Läppäri ja kirjapino pöydällä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamat koulutukset

Järjestämme Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia eri kohderyhmille.

Koulutukset ja niiden sisällön suunnittelemme kunkin kohderyhmän tarpeista käsin ja työelämälähtöisesti.

Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia.

Mitä Palvelukeskus rahoittaa?

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Olemme mukana Osaaminen näkyviin -viikolla 2.-8.10.2023!

Lue lisää tapahtumasta.
Kuvassa mies ja nainen lyö nyrkkiä yhteen onnistumisen merkiksi. Kuvassa teksti Anna osaamiselle mahdollisuus - Osaaminen näkyviin

Rahoitettavat koulutukset Suomen Yrittäjäopistolla

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt Suomen Yrittäjäopistolle avustusta osaamisen kehittämisen kokonaisuuksiin.

Tutustu tällä hetkellä meneillään oleviin Palvelukeskuksen rahoittamiin koulutuksiin, joita toteutamme valituille kohderyhmille. Haku koulutuksiin tapahtuu kunkin koulutuksen oman sivun kautta.

Menesty muutoksessa

Toiminta-aika

5.12.2022-28.2.2025

Tavoite ja sisältö

Menesty muutoksessa -valmennus kehittää osallistujan osaamista, vahvistaa hänen nykyistä osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja avaa uusia väyliä jatkokouluttautumiseen.

Verkkovalmennus on tarkoitettu mikro- tai pk-yrityksen yrittäjälle tai itsensä työllistäjälle, jolla on tarve päivittää osaamistaan, jotta pärjäisi markkinoilla muutosten keskellä tulevaisuudessakin.

Se on suunnattu ylitarjonta- ja rakennemuutosaloilla työskenteleville, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, tai joiden tutkinto on vanhentunut. Erityisesti valmennus sopii kädentaitoalalla toimiville ja erilaisia kotipalveluita tarjoaville (pois lukien sote-ala).

Valmennus toteutetaan joustavana verkkokoulutuksena vuosien 2023-2025 aikana.

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Lisätietoja

Milja Pohjamo
projektipäällikkö
040 643 2829
milja.pohjamo@syo.fi

Toimistotyön digitaitaja

Läppärin ruutu, jolla lukee "Tervetuloa Suomen Yrittäjäopiston verkko-oppimisympäristöön."

Toiminta-aika

5.12.2022-28.2.2025

Tavoite ja sisältö

Toimistotyön digitaitaja -koulutus tarjoaa toimistotyössä työskenteleville ja tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella oleville mahdollisuuden kehittää työelämässä tarvittavia digitaitoja sekä oppimisvalmiuksia osaamisen lisäämiseksi.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää myös liiketoiminnan osaamista. Koulutus myös madaltaa kynnystä hakeutua suorittamaan liiketoiminnan perustutkinto verkko-opintoina.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, tai joiden tutkinto on vanhentunut.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena vuosien 2022-2024 aikana.

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Lisätietoja

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki@syo.fi

Palvelualoilta moniosaajaksi

Kaksi naista mustissa jakuissa ja värikkäissä paidoissa tekee töitä läppäreillä, takana värikäs seinä.

Toiminta-aika

28.6.2023–30.3.2025

Tavoite ja sisältö

Palvelualoilta moniosaajaksi -koulutus on tarkoitettu palvelualoilla

  1. epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville henkilöille, joilla on vain perusasteen koulutus tai yleissivistävä koulutus. 
  2. epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville maahanmuuttajille tai muuta kuin äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuville, joilta puuttuu suomalainen tutkinto.
  3. eläkeläisille, sisältäen kaikki eläkemuodot. 

Epätyypillisiä työsuhteita ovat muun muassa vuokratyöt, osa-aikatyöt, kevytyrittäjyys, freelancer-toiminta,  lyhyet tai epäsäännölliset määräaikaisuudet ja nollatuntisopimukset.

Erityisen hyvin koulutus sopii kaupan alalla, matkailualalla, siivousalalla tai markkinointialalla toimiville henkilöille. 

Uraohjaus yhdistettynä joustavaan verkkokoulutukseen tukee opiskelijaa opintojen aikana ja antaa mahdollisuuden oman osaamisen laajentamiseen ja työmarkkina-aseman parantamiseen. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa markkinointi, myynti, esihenkilötaidot ja yrittäjyys. 

Koulutus on valtakunnallinen koulutus, ja se toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

EU:n lippulogo, jonka yhteydessä teksti Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU.

Rahoituksen myöntäjä

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Lisätietoja

Milja Pohjamo
projektipäällikkö
040 643 2829
milja.pohjamo@syo.fi

Eläkkeeltä yrittäjäksi

Harmaatukkainen, silmälasipäinen nainen istuu ikkunan ääressä läppärin kanssa ja suunnittelee yritystoimintaa.

Toiminta-aika

28.6.2023–30.3.2025

Tavoite ja sisältö

Eläkkeeltä yrittäjäksi -koulutus on tarkoitettu kaikille eläkkeellä oleville, jotka haluavat pohtia omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja ideoida yritystoiminnan käynnistämistä – joko yrittäjänä tai kevytyrittäjänä.

Ensisijaisesti se on suunnattu eläkeläisille, joilla on tavoitteena työllistyminen tai yrittäjyys. Koulutus sopii myös niille, joilla ei ole vakituista ja kokoaikaista työtä ja joilla ei ole ammatillista koulutusta.

Eläkkeeltä yrittäjäksi -koulutuksessa osallistuja voi tuotteistaa osaamistaan, ideoida osaamisen jakamista ja suunnitella yritystoimintaa. Toimintaa voi rakentaa harrastuksen ympärille tai hyödyntää työelämässä kertynyttä osaamista yrittäjänä. Koulutuksessa voi kehittää myös neuvontaosaamistaan, mikäli tähtää kohti yritysneuvontapalvelujen tuottamista.

Koulutus on valtakunnallinen koulutus, ja se toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

EU:n lippulogo, jonka yhteydessä teksti Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU.

Rahoituksen myöntäjä

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Lisätietoja

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki@syo.fi

Lisätietoja

Voit lukea lisää Jatkuvan oppimien ja työllisyyden palvelukeskuksesta sen nettisivuilta.

Lue lisää myönnetyn avustuksen taustoista.

Kysy lisätietoja

Milja Pohjamo.

Pohjamo Milja

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 643 2829
Sähköposti: milja.pohjamo(a)syo.fi
Johanna Kokkomäki.

Kokkomäki Johanna

yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö
Puhelin: 040 768 5404
Sähköposti: johanna.kokkomaki(a)syo.fi