Läppäri ja kirjapino pöydällä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamat koulutukset

Järjestämme Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia eri kohderyhmille.

Koulutukset ja niiden sisällön suunnittelemme kunkin kohderyhmän tarpeista käsin ja työelämälähtöisesti.

Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia.

Mitä Palvelukeskus rahoittaa?

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Rahoitettavat koulutukset Suomen Yrittäjäopistolla

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt Suomen Yrittäjäopistolle avustusta osaamisen kehittämisen kokonaisuuksiin.

Tutustu tällä hetkellä meneillään oleviin Palvelukeskuksen rahoittamiin koulutuksiin, joita toteutamme valituille kohderyhmille. Haku koulutuksiin tapahtuu kunkin koulutuksen oman sivun kautta.

Menesty muutoksessa

Toiminta-aika

5.12.2022-28.2.2025

Tavoite ja sisältö

Menesty muutoksessa -valmennus kehittää osallistujan osaamista, vahvistaa hänen nykyistä osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja avaa uusia väyliä jatkokouluttautumiseen.

Verkkovalmennus on tarkoitettu mikro- tai pk-yrityksen yrittäjälle tai itsensä työllistäjälle, jolla on tarve päivittää osaamistaan, jotta pärjäisi markkinoilla muutosten keskellä tulevaisuudessakin.

Se on suunnattu ylitarjonta- ja rakennemuutosaloilla työskenteleville, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, tai joiden tutkinto on vanhentunut. Erityisesti valmennus sopii kädentaitoalalla toimiville ja erilaisia kotipalveluita tarjoaville (pois lukien sote-ala).

Valmennus toteutetaan joustavana verkkokoulutuksena vuosien 2023-2025 aikana.

Lisätietoja

Milja Pohjamo
projektipäällikkö
040 643 2829
milja.pohjamo@syo.fi

Toimistotyön digitaitaja

Läppärin ruutu, jolla lukee "Tervetuloa Suomen Yrittäjäopiston verkko-oppimisympäristöön."

Toiminta-aika

5.12.2022-28.2.2025

Tavoite ja sisältö

Toimistotyön digitaitaja -koulutus tarjoaa toimistotyössä työskenteleville ja tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella oleville mahdollisuuden kehittää työelämässä tarvittavia digitaitoja sekä oppimisvalmiuksia osaamisen lisäämiseksi.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää myös liiketoiminnan osaamista. Koulutus myös madaltaa kynnystä hakeutua suorittamaan liiketoiminnan perustutkinto verkko-opintoina.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa, tai joiden tutkinto on vanhentunut.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena vuosien 2022-2024 aikana.

Lisätietoja

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki@syo.fi

Lisätietoja avustuksesta

Koulutuskokonaisuuksille myönnetystä valtionavustuksesta voit lukea lisää Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tiedotteesta.

Kysy lisätietoja

Milja Pohjamo.

Pohjamo Milja

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 643 2829
Sähköposti: milja.pohjamo(a)syo.fi
Johanna Kokkomäki.

Kokkomäki Johanna

yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö
Puhelin: 040 768 5404
Sähköposti: johanna.kokkomaki(a)syo.fi