Eri maiden lippuja salossa.

Koulutusvienti

Suomen Yrittäjäopisto toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toteutamme kansainvälisiä hankkeita ja järjestämme muun muassa tutkintotavoitteista koulutusta ulkomailla. Toimimme aktiivisena kumppanina koulutusvientiyhtiö Omnia Education Group Oy:ssä.

Tavoitteena yritysten elinvoima

Suomen Yrittäjäopisto tekee pitkäjänteistä työtä sen eteen, että yritykset menestyisivät kansainvälistyvässä maailmassamme. Kaikki kansainvälisyyteen liittyvä työmme tähtää siihen, että liiketoiminta niin kotimarkkinoilla kuin maailmallakin olisi kestävää ja kannattavaa.

Edistämme eri tavoin kansainvälisiä yhteyksiä yritysten ja yksilöiden välillä koulutusviennin, yrittäjien kansainvälisen verkostoitumisen sekä hankkeiden avulla.

Omnia Education Partnerships Oy

​​Suomen Yrittäjäopisto on osakkaana Omnia Educa​tion Partnerships​ -koulutusvientiyhtiössä (OEP). Sen tavoitteena on kehittää kestävää, eettistä ja kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa.

Muut osakkaat koulutusvientiyhtiössä ovat:

  • ​Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Kirkon Ulkomaanapu
  • Savon Koulutus Oy (Savon koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö)

OEP:n logo.

​​Kansainväliset ja kansainvälisyyttä edistävät hankkeet

Suomen Yrittäjäopisto toteuttaa erilaisia kansainvälisyyteen liittyviä hankkeita, joiden tarkoitus on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.  Autamme ja tuemme pk-yrityksiä viennin aloittamisessa tai jo aloitetun viennin tehostamisessa. Hankkeissa on myös mahdollista tunnustella vientimahdollisuuksia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

Kullakin hankkeella on yksilölliset tavoitteet, jotka perustuvat yritysten tarpeisiin. Toteutamme hankkeita myös osana laajempaa kansainvälistä yhteistyötä. Kaikissa hankkeissa on tärkeää yritysten elinvoiman edistäminen ja toiminnan kehittäminen eri tavoin.

Lue lisää kansainvälisistä tai kansainvälisyyttä edistävistä hankkeistamme:

Kysy lisätietoja

Jorma Kukkeenmäki.

Kukkeenmäki Jorma

rehtori, toimitusjohtaja
Puhelin: 050 342 9285
Sähköposti: jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi