Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Työnohjaus goes for business

Kiinnostaisiko sinua työnohjaajana tarkastella ammatillisesti työn tekemistä, sen suunnittelua ja johtamista? Haluaisitko käytännönläheiset toimivat mallit yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa toimimiseen? Haluaisitko kasvattaa omaa ammatillista profiiliasi ja hankkia uuden ammatin?

Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali- terveydenhuolto- ja kasvatusalan työssä, mutta sen käyttö yritysmaailmassa on lisääntynyt.

Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen. Hän auttaa työnohjattavaa muun muassa vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, työn kautta oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Hyvinvoiva työyhteisö on tuottava organisaatiolleen.

Työnohjaus goes for business -koulutus antaa sinulle pätevyyden toimia työnohjaajana erilaisissa organisaatioissa.  Saat välineitä esimiestyöhön, henkilöstöhallintoon ja ratkaisukeskeisen coachingin perustaidot. Sisältää myös koulutustyönohjauksen!

Startti Seinäjoella 13.2.2020

Koulutuksen info- ja haastattelutilaisuudet järjestetään etäyhteyden kautta (Teams) seuraavina ajankohtina:

31.10.2019 klo 9-11
28.11.2019 klo 9-11
16.1.2020 klo 9-11

Ilmoittaudu infoon Marja-Leenalle: marja-leena.oravamaki@syo.fi tai 050 342 9283.

Katso tunnelmia kesäkuun koulutusinfosta.

Työnohjaus goes for business -koulutus antaa:

nuoli-oikea-80

 • pätevyyden toimia työnohjaajana
 • oikeuden hakea Storyn jäsenyyttä ja osallistua hankintakilpailuihin
 • omaan koulutukseesi liittyvän työnohjauksen
 • välineitä ja näkökulmia esimiestyöhön, henkilöstöhallintoon ja konsultointiin
 • ihmissuhdetaitoja työelämään
 • edistää myös ratkaisukeskeisen coachingin perustaitoja
 • bonuksena työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseen (proto -työnohjausmittari)

Koulutuksen sisältö

Systeemiteoreettiseen näkökulmaan perustuva koulutus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Se täyttää nykypäivän osaamista vaativan konsultointi- ja ohjausammattilaisen osaamisen perusteet. Koulutuksessa voit verkostoitua työelämän eri osa-alueita edustavien ihmisten kanssa. Tämä antaa erilaisia näkökulmia yritysten ja organisaatioiden nykytodellisuuden haasteisiin.

Koulutusaika 13.2.2020 – 10.12.2021 (38 lähipäivää). Lähijaksot kerran kuukaudessa

Sisältö ja opintopisteet:

 • Koulutuspäivät 21 op
 • Vertotyönohjaukset 2 op
 • Vertotyöskentely 10 op
 • Työnohjausharjoittelu 6 op
 • Kirjallisuus 12 op
 • Etätehtävät 5 op
 • Lopputyö 10 op

 

Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn tavoitteita ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyonohjausta. Työnohjaus parantaa tutkitusti työn laatua ja hyvinvointia.

Koulutuksen järjestää Suomen Yrittäjäopisto, ja vastuukouluttajana toimii Vesa Heiskanen. Koulutus painottuu työnohjaustodellisuuteen, jossa yrittäjyys on tavalla tai toisella keskiössä. Teoreettinen viitekehys on systeeminen.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n pätevyyden. Katso lisätietoja Suomen Työnohjaajat Ry:n sivuilta.

Kouluttajien esittelyt:

Vesa Heiskanen on tamperelainen psykoterapeutti, työnohjaaja ja ammattikouluttaja. Hän on myös yrityksensä Terapia- ja työelämäkeskus Profess Oy:n toimitusjohtaja. Vesa on monissa liemissä keitetty työnohjauksen ammattilainen, jonka mielestä työnteko on kivaa. Innostuneen asenteen tartuttaminen muihinkin on hänen missionsa työelämässä.

 

Nenne Amnell on business coach, työnohjaaja sekä valmentaja. Nennen erityisosaamisaluetta on coachingin ja fasilitoinnin lisäksi organisaatioiden strateginen viestintä sekä yritysten toimintakulttuurin kehittäminen. Nennen valmennusideologiana on konkreettisuus. Hän täydennyskouluttaa organisaatioiden johtoa ja esimiehiä muun muassa muutosten johtamisen työkalujen käyttöön.

Koulutuksen painopistealueet

Muuttuva työelämä ja metataidot

 • Muuttuvan työelämän vaatimukset ja metataidot ohjauksen ja kehittämisen näkökulmasta.

Organisaatiokulttuurit

 • Erilaiset organisaatiokulttuurit ja niiden vaatimukset osaamisen kehittämiselle ja sen johtamiselle.

Ihmisten johtaminen työnohjauksen näkökulmasta

 • Ihmisten johtamisen ja työntekemisen tarkastelu työnohjauksen ja coachingin näkökulmasta.

Jatkuva työelämän muutos

 • Jatkuvan työelämän muutoksen jäsentämiseen liittyvät käytännön työkalut ja menetelmät, kuten coaching ja fasilitointitaidot.

Ajattelun laajentuminen

 • Ajattelun laajentuminen moniuloitteiseksi teoreettiseksi ja samalla käytännönläheiseksi henkilökohtaiseksi työmalliksi. Kirkastaa kriittistä ajattelua.

Kehity aktiiviseksi ja tavoitteelliseksi organisaatiokulttuurin kehittäjäksi

Suomen Yrittäjäopisto

Pätevöidy työn kehittämisen asiantuntijaksi

Opiskelijoiden valintakriteerit

 • opiskelijan henkilökohtainen soveltuvuus opiskeluun ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella
 • koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta
 • koulutukseen hakeutuminen edellyttää kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista

Hakuaika ja haastattelut

Koulutus alkaa 13.2.2020

Hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti. Hae nyt, sillä haastatteluajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Infotilaisuudet ja haastattelupäivät: 31.10.2019 klo 9–11, 28.11.2019, klo 9–11 ja 16.1.2020 klo 9–11.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta: 7500€ (+alv). Mikäli yrityksestä on useampi osallistuja hinta: 7000€ (+alv)/osallistuja.

Huom! Hinta sisältää koulutustyönohjauksen sekä työkalun vaikuttavuuden mittaamiseen.  Mahdollisuus myös yrittäjyyden ja palvelun kehittämisen lisäopintoihin. 

Koulutus maksetaan viidessä erässä, muukin maksuaikataulu on mahdollinen.

 

 

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Sanna Möller-Aaltonen
koulutuspäällikkö
010 8414 067
sanna.moller-aaltonen(a)syo.fi

Vesa Heiskanen
työnohjaaja STOry, NLP master, vaativan erityistason psykoterapeutti
050-4074966
vesa.heiskanen(a)profess.fi

Oletko kiinnostunut koulutuksesta – ota yhteyttä

Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.