ilmastoraportista?”

2.  Määrittele

Kun haluat rajoittaa vastausta tiettyyn aihealueeseen tai näkökulmaan, on hyvä määritellä se promptissa selkeästi.
Esimerkki:

– Huono kehote: “Kerro taloudesta.”
– Hyvä kehotus: “Voisitko selittää, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan vuodesta 2020 lähtien?”

3. Käytä avainsanoja viisaasti

Tekoäly reagoi avainsanoihin, joten niiden käyttäminen voi auttaa tarkentamaan vastausta haluttuun suuntaan.
Esimerkki:

– Huono kehote: “Kerro minulle jotain kirjallisuudesta.”
– Hyvä prompti: “Millaisia pääteemoja Virginia Woolfin romaanissa ‘Majakka’ käsitellään?”

4. Vältä monitulkintaisuutta

Pyri välttämään monitulkintaisia kysymyksiä, jotta tekoäly ei tuota epäselviä tai ristiriitaisia vastauksia.
Esimerkki:

– Huono kehote: “Kerro minulle kivoja asioita.”
– Hyvä prompti: “Listaa viisi suosituinta turistikohdetta Italiassa ja kerro lyhyesti miksi ne ovat suosittuja.”

5. Anna taustatietoa tarvittaessa

Jos kysymyksesi vaatii tiettyä kontekstia tai taustatietoa toimiakseen oikein, sisällytä tämä tieto promptiin.
Esimerkki:

– Huono kehote: “Kuinka ympäristöystävällinen on X?”
– Hyvä kehote: “Voisitko arvioida, kuinka ympäristöystävällinen Tesla Model 3 on verrattuna Ford Focus Electriciin ottaen huomioon niiden päästöt ja valmistusprosessin?”

6. Promtaus haluttua kuvaa varten

Jos sinulla on käsitys siitä, mitä haluat pyytämääsi kuvaan, niin kuvaile sanoin omassa promptissasi seuraavat asiat: Aihe (mitä kuvassa tapahtuu), tausta (mitä näkyy taustalla esim. vuorokauden aika aamu, ilta), kuvassa näkyvä teksti, millä välineellä kuva on tehty (esim. akvarelli tai valokuva), tyyli, sommitelma, valaistus & tunnelma, tunteet sekä värit & tekstuurit.

Lähde rohkeasti kokeilemaan

Huomioimalla edellä mainittuja asioita, voit luoda tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia prompteja, jotka auttavat tekoälyä tuottamaan parempia ja täsmällisempiä lopputuloksia. Voit pyytää tekoälyä tekemään vaikkapa kuvauksen yrityksesi potentiaalisista asiakasryhmistä ja sitten tarkentamaan eli iteroimaan sitä jokaisen asiakasryhmän kohdalla erikseen. Voit pyytää tekoälyltä kommentteja ja ehdotuksia omaan liikeideaasi ja melkeinpä mihin tahansa. Huomaa kuitenkin, että tekoäly ei välttämättä tuota aina oikeita vastauksia. Sinun on itse viimekädessä varmistettava ja päätettävä mikä on oikein ja millä perusteella.

Digiäly käyttöön -hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta.

SYOblogin kuvituskuva tehty tekoälyllä.

Kirjoittaja