Suomen Yrittäjäopiston strategia kuvana.

Strategia ja laatu

Suomen Yrittäjäopisto tähtää kasvuun ja kehittymiseen. Tehtävänämme on auttaa yrittäjyydellä ja osaamisella asiakkaitamme ja kumppaneitamme menestymään. Haluamme vahvistaa yrittäjyyden henkeä osana kaikkea toimintaa. Perusperiaatteena laadunvarmistuksessa meillä on toiminnan jatkuva parantaminen.

Yrittäjyydellä ja osaamisella menestykseen

Autamme asiakkaitamme menestymään helposti saavutettavilla koulutus- ja kehittämispalveluilla sekä aidolla asiakaspalvelulla. Olemme mukana asiakkaan arjessa kuuntelemalla ja etsimällä ratkaisut asiakkaan tarpeeseen.

Olemme sinua varten

Vahvan ja käytännönläheisen liiketoimintaosaamisen sekä teknologisen ja tuotannollisen asiantuntijuuden avulla vastaamme laajasti tulevaisuuden koulutustarpeisiin.

Hyödynnämme joustavasti verkostojamme ja eri rahoituslähteitä asiakkaidemme hyväksi.

Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen yrittäjyyden ja osaamisen kehittämisessä

Suomen Yrittäjäopiston visio
strategiakuva_suomen yrittajaopisto

Arvomme ovat käytännön toimintatapamme

Suomen Yrittäjäopiston arvot on puettu käytännön toimintatavaksi. Toimintapamme näkyy toiminnassamme niin asiakastyössä kuin työyhteisössämmekin.

Teemme yhdessä tarkoittaa Suomen Yrittäjäopistossa arvostavaa toistemme kohtaamista arjessa.

Olemme mukana asiakkaan arjessa kuuntelemalla ja etsimällä ratkaisut asiakkaan tarpeeseen aidolla palveluasenteella.

Toimimme yrittäjämäisellä asenteella innostuen haasteista ja niiden voittamisesta.

Suomen Yrittäjäopiston arvot

Laatu

Suomen Yrittäjäopistossa on vakiintuneet laadunhallinnan menettelyt, jotka perustuvat ISO9001:2015 standardiin. Perusperiaatteena laadunvarmistuksessa on toiminnan jatkuva parantaminen, jota varten organisaatiollamme on käytössä muun muassa keskeiset suorituskykymittarit, prosessien määrittelyt/kuvaukset, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, johdon katselmukset, itsearvioinnit ja säännönmukainen palautetiedon koonti sekä arviointi. Organisaation laatuosaamista kehitetään myös alueellisissa ja kansallisissa laatuverkostoissa ja -hankkeissa.

Laatujärjestelmä on sertifioitu DNV GL toimesta viimeksi keväällä 2020. Laatujärjestelmän määräaikaisarvioinnit suoritetaan vuosittain.

Kysy lisätietoja

Jorma Kukkeenmäki.

Kukkeenmäki Jorma

rehtori, toimitusjohtaja
Puhelin: 050 342 9285
Sähköposti: jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi
Satu Hautanen.

Hautanen Satu

laatupäällikkö
Puhelin: 040 534 8441
Sähköposti: satu.hautanen(a)syo.fi