SYOblogi: Omatoiminen opiskelu antoi ankkurin työnhakuun. Nuppu Leppänen, HR Business Partner, Istekki Oy.

Omatoiminen opiskelu antoi ankkurin työnhakuun

Työnhaku on nykyään käytännössä pitkälti oman osaamisen tuotteistamista, brändäämistä ja myymistä piilo- tai julkisesti ilmoitettuihin hakuihin.

Rekrytoivilla tahoilla on luettavinaan kymmeniä samalta viivalta ponnistavia hakemuksia, joten heitä kiinnostaa erottavat tekijät, kuten nykyinen työpaikka ja titteli sekä tuoreet näytöt osaamisesta tai ammatillisesta aktiivisuudesta.

Näihin jälkimmäisiin pystyy itse vaikuttamaan.

Omalle kohdalle työnhaku yt-tilanteen seurauksena on osunut kahdesti neljän vuoden sisään.

Aloin miettiä, mitä voisin ennakoivasti itse tehdä ylläpitääkseni työmarkkina-arvoani ja tehdäkseni osaamispääomaani näkyvämmäksi.

Nuppu Leppänen

Työnhakijana oivalsin, että minulla oli kovin vähän dokumentoituna sitä osaamista, mitä olin työssä ollessa ihan viime aikoinakin hankkinut haasteellisissa tehtävissä ja kurssittautuen. Sen sijaan CV:tä koristava tutkinto oli useamman vuoden takaa.

Aloin miettiä, mitä voisin ennakoivasti itse tehdä ylläpitääkseni työmarkkina-arvoani ja tehdäkseni osaamispääomaani näkyvämmäksi.

Sehän ei työpaikan menetyksestä huolimatta mihinkään vähene.

Kokemuksesta tiesin myös, että vaikka työsuhteen päättyminen yt-tilanteessa johtuu yrityksestä itsestään, työntekijänä voi silti kohdata täysin aiheettoman, mutta niin herkästi ihon alle menevän häpeän ja kelpaamattomuuden tunteen.

Siitä syystä halusin myös ankkuroida ammatillista itsetuntoani työsuhteesta riippumattomiin maamerkkeihin.

Hakeuduin liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon opintoihin Suomen Yrittäjäopistoon, jossa tutkinnon voi suorittaa etänä.

Opinnoista sain itsevarmuutta, koska tiesin päivittäneeni itselleni alan tuoreimmat teoriatiedot.

Käytännön oppimistehtävistä opettajilta saamani palaute antoi luottamusta omaan oppimiskykyyn ja tarjosi rohkaisevan peilin: Osaat paljon, kyllä sinä riität.

Opinnoista sain itsevarmuutta, koska tiesin päivittäneeni itselleni alan tuoreimmat teoriatiedot.

Nuppu Leppänen

Kun työnhaku sitten jälleen todentui omalle kohdalle, minulla oli opintojen myötä CV:hen lisättävänä tuore osoitus ammatillisesta aktiivisuudesta ja motivaatiosta oppia uutta.

Minulle tämä toimi, ehkä sinullekin?

Nuppu Leppänen
HR Business Partner, Istekki Oy

Nuppu suoritti liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon HR-asiantuntijan koulutuksen kautta verkossa. Opintoihin on jatkuva haku, katso lisää! 

Arkistot