nuoli-alas-ylos-80-sininen

Omatoiminen opiskelu antoi ankkurin työnhakuun

29 lokakuun, 2020

Työnhaku on nykyään käytännössä pitkälti oman osaamisen tuotteistamista, brändäämistä ja myymistä piilo- tai julkisesti ilmoitettuihin hakuihin.

Rekrytoivilla tahoilla on luettavinaan kymmeniä samalta viivalta ponnistavia hakemuksia, joten heitä kiinnostaa erottavat tekijät, kuten nykyinen työpaikka ja titteli sekä tuoreet näytöt osaamisesta tai ammatillisesta aktiivisuudesta.

Näihin jälkimmäisiin pystyy itse vaikuttamaan.

 

Omalle kohdalle työnhaku yt-tilanteen seurauksena on osunut kahdesti neljän vuoden sisään. Työnhakijana oivalsin, että minulla oli kovin vähän dokumentoituna sitä osaamista, mitä olin työssä ollessa ihan viime aikoinakin hankkinut haasteellisissa tehtävissä ja kurssittautuen. Sen sijaan CV:tä koristava tutkinto oli useamman vuoden takaa.

 

Aloin miettiä, mitä voisin ennakoivasti itse tehdä ylläpitääkseni työmarkkina-arvoani ja tehdäkseni osaamispääomaani näkyvämmäksi. Sehän ei työpaikan menetyksestä huolimatta mihinkään vähene.

Kokemuksesta tiesin myös, että vaikka työsuhteen päättyminen yt-tilanteessa johtuu yrityksestä itsestään, työntekijänä voi silti kohdata täysin aiheettoman, mutta niin herkästi ihon alle menevän häpeän ja kelpaamattomuuden tunteen.

Siitä syystä halusin myös ankkuroida ammatillista itsetuntoani työsuhteesta riippumattomiin maamerkkeihin.

 

Hakeuduin liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon opintoihin Suomen Yrittäjäopistoon, jossa tutkinnon voi suorittaa etänä.

Opinnoista sain itsevarmuutta, koska tiesin päivittäneeni itselleni alan tuoreimmat teoriatiedot.

Käytännön oppimistehtävistä opettajilta saamani palaute antoi luottamusta omaan oppimiskykyyn ja tarjosi rohkaisevan peilin: Osaat paljon, kyllä sinä riität.

 

Kun työnhaku sitten jälleen todentui omalle kohdalle, minulla oli opintojen myötä CV:hen lisättävänä tuore osoitus ammatillisesta aktiivisuudesta ja motivaatiosta oppia uutta.

Minulle tämä toimi, ehkä sinullekin?

 

 

 

 

 

 

 

Nuppu Leppänen
HR Business Partner, Istekki Oy

 

Nuppu suoritti liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon HR-asiantuntijan koulutuksen kautta verkossa. Opintoihin on jatkuva haku, katso lisää! 

 

Aloin miettiä, mitä voisin ennakoivasti itse tehdä ylläpitääkseni työmarkkina-arvoani ja tehdäkseni osaamispääomaani näkyvämmäksi.

 

 

Minna Mattila, Suomen Yrittäjäopisto.
RekryKoulutus tähtää suoraan työhön!
Työlle tekijä nopealla aikataululla Brändilähettiläs, palkanlaskija, apuvälinemekaanikko, kunnossapidon asentaja, IV-ammattilainen, välinehuoltaja, logistiikkatyöntekijä, maatalouskoneasentaja, 3D-suunnittelija, CNC-koneistaja, vanhustyöntekijä, maastosuunnittelija, bitumieristäjä, eläintenhoitaja, kaihdintyöntekijä… ...
Vesa Hilden kirjoittaa SYOblogissa esimiehen roolista
Esimies yrityskulttuurin sisäistäjänä, välittäjänä ja kehittäjänä
Yritysten rakentaessa yhä enemmän erilaisia tavoitteita toiminnalleen on huomattu, miten tärkeää on ottaa koko esimiestaso mukaan näiden asioiden suunnitteluun alusta alkaen. ...
Tiina Rintamäki
Oppimisen iloa, työtä ja elämää
Aktiivinen ja iloinen puheensorina täyttää luokkatilan Saarijärvellä, Oulussa ja Seinäjoella syksyllä 2020. Ollaan aloittamassa halpahallilaisten kanssa koulutusta liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittamiseksi. ...
SYOblogin aiheena Maatilan tilinpäätös
Maatilan tilinpäätös – joukkue- vai yksilölaji?
On taas se aika vuodesta. Maatilan kirjanpidossa pitäisi laittaa kuitit jonoon ja kirjanpito kuntoon huhtikuun alkuun mennessä jätettävää veroilmoitusta varten. ...
Opiskelijatarinansa SYOblogissa avaa Moona Kansanen
Arkkitehti, yrittäjä, opiskelija – opinnoista tukea farkkubisnekseen
Olen Moona Kansanen, 25-vuotias yksinyrittäjänainen Tampereelta. Koulutukseltani olen arkkitehti, ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Suomen Yrittäjäopistossa on näyttöjä vaille valmis. Näyttötutkinnon ja ...
Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...