nuoli-alas-ylos-80-sininen

Omatoiminen opiskelu antoi ankkurin työnhakuun

29 lokakuun, 2020

Työnhaku on nykyään käytännössä pitkälti oman osaamisen tuotteistamista, brändäämistä ja myymistä piilo- tai julkisesti ilmoitettuihin hakuihin.

Rekrytoivilla tahoilla on luettavinaan kymmeniä samalta viivalta ponnistavia hakemuksia, joten heitä kiinnostaa erottavat tekijät, kuten nykyinen työpaikka ja titteli sekä tuoreet näytöt osaamisesta tai ammatillisesta aktiivisuudesta.

Näihin jälkimmäisiin pystyy itse vaikuttamaan.

 

Omalle kohdalle työnhaku yt-tilanteen seurauksena on osunut kahdesti neljän vuoden sisään. Työnhakijana oivalsin, että minulla oli kovin vähän dokumentoituna sitä osaamista, mitä olin työssä ollessa ihan viime aikoinakin hankkinut haasteellisissa tehtävissä ja kurssittautuen. Sen sijaan CV:tä koristava tutkinto oli useamman vuoden takaa.

 

Aloin miettiä, mitä voisin ennakoivasti itse tehdä ylläpitääkseni työmarkkina-arvoani ja tehdäkseni osaamispääomaani näkyvämmäksi. Sehän ei työpaikan menetyksestä huolimatta mihinkään vähene.

Kokemuksesta tiesin myös, että vaikka työsuhteen päättyminen yt-tilanteessa johtuu yrityksestä itsestään, työntekijänä voi silti kohdata täysin aiheettoman, mutta niin herkästi ihon alle menevän häpeän ja kelpaamattomuuden tunteen.

Siitä syystä halusin myös ankkuroida ammatillista itsetuntoani työsuhteesta riippumattomiin maamerkkeihin.

 

Hakeuduin liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon opintoihin Suomen Yrittäjäopistoon, jossa tutkinnon voi suorittaa etänä.

Opinnoista sain itsevarmuutta, koska tiesin päivittäneeni itselleni alan tuoreimmat teoriatiedot.

Käytännön oppimistehtävistä opettajilta saamani palaute antoi luottamusta omaan oppimiskykyyn ja tarjosi rohkaisevan peilin: Osaat paljon, kyllä sinä riität.

 

Kun työnhaku sitten jälleen todentui omalle kohdalle, minulla oli opintojen myötä CV:hen lisättävänä tuore osoitus ammatillisesta aktiivisuudesta ja motivaatiosta oppia uutta.

Minulle tämä toimi, ehkä sinullekin?

 

 

 

 

 

 

 

Nuppu Leppänen
HR Business Partner, Istekki Oy

 

Nuppu suoritti liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon HR-asiantuntijan koulutuksen kautta verkossa. Opintoihin on jatkuva haku, katso lisää! 

 

Aloin miettiä, mitä voisin ennakoivasti itse tehdä ylläpitääkseni työmarkkina-arvoani ja tehdäkseni osaamispääomaani näkyvämmäksi.

 

 

Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...
Maailma muuttuu ja yrittäjyys sen mukana – vai muuttuuko, ja miltä osin?
Elämme edelleen monella tapaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korona on tarjonnut osalle yrityksistä todella kylmää kyytiä ja sitä on suurella todennäköisyydellä tarjolla ...
Vuokko kertoo maatilayrittäjän tärkeistä määräaijoista
Maatilayrittäjän tärkeät määräajat
Maatilayrittäjän vuodenkiertoa rytmittävät paitsi kasvukauden työt myös erilaiset vaatimukset viimeisistä palautuspäivistä. On muistettava palauttaa veroilmoitus sekä alv-ilmoitus, muistettava ilmoittaa eläinmäärät, ...
Nuppu Leppänen opiskeli omatoimisesti
Omatoiminen opiskelu antoi ankkurin työnhakuun
Työnhaku on nykyään käytännössä pitkälti oman osaamisen tuotteistamista, brändäämistä ja myymistä piilo- tai julkisesti ilmoitettuihin hakuihin. Rekrytoivilla tahoilla on luettavinaan ...
Uusi osuuskunta
Suomen Yrittäjäopiston koulutuksessa syntyi uusi osuuskunta
Suomen Yrittäjäopiston (SYO) Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutus toi Turussa yhteen eri alojen osaajia. Kahdeksan kokenutta ammattilaista päätti yhdistää voimansa ja ...