Työnhaku käynnissä, etsinnässä hyvä tyyppi. Ajankohtaista, Suomen Yrittäjäopisto.

Työpaikka tähtäimessä – etsinnässä hyvä tyyppi

Miten erottaudun työnhakijana?

  • Miten työmaailma on muuttunut?
  • Mitä työhakijalta edellytetään?
  • Onko työnhakijalla palo ja motivaatio kyseiseen työtehtävään?
  • Mitä sellaista osaamista minulla on, jota jokin yritys voisi tarvita?


Näitä kysymyksiä käsiteltiin Suomen Yrittäjäopiston järjestämässä koulutuksessa korkeasti koulutetuille.

Kurssilla vieraili suorahakuyritys InHunt Group Oy:n Timo Viljakainen Teamsin välityksellä. Vierailun aikana keskusteltiin työnhaun eri puolista sekä yritysten että työnhakijan näkökulmasta.

Työnhakuprosessi on pitkälti myyntitilaisuus

Timo Viljakaisen mielestä yritykset keskittyvät yhä enemmän osaamisen löytämiseen. Hakuprosessin ytimessä on henkilön osaaminen.

Työnhaku on hyvin pitkälle myyntitilaisuus, jossa työnhakija myy omaa osaamistaan. Viljakainen toi esiin myös motivaation tärkeyden. Minkälainen palo henkilöllä on kyseiseen työtehtävään, ja mitkä asiat tehtävässä häntä motivoivat.

Työpaikoista käydään kovaa kilpailua, mutta ydin ja keskeistä on se, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.  Arvojen merkitys molemmin puolin on olennainen osa työnhakua. Hakija puntaroi, vastaako yritys hänen arvojaan.

Työnhaku, Korkeasti koulutettujen osaamisalkku.
Suorahakuyritys Inhunt Oy:n Timo Viljakainen ja Suomen Yrittäjäopiston yritystoiminnan kouluttaja Satu Haveri Teamsissa.

Yrityksen edustaja miettii, onko hakija yritykseen ja työyhteisöön sopiva henkilö – osaamista unohtamatta. Viime kädessä yritys monesti palkkaa sen kuuluisan hyvän tyypin, jolla on tehtävään soveltuva osaaminen ja joka istuu organisaatioon.

Viime kädessä yritys monesti palkkaa sen kuuluisan hyvän tyypin.

Miten löydän työpaikan?

Mikä on highlight omassa työhistoriassani?

Timo Viljakainen tähdentää työnhaussa verkostoitumisen kohdentamista.

Sen sijaan että laittaa verkostoitumiskutsuja summamutikassa jokaiselle, kannattaa pikemminkin miettiä itselle mielenkiintoisia kohdeyrityksiä ja laittaa verkostoitumiskutsu niissä työskenteleville avainhenkilöille.

Mitä enemmän tuo itseään esille positiivisella ja asiantuntevalla tavalla, sitä paremmin varmistaa näkyvyytensä ja parantaa mahdollisuuksia kasvattaa verkostoaan.

Ajankohtaiset vinkit

Arkistot