Mari Katavainen

Lean-ajattelu työnhaussa

Olet voinut kohdata työpaikkailmoituksia, joissa haetaan lean-osaamista. Lean-ajattelutapa korostaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen prosessia, jossa pyritään parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Leanin periaatteita voidaan hyödyntää työnhaussa parantamaan sujuvuutta ja minimoimaan hukkatyötä esimerkiksi pitkän työttömyyden tai alan vaihdon jälkeen.

Jokaisella meistä on henkilökohtaista kokemusta siitä, kuinka paljon työpaikan hakeminen voi viedä aikaa ja voimavaroja. Olisikin hyvä pysähtyä, jos huomaa vai odottavan jotain tapahtuvaksi tai ei enää tunnista omaa potentiaaliaan osaajana.

Lean-ajattelu luo mahdollisuuksia kehittää työnhakuprosessin kulkua virtaustehokkaampaan suuntaan. Ideana on työhaunprosessin nopeutuminen, jossa keskeistä on todellisten työnhakemiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen.

Lean-ajattelu luo mahdollisuuksia kehittää työnhakuprosessin kulkua virtaustehok-kaampaan suuntaan.

Kolmen pysähdyksen taktiikalla lean- matkalle!

1.Oman suunnan valinta ja arvon näkyväksi tekeminen

Lean-ajattelussa aika ja voimavarat työnhaun äärellä kohdistetaan tekemiseen, joka tuottaa näkyvää arvoa asiakkaalle. Asiakas on tässä tapauksessa tuleva työantaja. Onkin hyvä miettiä; 

Mitkä ovat työnhaun tavoitteet? Millainen työpaikka aidosti kiinnostaa? Kenelle tuotetaan arvoa?

Unelmien työpaikkailmoituksen löydyttyä on aika reagoida heti. Konkreettinen yhteydenotto potentiaaliseen työnantajaan säästää turhalta työltä ja unettomilta öiltä. Omat hatarat mielikuvat työpaikasta saavat väistyä, kun vuorovaikutuksessa saatu tieto on faktaa. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Lean-ajattelussa pyritään prosessien sujuvaan virtaukseen, niin ettei virtaus pysähdy. Työhaun eri vaiheiden visualisointi lean-työkalujen avulla on suotavaa kuten tekemällä pelkistetty Kanban-taulu tai A3- kehityssuunnitelma. On silmiä avaavaa nähdä, kuinka valitut työnhaun ratkaisut toimivat tai eivät toimi käytännössä. Motivaatio lisääntyy, kun hukkien tunnistaminen eli arvoa tuottamattomien tekijöiden poistaminen tai rajaaminen minimiin toteutetaan. Samalla vapautuu tilaa uusille inspiroiville suunnitelmille ja ideoille, koska työhaunprosessissa keskitytään olennaiseen.

Unelmien työpaikkail-moituksen löydyttyä on aika reagoida heti.

2. Itsensä johtaminen on uudelleenajattelua Leanin keinoin

Työtapojen kehittäminen lean-ajattelun avulla tähtää uudenlaiseen tapaan johtaa omaa tekemistä. On tärkeää ymmärtää työnhakemiseen liittyvät asiat syvällisemmin. Jos toistuvasti huomaat tekeväsi epäolennaisia asioita väärään aikaan tai väärässä paikassa eikä tuloksia synny, on aika jo virrannut ohitsesi.  

Uniikkiin työnhakuun ei ole helppoja ratkaisuja, koska suoria tuloksia ei juurikaan synny työhakemusten sarjatuotannolla. Tarvitaan todellista ajattelun muutosta, jolloin työnhaun ongelmista saa realistisemman kuvan. Omalta mukavuusalueelta poistuminen vaatii vanhasta ajattelumallista ja toimintatavoista eroon pääsemistä. Käytäntöjen muutokset ovat hitaita, joten uusien rutiinien opetteluun on varattava aikaa ja harjoiteltava niitä säännöllisesti.

3. Jatkuvaa parantamista pienin askelin

Lean-ajattelu velvoittaa näkemään työnhaun jatkuvana matkana, jota voi aina parantaa. Leanin avulla kehitetään ammatillista laatua ja suorituskykyä. Fokus on harjoitella räätälöityjä työnhakutaitoja, joilla tuotetaan lisäarvoa. Työnhaun digitaaliset kanavat ovat hyvä esimerkki siitä, mistä työnhakija voi saada työtarjouksia tai kutsun videohaastatteluun. Työpaikat ovat verkossa ja digitaitoja tarvitaan, kun omaa asiantuntijuuden profilointia tuodaan esillä esimerkiksi video-CV:llä. Lean valjastaa sosiaalisen median osaksi työnhakua.

Lean-ajattelu työhaussa perustuu päämäärään tehdä oikeita asioita määrällisesti ja ajallisesti. Asioita tehdään juuri oikeaan tarpeeseen, oikeille ihmisille ja jatkuvan parantamisen periaatteella.  

Lean-matkalle ilo ja innostus tulevat kaupan päällisenä, kun oman potentiaalin hyödyntäminen alkaa tuottaa tulosta!

どうもありがとう

Mari Katavainen

Mari Katavainen

yritystoiminnan kouluttaja

mari.katavainen(a)syo.fi

Arkistot