OPH:n kehittämishankkeet.

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet

Opetushallituksen eli OPH:n rahoittamissa kehittämishankkeissa toimimme osana laajempia verkostoja.

Meneillään olevat hankkeet

Tutustu tällä hetkellä meneillään oleviin Opetushallituksen rahoittamiin hankkeisiin, joissa olemme mukana erilaisten kumppaniverkostojen kanssa.

Opetushallituksen logo.

KARKKI -Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke

Hanketta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja toimikausi on 1.1.2022 – 31.12.2023. Hanke toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -ohjelmaa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanketta toteuttavat yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Lue lisää KARKKI-hankkeesta.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Lauri Kivelä
kehittämispäällikkö
lauri.kivela(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.


Kohti kansainvälisempää toimintaympäristöä

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tueka strategian mukaisesti Suomen Yrittäjäopiston kansainvälistymistä mahdollistamalla henkilöstön liikkuvuuksia ohjelmamaissa sijaitseviin koulutusorganisaatioihin ja yritys- tai organisaatiovierailuihin.

Hanke kehittää asiantuntijoiden ammatillista osaamista ja kansainvälisyystaitoja job shadowing -jaksojen ja kurssien avulla. Hanke kasvattaa osallistujien ja organisaation kansainvälisyysvalmiuksia ja verkostoja.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2023 – 31.1.2025

Rahoittaja: Erasmus+ liikkuvuushanke. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta Opetushallituksen sivuilta.

EU:n lippulogo, jonka yhteydessä teksti: Euroopan unionin osarahoittama.

Kysy lisää

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
040 507 4486
henna.leppinen (a) syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.


OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen on valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka on osa Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto. Verkosto koostuu 31 ammatillisesta koulutuksen järjestäjästä. Hankkeen toteutusaika on 2022-2023.

Lue lisää OAhankkeesta.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Lauri Kivelä
kehittämispäällikkö
lauri.kivela(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.Ohjauksella oppiin ja työuralle

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi ja työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen.

Hanke tehostaa kohderyhmän ohjaamista palveluihin ja vahvistaa työllistymisen edellytyksiä.

Toimenpiteet tähtäävät keinojen löytämiseen työvoiman kohtaannon ratkaisemiseksi. Tämä toteutuu yhteistyössä yritysten kanssa konseptoimalla osaamisen kehittämismalli, joka ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon.

Hanke on Suomen Yrittäjäopisto Oy:n ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksin yhteishanke. Pilottialueena on Suupohjan alue: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.

Toimintalinjat

  • Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoiden kanssa
  • Yhteisen palvelu- ja ohjausmallin rakentaminen
  • Yksilölliset opinto- ja urapolut mahdollistava koulutustarjotin
  • Työpajojen opinnollistaminen
  • Alueen yritysyhteistyön aktivointi

Toteutusaika helmikuu 2021 – kesäkuu 2023

Hankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Yrittäjäopisto
Virpi Viitanen
050 394 8767
virpi.viitanen (a) syo.fi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Satu Tammi
044 763 6870
satu.tammi (a) vuoksi.fi

Takaisin hankelistaukseen.


Vaski – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI-hankkeen ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka Opetushallitus rahoittaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat.

VASKI-hanke on käynnissä 1/2022 – 12/2023

Hanketta hallinnoi Sataedu.

Lue lisää VASKI-hankkeesta.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoivat:

Taina Hietamäki
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
taina.hietamaki(a)syo.fi

Taina Rautakoski
yritystoiminnan kouluttaja, vastuullisuusasiantuntija
taina.rautakoski(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Osana verkostoa pystymme palvelemaan sinua enemmän ja paremmin.

Suomen Yrittäjäopisto
Yrittajaopiston henkilokuntaa