Työhyvinvointikorttikoulutuksen voi käydä nyt verkossa.

Työhyvinvointikortti®-koulutus verkossa

Haluatko työyhteisösi voivan entistä paremmin, toimivan sujuvasti sekä löytävän työn ilon ja imun? Työhyvinvointikortti-koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä
kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin.

Koulutus toteutetaan täysin verkossa, itsenäisenä verkko-opiskeluna sekä yhteisenä webinaarina.

Hakeudu koulutukseen

Työhyvinvointikorttikoulutus - Verkko-opinnot

Koulutus alkaa: 04.03.2024 | Hakuaika päättyy: 28.02.2024
 • Verkkokurssi
 • Monimuotokoulutus

Mirkka Hautanen, mirkka.hautanen(a)syo.fi, 050 414 3709
Tiina Luoma, tiina.luoma(a)syo.fi, 050 342 9316

Koulutuksen hinta 210 € + alv 24% / henkilö. Yrityskohtaisille isommille kokonaisuuksille pyydä tarjous erikseen!

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutus tulee tehdä suoraan kouluttajalle. Koko maksu veloitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista tai jos peruutusta ei ilmoiteta lainkaan. Koulutukseen saapumatta jättäminen tai opiskelun keskeytys ei oikeuta hinnan hyvitykseen.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 5 hlöä. Koulutuksen aikataulua voidaan siirtää tai peruuttaa kokonaan, mikäli ryhmää ei saada täyteen. Muutoksista ilmoitetaan koulutukseen hakeutuneille erikseen sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.

Työhyvinvointikorttikoulutus - Verkko-opinnot

Koulutus alkaa: 06.05.2024 | Hakuaika päättyy: 01.05.2024
 • Verkkokurssi
 • Monimuotokoulutus

Mirkka Hautanen, mirkka.hautanen(a)syo.fi, 050 414 3709
Tiina Luoma, tiina.luoma(a)syo.fi, 050 342 9316

Koulutuksen hinta 210 € + alv 24% / henkilö. Yrityskohtaisille isommille kokonaisuuksille pyydä tarjous erikseen!

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutus tulee tehdä suoraan kouluttajalle. Koko maksu veloitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista tai jos peruutusta ei ilmoiteta lainkaan. Koulutukseen saapumatta jättäminen tai opiskelun keskeytys ei oikeuta hinnan hyvitykseen.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 5 hlöä. Koulutuksen aikataulua voidaan siirtää tai peruuttaa kokonaan, mikäli ryhmää ei saada täyteen. Muutoksista ilmoitetaan koulutukseen hakeutuneille erikseen sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.

Työhyvinvointikorttikoulutus - Verkko-opinnot

Koulutus alkaa: 16.09.2024 | Hakuaika päättyy: 11.09.2024
 • Verkkokurssi
 • Monimuotokoulutus

Mirkka Hautanen, mirkka.hautanen(a)syo.fi, 050 414 3709
Tiina Luoma, tiina.luoma(a)syo.fi, 050 342 9316

Koulutuksen hinta 210 € + alv 24% / henkilö. Yrityskohtaisille isommille kokonaisuuksille pyydä tarjous erikseen!

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutus tulee tehdä suoraan kouluttajalle. Koko maksu veloitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista tai jos peruutusta ei ilmoiteta lainkaan. Koulutukseen saapumatta jättäminen tai opiskelun keskeytys ei oikeuta hinnan hyvitykseen.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 5 hlöä. Koulutuksen aikataulua voidaan siirtää tai peruuttaa kokonaan, mikäli ryhmää ei saada täyteen. Muutoksista ilmoitetaan koulutukseen hakeutuneille erikseen sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.

Työhyvinvointikorttikoulutus - Verkko-opinnot

Koulutus alkaa: 04.11.2024 | Hakuaika päättyy: 30.10.2024
 • Verkkokurssi
 • Monimuotokoulutus

Mirkka Hautanen, mirkka.hautanen(a)syo.fi, 050 414 3709
Tiina Luoma, tiina.luoma(a)syo.fi, 050 342 9316

Koulutuksen hinta 210 € + alv 24% / henkilö. Yrityskohtaisille isommille kokonaisuuksille pyydä tarjous erikseen!

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutus tulee tehdä suoraan kouluttajalle. Koko maksu veloitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista tai jos peruutusta ei ilmoiteta lainkaan. Koulutukseen saapumatta jättäminen tai opiskelun keskeytys ei oikeuta hinnan hyvitykseen.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 5 hlöä. Koulutuksen aikataulua voidaan siirtää tai peruuttaa kokonaan, mikäli ryhmää ei saada täyteen. Muutoksista ilmoitetaan koulutukseen hakeutuneille erikseen sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.

Työhyvinvointi on organisaation menestystekijä!

Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.  Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Kun voidaan hyvin, voidaan mitä vain. Koulutuksella saadaan alkuun työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä työhyvinvointi rakentuu?
 • Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
 • Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
 • Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?

Työhyvinvointikortti® -koulutus on tarkoitettu

 • esihenkilöille,
 • työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle,
 • HR-osaajille ja
 • kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Kuuntele kouluttajan esittely Työhyvinvointikortti® -koulutuksesta

Työhyvinvointi vaikuttaa tutkitusti organisaation tulokseen

Koulutus verkossa, tehtävät suoraan työpaikalle

Työpaikan voimavaroja ja kehittämiskohteita arvioidaan ennakkotehtävässä. Työhyvinvointiarvio-kyselyllä kartoitetaan työpaikan työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä – mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat kehittämistä.

Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin®.

Koulutus voidaan toteuttaa myös työpaikkakohtaisesti, jolloin koulutuksen aikana saadaan aloitettua työpaikan työhyvinvointiprosessien rakentaminen ja kehittäminen.

Työhyvinvointikortti® -koulutuksen suorittaneet voivat hakea maksutonta osaamismerkkiä.

Koulutuksen toteutus

Järjestämme koulutukset etänä verkossa kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen. Koulutus sisältää sekä itsenäistä verkko-opiskelua että yhteisen webinaarin koulutuksen päätteeksi.

Itsenäiseen verkko-opiskeluun on hyvä varata aikaa ennen webinaaripäivää noin 3,5 tuntia. Verkko-opiskelu -osuuden jokainen kurssilainen suorittaa omassa tahdissaan määritellyn ajanjakson sisällä. Lopuksi järjestettävä yhteinen webinaari kestää 3,5h. Katso tarkemmat ajankohdat alta.

Tulevat koulutusjaksot:


Maaliskuu 2024

 • Itsenäinen verkko-osa ajalla 4.3.-17.3.2024 (kesto n. 3,5h)
 • webinaari ke 20.3.2024 klo 8.30.-12 (yht. 3,5h)

Hakuaika päättyy 28.2.2024.


Toukokuu 2024

 • Itsenäinen verkko-osa ajalla 6.5.-19.5.2024 (kesto n. 3,5h)
 • webinaari ke 22.5.2024 klo 8.30.-12 (yht. 3,5h)

Hakuaika päättyy 1.5.2024.


Syys-lokakuu 2024

 • Itsenäinen verkko-osa ajalla 16.9.-29.9.2024 (kesto n. 3,5h)
 • webinaari ke 2.10.2024 klo 8.30.-12 (yht. 3,5h)

Hakuaika päättyy 11.9.2024.


Marraskuu 2024

 • Itsenäinen verkko-osa ajalla 4.11.-17.11.2024 (kesto n. 3,5h)
 • webinaari ke 20.11.2024 klo 8.30.-12 (yht. 3,5h)

Hakuaika päättyy 30.10.2024.


Miten Työhyvinvointikorttia voi hyödyntää?

Työhyvinvointikortti®-koulutuksen aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät antavat eväitä tunnistaa työyhteisön kehittämiskohteita, löytää niihin ratkaisuja ja suunnitella työn jatkamista työpaikalla.

Työhyvinvointikorttikoulutuksen voit suorittaa verkko-opintoina.

Koulutuksen hinta ja peruutusehdot

Koulutuksen hinta 210 € + alv 24%/henkilö. Yrityskohtaisille isommille kokonaisuuksille pyydä tarjous erikseen!

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutus tulee tehdä suoraan kouluttajalle. Koko maksu veloitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista tai jos peruutusta ei ilmoiteta lainkaan. Koulutukseen saapumatta jättäminen tai opiskelun keskeytys ei oikeuta hinnan hyvitykseen.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 5 hlöä. Koulutuksen aikataulua voidaan siirtää tai peruuttaa kokonaan, mikäli ryhmää ei saada täyteen. Muutoksista ilmoitetaan koulutukseen hakeutuneille erikseen sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.


Koulutuksesta sanottua

”Avointa keskustelua, hyviä kehittämisideoita. Tästä on hyvä jatkaa.”

”Koulutus oli käytännönläheinen.”

”Kokemukset hyvät, työhyvinvointikorttikoulutusta jatkossa koko henkilöstölle.”


Lue aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia:

Kysy lisää

Mirkka Hautanen.

Hautanen Mirkka

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 050 414 3709
Sähköposti: mirkka.hautanen(a)syo.fi

Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

 • Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

  Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Saatat olla kiinnostunut myös

HR-asiantuntijan koulutus verkko-opintoina.

HR-asiantuntijan koulutus

Hyvinvoiva henkilöstö lisää yrityksen tuottavuutta HR-asiantuntijan koulutuksessa päivität...
HR-assistentin koulutus verkko-opintoina.

HR-assistentin koulutus verkossa

Suuntaa HR-assistentin tehtäviin! HR-assistentin koulutuksessa opiskelet täysin etänä...