OPH:n kehittämishankkeet.

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet

Opetushallituksen eli OPH:n rahoittamissa kehittämishankkeissa toimimme osana laajempia verkostoja.

Meneillään olevat hankkeet

Tutustu tällä hetkellä meneillään oleviin Opetushallituksen rahoittamiin hankkeisiin, joissa olemme mukana erilaisten kumppaniverkostojen kanssa.

Opetushallituksen logo.

KARKKI -Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke

Hanketta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja toimikausi on 1.1.2022 – 31.12.2023. Hanke toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -ohjelmaa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanketta toteuttavat yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Lue lisää KARKKI-hankkeesta.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Lauri Kivelä
kehittämispäällikkö
lauri.kivela(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.


OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen on valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka on osa Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto. Verkosto koostuu 31 ammatillisesta koulutuksen järjestäjästä. Hankkeen toteutusaika on 2022-2023.

Lue lisää OAhankkeesta.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Lauri Kivelä
kehittämispäällikkö
lauri.kivela(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.


Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo

Kehittämistoimien painopiste Suomen Yrittäjäopistossa tässä vuosille 2020–2022 ajoittuvassa ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvohankkeessa on muutosjohtamiseen ja pedagogiseen johtamiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen. Hankkeen työnimi tässä verkostohankkeessa on Oikeus uudistua.

Hankeaika: Hankkeen toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021 ja 2022.

Kumppaniverkosto: Hankeverkostoa hankkeessa koordinoi koulutuskuntayhtymä Tavastia, ja verkostoon kuuluu lähes 20 osatoteuttajaa.

Takaisin hankelistaukseen.


Ohjauksella oppiin ja työuralle

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi ja työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen.

Hanke tehostaa kohderyhmän ohjaamista palveluihin ja vahvistaa työllistymisen edellytyksiä.

Toimenpiteet tähtäävät keinojen löytämiseen työvoiman kohtaannon ratkaisemiseksi. Tämä toteutuu yhteistyössä yritysten kanssa konseptoimalla osaamisen kehittämismalli, joka ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon.

Hanke on Suomen Yrittäjäopisto Oy:n ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksin yhteishanke. Pilottialueena on Suupohjan alue: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.

Toimintalinjat

  • Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoiden kanssa
  • Yhteisen palvelu- ja ohjausmallin rakentaminen
  • Yksilölliset opinto- ja urapolut mahdollistava koulutustarjotin
  • Työpajojen opinnollistaminen
  • Alueen yritysyhteistyön aktivointi

Toteutusaika helmikuu 2021 – kesäkuu 2023

Hankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Yrittäjäopisto
Virpi Viitanen
050 394 8767
virpi.viitanen (a) syo.fi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Satu Tammi
044 763 6870
satu.tammi (a) vuoksi.fi

Takaisin hankelistaukseen.


Oppimisympäristöjen kehittäminen VETBot

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ennakkoluulottomasti tutkia ja kokeilla uudenlaisen viestinnän mahdollisuuksia opiskelijan tukemisessa yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ajasta, paikasta ja kansallisuudesta riippumatta.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian uudenlaisten visuaalisten käyttöliittymien mahdollisuuksia yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ja sähköisissä ympäristöissä huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet. Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot-ratkaisuihin, jotka sallivat niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen.

Hankkeella haetaan ratkaisuja opiskelijan identiteetin varmistamiseen verkossa tapahtuvissa hakeutumis-, ohjaus- ja arviointitilanteissa sekä tutkitaan, testataan ja kehitetään tekoälyn ja chatbottien hyödyntämistä eHoksissa, opintojen henkilökohtaistamisessa sekä osaamisen arviointiin liittyvien rutiinitehtävien automatisoinnissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvissä rutiinitilanteissa.

Suomen Yrittäjäopisto tutkii ja kehittää hankkeessa henkilökohtaistamis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja sekä testaa näissä erilaisia järjestelmien automatiikan sekä hankkeessa kehitettävien bottien käyttöä. Lisäksi määritellään tarkemmin tiedolla johtamiseen ja raportointiin liittyvän datan keräämistä pyrkimyksenä muun muassa mahdollistaa koneoppimisen ja erilaisten bottien hyödyntäminen edellä mainituissa prosesseissa.

Hankeaika on 1.10.2019–31.12.2021.

Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kumppaniverkosto: Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Lauri Kivelä
kehittämispäällikkö
lauri.kivela(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.


VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI-hankkeen ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka Opetushallitus rahoittaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat.

VASKI-hanke on käynnissä 1/2022 – 12/2023

Hanketta hallinnoi Sataedu.

Lue lisää VASKI-hankkeesta.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoivat:

Taina Hietamäki
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
taina.hietamaki(a)syo.fi

Taina Rautakoski
yritystoiminnan kouluttaja, vastuullisuusasiantuntija
taina.rautakoski(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Osana verkostoa pystymme palvelemaan sinua enemmän ja paremmin.

Suomen Yrittäjäopisto
Yrittajaopiston henkilokuntaa