Täydennetty Muutosturva on suunnattu irtisanotuille yli 55-vuotiaille,

Muutosturva

Muutosturva on toimintamalli, jolla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja tuetaan heidän uudelleen työllistymistään.

Muutosturva koskee henkilöitä, jotka on irtisanottu yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Muutosturvan osapuolet ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimaviranomainen.

Muutosturva tuo oikeuksia ja velvollisuuksia molemmille osapuolille

Muutosturvan myötä työntekijällä on monia oikeuksia ja työnantajalla monia velvollisuuksia. Ne koskevat muun muassa vapaata irtisanomisaikana, työnantajan kustantamaa koulutusta, työterveyshuoltoa ja korotettua työttömyysturvaa.

Voimassa oleva muutosturva täydentyi 1.1.2023, kun 55 vuotta täyttäneille kohdennettu vahvistettu muutosturva tuli voimaan.

Kouluttautumisen näkökulma muutostuvan oikeuttamana

Muutosturva

Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille työntekijöilleen tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen:

  • työnantajalla säännöllisesti vähintään 30 henkilöä
  • työsuhde kestänyt vähintään 5 vuotta
  • irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä

Valmennuksen tai koulutuksen tulee arvoltaan vastata vähintään irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Valmennus tai koulutus tulee toteuttaa irtisanomisajan päättymisen jälkeen 2 kuukauden kuluessa tai sitä voidaan toteuttaa myöhemminkin painavasta syystä.

Täydennetty Muutosturva 55 vuotta täyttäneille 

Täydennetty Muutosturva on suunnattu irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat ehtineet työskennellä saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Tällä on tarkoitus parantaa 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista. Yli 55-vuotiaille tarjotaan muutosturvarahaa ja muutosturvakoulutusta.

  • oikeus 2 kk:n palkkaa vastaavaan TE-toimiston hankkimaan muutosturvakoulutukseen.

Koulutus voi alkaa irtisanomisaikana työllisyysvapaapäivien aikana tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Koulutuksen tarkoitus on kehittää irtisanotun ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä.

Koulutus on siis osaamista päivittävää eikä sen tarkoitus ole korvata tutkintoon johtavaa koulutusta.  Koulutuksesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa.

Päästäkseen uuden muutosturvan piiriin työttömän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

Lue lisää Työmarkkinatorilta


Verkkokoulutusten koulutustarjotin muutosturvaan oikeutetuille

Joustava ja ekologinen verkkokoulutus

Suomen Yrittäjäopistolla ammatillisia valmiuksia lisäävä verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit vaivattomasti suorittaa opinnot oman aikataulusi mukaisesti. Koulutukset ovat aidosti verkossa, eivätkä siis sisällä lähipäiviä tai monimuotototeutusta.

Voit edetä kursseilla itsenäisesti, mutta koko koulutuksesi ajan sinulla on oma vastuukouluttaja. Saat säännöllistä henkilökohtaista ohjausta oman tarpeesi mukaan. Vastuukouluttaja tukee sinua myös urasuunnittelussasi.

Koulutuksiin on jatkuva haku.

Verkkokoulutuksen työvälineet.

Valitse valikosta tai pyydä räätälöinti meiltä!

Kaikki hinnat sisältävät alv:n. Huomioithan, että hinnat ovat alkaen hintoja ja lopullinen hinta määräytyy räätälöidyn sisällön mukaan.

Teknologia

Näytä teknologian koulutukset


Liiketoiminta

Näytä liiketoiminnan koulutuspaketit


Yrittäjyys

Näytä yrittäjyyden koulutukset


Saatat olla kiinnostunut myös


Kysy lisätietoja

Virpi Viitanen.

Viitanen Virpi

asiakkuuspäällikkö
Puhelin: 050 394 8767
Sähköposti: virpi.viitanen(a)syo.fi