Yrittäjäopiston strategiakuva.

Strategia ja laatu

Suomen Yrittäjäopisto tähtää kasvuun ja kehittymiseen. Tehtävänämme on auttaa yrittäjyydellä ja osaamisella asiakkaitamme ja kumppaneitamme menestymään. Haluamme vahvistaa yrittäjyyden henkeä osana kaikkea toimintaa. Perusperiaatteena laadunvarmistuksessa meillä on toiminnan jatkuva parantaminen.

Yrittäjyydellä ja osaamisella menestykseen

Autamme asiakkaitamme menestymään helposti saavutettavilla koulutus- ja kehittämispalveluilla sekä aidolla asiakaspalvelulla. Olemme mukana asiakkaan arjessa kuuntelemalla ja etsimällä ratkaisut asiakkaan tarpeeseen.

Olemme sinua varten

Vahvan ja käytännönläheisen liiketoimintaosaamisen sekä teknologisen ja tuotannollisen asiantuntijuuden avulla vastaamme laajasti tulevaisuuden koulutustarpeisiin.

Hyödynnämme joustavasti verkostojamme ja eri rahoituslähteitä asiakkaidemme hyväksi.

Suomen Yrittäjäopisto toimii vastuullisesti ja vastuullisuustavoitteet sisältyvät strategisiin tavoitteisiimme. Huolehdimme yhdessä, että vastuullinen kädenjälkemme näkyy kaikessa toiminnassamme.

Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen yrittäjyyden ja osaamisen kehittämisessä

Suomen Yrittäjäopiston visio
Yrittäjäopiston strategiakuva

Arvomme ovat käytännön toimintatapamme

Suomen Yrittäjäopiston arvot on puettu käytännön toimintatavaksi. Toimintapamme näkyy toiminnassamme niin asiakastyössä kuin työyhteisössämmekin.

Teemme yhdessä vastuullisesti tarkoittaa Suomen Yrittäjäopistossa arvostavaa toistemme kohtaamista arjessa.

Olemme mukana asiakkaan arjessa kuuntelemalla ja etsimällä ratkaisut asiakkaan tarpeeseen aidolla palveluasenteella.

Toimimme yrittäjämäisellä asenteella innostuen haasteista ja niiden voittamisesta.

Yrittäjäopiston arvokuva

Laatu

Suomen Yrittäjäopistossa on vakiintuneet laadunhallinnan menettelyt, jotka perustuvat ISO9001:2015 standardiin.

Perusperiaatteena laadunvarmistuksessa on toiminnan jatkuva parantaminen, jota varten organisaatiollamme on käytössä muun muassa

  • keskeiset suorituskykymittarit,
  • prosessien määrittelyt tai kuvaukset,
  • sisäiset ja ulkoiset auditoinnit,
  • johdon katselmukset,
  • itsearvioinnit 
  • ja säännönmukainen palautetiedon koonti sekä arviointi.

Organisaation laatuosaamista kehitetään myös alueellisissa ja kansallisissa laatuverkostoissa ja -hankkeissa.

Laatujärjestelmän on sertifioinut DNV viimeksi keväällä 2022. Laatujärjestelmän määräaikaisarvioinnit suoritetaan vuosittain.

Kysy lisätietoja

Jorma Kukkeenmäki.

Kukkeenmäki Jorma

rehtori, toimitusjohtaja
Puhelin: 050 342 9285
Sähköposti: jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi
Lauri Kivelä.

Kivelä Lauri

kehittämispäällikkö
Puhelin: 050 342 9306
Sähköposti: lauri.kivela(a)syo.fi
Elina Korkeasalo.

Korkeasalo Elina

kehittämispäällikkö
Puhelin: 050 342 9304
Sähköposti: elina.korkeasalo(a)syo.fi