Kaksi miestä läppärin äärellä, katsovat läppärin ruutua ja hymyilevät.

Yrittäjänä vieraassa maassa

Suomen Yrittäjäopiston vuosikymmeniin on mahtunut monenlaisia vaiheita kansainvälisyyden ja yrittäjyyden edistämisessä.

Olemme toteuttaneet muun muassa kansainvälisiä hankkeita ja kansainvälistä toimintaa koulutusviennin muodossa yli 20 vuoden ajan itsenäisesti tai yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Työllisyyttä yrittäjyydellä

Tällä hetkellä yhteinen huoli yhteiskunnassamme on työvoiman riittävyys, uusien omistajien löytyminen vanhoille yrityksille ja uusien kasvuyritysten synty.

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut nopeasti ja yhä useampi maahanmuuttaja ryhtyy yrittäjäksi. Näin ollen meillä ei ole varaa jättää käyttämättä maahanmuuttajien potentiaalia uusien yritysten perustajina tai vanhojen yritysten jatkajina.

Suomessa on yli 10 000 maahanmuuttajien perustamaa yritystä,
jotka työllistävät yli 30 000 työntekijää.

Suomessa on yli 10 000 maahanmuuttajien perustamaa yritystä, jotka työllistävät yli 30 000 työntekijää. Selkeä trendi on, että maahanmuuttajien keskuudessa yritysten perustamisen kasvu kiihtyy. 

Erilaisia tukitoimia tarvitaan sekä yrittäjyyttä suunnitteleville että jo toimiville yrityksille mukaan lukien kasvu- ja startup-yritykset.

Lähitulevaisuuden tavoitteitamme maahanmuuttaja­yrittäjyyden edistämisessä

  • Englanninkielisen verkossa toteutettavan yrittäjyysvalmennuksen edelleen kehittäminen ja tiedottaminen valtakunnallisesti.
  • Maahanmuuttajien yrittäjyyden tukeminen ja edistäminen keinona kotouttaa ja sitouttaa maahanmuuttajia myös pienempiin kuntiin.
  • Mentoroinnin ja mentoriverkoston kehittäminen sparraamaan jo yrittäjinä toimivia maahanmuuttajia.
  • Mahdollisuuksien tuominen esiin yritystoiminnan aloittamiselle omistajanvaihdosten kautta myös maahanmuuttajille.
  • Yrittäjyyspolku-toimintamallin edelleen kehittäminen yhteistyössä eri tahoilla maahanmuuttajien parissa työskentelevien kanssa.
  • Mahdolliset uudet maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennukset työvoimakoulutuksina.
  • Maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen kehittämishankkeiden avulla.
  • Työmme TalentHUB-verkostoissa jatkuu palvelupolkujen kehittämisessä kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi.

Kurkistus menneeseen

Olemme kouluttaneet kv-koulutushankkeissamme yrittäjyyttä suunnittelevia ja jo yrittäjinä toimivia henkilöitä muun muassa entisen Neuvostoliiton maissa, Baltiassa ja Afrikassa.

Suomalaisten ja ulkomaalaisten yrittäjien verkostoitumisen edistämiseksi olemme toteuttaneet benchmarkaus- ja verkostoitumismatkoja Eurooppaan, jossa luotiin kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten yrittäjien välille ja tutustuttiin erilaisten yritysten liiketoimintaan.

Promotion of Immigrant Entrepreneurship ja Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hankkeissa olemme edistäneet maaseutualueiden maahanmuuttajayrittäjyyttä toteuttamalla aktivoivia info- ja valmennustilaisuuksia maahanmuuttajille sekä kohderyhmän kanssa tekemisissä oleville tahoille.

Olemme toteuttaneet maahanmuuttajille suunnattuja yrittäjyysvalmennuksia työvoimakoulutuksina, joissa rinnalla on toteutettu mentorointia ja suomen kielen opiskelua.

Suomenkielisissä tutkintotavoitteisissa koulutuksissamme mukana on ollut suomenkielentaitoisia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Tutustu materiaaleihin

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tuottamaamme materiaaliin.

Videot

Katso koko soittolista YouTubessa.

Kysy lisätietoja

Sanna Möller-Aaltonen.

Möller-Aaltonen Sanna

asiakkuusjohtaja
Puhelin: 050 523 2648
Sähköposti: sanna.moller-aaltonen(a)syo.fi
Jiuliano Prisada.

Prisada Jiuliano

projektipäällikkö
Puhelin: 0500 664 089
Sähköposti: jiuliano.prisada(a)syo.fi