Työntekijöitä koneella.

Yhteistyökump­paneille

Suomen Yrittäjäopisto on luotettava ja valtakunnallinen kumppani yritysten täsmäkoulutusten, työvoimakoulutusten ja hankkeiden toteuttajana.

Teemme myös aktiivisesti työtä oppilaitosten kanssa. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme yhteistyökumppaneidemme kanssa alueellisten koulutustarpeiden mukaisesti.

Työvoimakoulutuksia tutkintoon tähtäävistä koulutuksista lisä- ja täydennys­koulutukseen

Toteutamme valtionosuusrahoitteisena (VOS) työvoimakoulutuksena tutkintotavoitteisia koulutuksia ja Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamia ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Keskustelemme valtakunnallisesti vuosittain kaikkien ELY-keskusten ja TE-palveluiden kanssa yhteistyössä järjestettävistä koulutuksista. Keskusteluissa esittelemme uusia koulutusideoitamme ja käymme palautekeskustelun jo toteutuneista koulutuksista.

Olemme kiinnostuneita ideoimaan ja räätälöimään uusia koulutuksia, joten ota yhteyttä, niin keskustellaan asiasta!

Pidetään yhteyttä!

Suunnittelemme koulutukset työelämän tarpeita ajatellen – tähtäimessä uusi työ ja vahvempi osaaminen.

Suomen Yrittäjäopisto

Valtionosuusrahoi­tuksella järjestettyjä koulutuksia

Koulutukset tähtäävät tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen.

Korkeasti koulutettujen osaamissalkku verkossa

Koulutuksessa opiskelija oppii paketoimaan osaamisensa myyntikuntoon. Näin hän luo ammattitaidostaan houkuttelevan tuotteen, jolla erottuu joukosta ja jää työnantajien mieleen. Koulutus panostaa erityisesti osaamisen tuotteistamiseen ja uuden työn löytämiseen.

Tutustu Korkeasti koulutettujen osaamissalkkuun.

Taloushallinnon digitaitaja verkossa

Koulutuksessa opiskelija vahvistaa osaamistaan taloushallinnossa ja kasvattaa taitojaan digitaalisen taloushallintojärjestelmän hyödyntämisessä.

Tutustu Taloushallinnon digitaitajaan.

Robotiikka ja 3D-mallintaminen

Koulutus tutustuttaa eri tekniikan alojen osaajat moderniin tuotantoteknologiaan. Erityisesti keskitymme 3D-mallintamiseen ja robotiikkaan ja automaatioon ja siihen, kuinka kyseisiä teknologioita voi hyödyntää teollisuustuotannossa.

Tutustu Robotiikkaan ja 3D-mallintamiseen.

Ota luovuus käyttöön! –Taideteollisuusalan koulutustarjotin

Taideteollisuusalan koulutustarjotin tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kouluttautua kädentaitojen aloille. Tarjotin sisältää puutuote- ja sisustusalan kursseja, joista rakennamme opiskelijalle sopivimman kokonaisuuden. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden hankkia osaamista, jota opiskelija tarvitsee alalle työllistymiseen.

Tutustu Ota luovuus käyttöön -tarjottimeen.

Myynnin digiosaaja verkossa

Myynnin digiosaaja -verkkokoulutus korostaa digitaalisuuden edellyttämiä erityistaitoja. Koulutuksessa opiskelija vahvistaa ammattitaitoaan digiosaajana ja omaksuu asiakaslähtöisen ajattelun.

Tutustu Myynnin digiosaajaan.

CAD-tekniikan verkkokoulutus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista tietokoneavusteisessa piirtämisessä ja mallintamisessa . Se tähtää opiskelijan perehdyttämiseen 2D- ja 3D-suunnittelun yleisiin periaatteisiin, menetelmiin ja käsitteisiin. Koulutuksen käytyään opiskelija pystyy käyttämään opittuja taitoja suunnittelutyössä.

Tutustu CAD-tekniikan verkkokoulutukseen.

Robotiikka ja automaatio

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa eri tekniikan alojen henkilöt moderniin tuotantoteknologiaan erityisesti robotiikkaan sekä automaatioon ja näiden hyödyntämiseen teollisuustuotannossa.

Tutustu Robotiikkaan ja automaatioon.

Pätevöidy päivittämällä -verkkokoulutus

Pätevöidy päivittämällä on yksilöllisesti suunniteltu työssäoppimispainotteinen ammatillinen verkkokoulutus uutta työtä etsivälle ja omaa ammattitaitoaan vahvistavalle.

Tutustu Pätevöidy päivittämällä -koulutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamia koulutuksia

Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta

Yhteishankinta­koulutukset

Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta

Toteutamme yhteishankintakoulutuksia eri puolella Suomea. Olemme mukana puitesopimuksissa ja lisäksi toteutamme omiin neuvotteluihimme ja erillisiin tarjouspyyntöihin perustuvia yhteishankintakoulutuksia – Rekry-, Täsmä– ja MuutosKoulutuksia.

Yhteishankintakoulutuksia toteutamme omiin toimialoihimme perustuvina sekä osittain alihankintaan perustuvina. Tutustu esimerkiksi Pohjois-Karjalassa toteutettavaan yhteishankintakoulutukseen.

Koulutuksia työelämälähtöisesti.

Suomen vahvimmat 2022

Kysy lisätietoja

Sanna Möller-Aaltonen.

Möller-Aaltonen Sanna

asiakkuusjohtaja
Puhelin: 050 523 2648
Sähköposti: sanna.moller-aaltonen(a)syo.fi
Virpi Viitanen.

Viitanen Virpi

asiakkuuspäällikkö
Puhelin: 050 394 8767
Sähköposti: virpi.viitanen(a)syo.fi
Asta Salminen.

Salminen Asta

koulutusasiantuntija
Puhelin: 050 421 1665
Sähköposti: asta.salminen(a)syo.fi