Vastuullinen kadenjalkemme

Vastuullinen Suomen Yrittäjäopisto

Suomen Yrittäjäopistolla vastuullisuus on ollut osa kaikkea toimintaamme. Olemme toimineet jo vuosikymmeniä edistäen kestävän kehityksen periaatteita. Esimerkiksi verkko-opetuksen kehittäminen, laaja etätyö sekä kiinteistöjen myynti ovat olleet arjen valintoja kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vastuullisuustyömme perustuu oman toimintamme vaikutuksen ja sidosryhmiemme tarpeiden ymmärtämiselle. Meillä on suuret ja nopeat vaikutusmahdollisuudet vastuullisuuden kehittämisessä yhteiskuntaan läheisen ja suoran työelämä- ja yritysyhteistyömme kautta. Tämän vuoksi vastuullisuuden kädenjälkemme on suuri. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Suomen Yrittäjäopisto on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030).

Pyrimme toiminnallamme sekä edistämään tavoitteiden saavuttamista että vähentämään niihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. 

Olemme tunnistaneet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta kuusi olennaisinta tavoitetta, joihin voimme erityisesti vaikuttaa. Edistämme vastuullisella toiminnallamme seuraavia YK:n tavoitteita:  

 • Hyvä koulutus
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Eriarvoisuuden vähentäminen
 • Vastuullisia kulutustekoja
 • Ilmastotekoja
 • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Vastuullisuusohjelma 2022

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuusohjelma on laadittu vuoden 2022 aikana. Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen organisaation vastuullisuusasioiden nykytilan, tavoitteet, toteutetut toimenpiteet ja tulevaisuuden toimet.

Tavoitteenamme on rakentaa vastuullista yritystoimintaa ja työelämää Suomessa sekä auttaa yrityksiä luomaan kilpailuetua vastuullisuudesta.

Suomen Yrittäjäopisto

Vastuullisuustyön vaikutuksia

Suomen Yrittäjäopiston toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuus on ollut mukana arjen teoissa.

Verkkokoulutuksen kehittäminen jo vuosikymmenen ajan ja etätyömahdollisuudet ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat pienentäneet hiilijalanjälkeämme muun muassa matkustamisen ja paperin kulutuksen vähennyttyä. Lisäksi tietotekniset ratkaisut ja kiinteistöjen omistamisesta luopuminen ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat olleet kestävän kehityksen mukaisia.   

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuuspolku kuvattuna aikajanalla.
Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuuspolku. Olemme pienentäneet hiilijalanjälkeä kasvattaen vastuullisuuden kädenjälkeä.

Esimerkkejä konkreettisista vastuullisuusteoistamme:

Strategiset vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuuden edistäminen on sisällytetty strategiaamme. Vastuullisuustavoitteemme on linkitetty tiiviisti strategisiin päätavoitteisiimme ja edistämme vastuullista toimintatapaa aidosti arjessamme. 

Suomen Yrittäjäopiston strategiset vastuullisuustavoitteet.
Strategiset vastuullisuustavoitteemme: terve kasvu, asiakkaiden suosittelema, innovatiiviset palvelut ja innostava työyhteisö.

Vastuullinen kädenjälkemme

Vastuullisuus Suomen Yrittäjäopistossa tarkoittaa ekologista, taloudellista ja sosiokulttuurista kestävyyttä. Rakennamme vastuullista toimintatapaa niin omassa toimintakulttuurissamme, johtamisessa sekä koulutustoiminnassamme. 

Haluamme kasvattaa opiskelijoidemme osaamista vastuullisuudesta ja innostaa heitä toimimaan omissa yrityksissään ja organisaatioissaan ympäristöä suojellen sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kehitämme henkilöstömme osaamista vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksessä tarjoamalla siihen resursseja ja koulutusta. Osaava henkilöstömme on avainasemassa siinä, että voimme vastaavasti kehittää opiskelijoidemme vastuullisuusosaamista ja intoa toteuttaa vastuullisempia valintoja ja tekoja omissa yrityksissään ja organisaatioissaan ja omassa toiminnassaan. 

Tunnistamme, että meillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa ja haluamme, että vastuullisuuden kädenjälkemme on vahva.  

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuuden kädenjälki.
Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuuden kädenjälki.

Haluamme edistää ajattelutavan rakenteellista kehittymistä siten, että opiskelijat uudistavat yritystensä ja työpaikkojensa ajattelu- ja toimintatapoja ja mahdollistavat kestävän tulevaisuuden. 

Tulevaisuuden toimet

Vuoden 2023 tärkeimpinä toimina ovat:

 • Vastuullisuusteeman sisällyttäminen kaikkeen koulutusohjelmiimme
 • Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen
 • OKKA-sertifioinnin hakeminen
 • Osallistuminen aktiivisesti VASKI-hankkeeseen (Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus)
 • Vastuullisuusmittariston sekä raportoinnin edelleenkehittäminen

Kysy lisätietoja

Taina Rautakoski.

Rautakoski Taina

yritystoiminnan kouluttaja, vastuullisuusasiantuntija
Puhelin: 040 648 5968
Sähköposti: taina.rautakoski(a)syo.fi
Jorma Kukkeenmäki.

Kukkeenmäki Jorma

rehtori, toimitusjohtaja
Puhelin: 050 342 9285
Sähköposti: jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi