Maatilasta osakeyhtiöksi: Muutosvaiheiden mahdollisuudet ja haasteet 

19.6.2024

Maatilojen muuttaminen osakeyhtiöiksi on kasvava trendi, joka tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Verotukselliset edut, parempi riskienhallinta ja helpompi sukupolvenvaihdos ovat merkittäviä hyötyjä. Toisaalta prosessi vaatii huolellista suunnittelua ja asiantuntijoiden apua, sekä selkeää viestintää muutoksen syistä ja hyödyistä. Oikein toteutettuna yhtiöittäminen voi olla merkittävä askel kohti maatilan menestyksekästä tulevaisuutta.  

Kuulokkeet.
Kuuntele blogi äänitteenä

Yhtiöittämisen edut ja haasteet: Osakeyhtiön verotus on usein kevyempää verrattuna yksityishenkilön tuloverotukseen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen voitoista jää enemmän pääomaa investointeihin ja yrityksen kehittämiseen. Osakeyhtiö tarjoaa myös paremman riskienhallinnan. Talouden johtaminen on selkeämpää ajantasaisen kirjanpidon takia. 

Vaikka osakeyhtiöksi muuttaminen tuo monia etuja, siihen liittyy myös haasteita. Ensimmäinen haaste on itse prosessin monimutkaisuus. Yhtiöittämiseen liittyy paljon byrokratiaa, ja se vaatii tarkkaa suunnittelua sekä asiantuntija-apua. Juridisten ja taloudellisten neuvonantajien käyttäminen on suositeltavaa, jotta kaikki yhtiöittämisen vaiheet tulevat oikein hoidetuiksi. Toinen haaste on muutosvastarinta. Perinteisesti maatilat ovat olleet perheyrityksiä, joissa omistajuus ja työ ovat kulkeneet käsi kädessä sukupolvien ajan. Muutos osakeyhtiöksi saattaa tuntua vieraalta ja herättää epäluuloja. On tärkeää kommunikoida muutoksen syyt ja hyödyt selkeästi kaikille osallisille, jotta siirtymä sujuisi mahdollisimman kitkatta. 

On mietittävä, miten yhtiömuoto palvelee tilan pitkän aikavälin tavoitteita.

Sari Kentta

Strateginen suunnittelu: Maatilan muuttaminen osakeyhtiöksi ei ole pelkästään juridinen toimenpide, vaan se vaatii strategista suunnittelua. On mietittävä, miten yhtiömuoto palvelee tilan pitkän aikavälin tavoitteita. Tilan toiminta, talous ja kehityssuunnitelmat on arvioitava huolellisesti. Vain siten voidaan varmistaa, että yhtiömuoto todella tuo ne edut, joita siltä odotetaan. Maatilan muuttaminen osakeyhtiöksi on strateginen päätös, joka voi tuoda mukanaan lukuisia etuja. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen maatila on ainutlaatuinen, ja yhtiöittämisen soveltuvuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Oikealla suunnittelulla ja toteutuksella maatila voi hyötyä yhtiömuodosta merkittävästi, turvaten toiminnan jatkuvuuden ja menestyksen pitkälle tulevaisuuteen. 

Sari Kentta.

Sari Kentta

yritystoiminnan kouluttaja

sari.kentta@syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin