Mirkka Hautanen kirjoitti SYOblogissa työhyvinvoinnin merkityksestä.

Kun voidaan hyvin, voidaan mitä vain!

Mikä innostaa ihmisiä, lisää viihtyisyyttä sekä tunnetta terveydestä ja turvallisuudesta työssä? Työhyvinvointi on sekä yksilön että työyhteisön kokemus, ja siitä vastuussa ovat kaikki työyhteisön jäsenet.

Hyvinvoinnin yhteys menestymiseen

Yritykset, jotka pitävät huolta työntekijöistään, houkuttelevat parhaat tekijät. Jokainen voi varmasti tunnustaa, että työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on työntekijöiden ja työnantajan yhteistyötä.

Great Place to Work on tehnyt vuosikymmenten tutkimustyön erilaisten yritysten parissa. Tutkimusten kautta he ovat todenneet, että työntekijät kokevat olevansa hyvässä työpaikassa, kun he voivat luottaa yrityksen johtoon, ovat ylpeitä työstään ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä.

Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen menestystekijöiden ja kilpailuedun perusta. Kun työntekijöillä on osaamista ja tahto tehdä parhaansa, syntyy todistetusti enemmän innovaatioita ja liikevaihto kasvaa.

Ihmiset ovat sitoutuneempia ja tyytyväisyys työhön on korkeampi, kun työpaikalla voidaan hyvin.

Kun työntekijöillä on osaamista ja tahto tehdä parhaansa, syntyy todistetusti enemmän innovaatioita ja liikevaihto kasvaa.

Henkilöstö tekee yrityksestä tuottavan

Hyvinvoiva henkilöstö tekee työnsä sitoutuneesti ja kannattavasti. Työntekijät ovat jokaisen työpaikan avainhenkilöitä, ilman heitä ei syntyisi tuottavaa työtä.

Miten sitten luodaan ja ylläpidetään henkilöstön hyvinvointia, sitoutuneisuutta ja parannetaan tuottavuutta? Mitä työhyvinvointi ylipäätään tarkoittaa?

Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia elementtejä ovat mm. työn tekeminen turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä työhön sopivilla ja toimivilla työvälineillä, riittävä osaaminen ja ammattitaito, joiden avulla työssä voi onnistua ja kehittyä.

Työhyvinvointi on koko työyhteisön asia, johon jokainen voi toimintatavoillaan ja asenteellaan vaikuttaa. Kokemukset työhyvinvoinnista perustuvat työn, työympäristön ja vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen.

Hyvinvoiva henkilöstö tulisi nähdä yrityksen investointina tulevaisuuteen. Työhyvinvointiin panostetut eurot edistävät vahvaa työantajabrändiä, joka puolestaan houkuttelee osaavia uusia työntekijöitä.

Sosiaalisesti vastuullinen yritys huolehtii työntekijöistään

Työhyvinvointiin vaikuttavat työn organisointi, esimiesten toiminta, työilmapiiri, vaikutusmahdollisuudet sekä työntekijän näkemys työyhteisöstä.

Työnantaja vastaa työhyvinvoinnista huolehtimalla työympäristön turvallisuudesta, työkyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä, sekä kehittämällä osaamista, johtamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi sosiaalisesti vastuullinen yritys toimii eettisesti, arvostaa monimuotoisuutta ja kohtelee työntekijöitään ihmisinä tasa-arvoisesti.

Sosiaalista vastuuta voi kantaa myös mukauttamalla työtehtäviä tai työmääriä niin, että ne sopivat myös esimerkiksi osatyökykyiselle työntekijälle. Sosiaalinen vastuullisuus on avointa toimintaa, hyvien toimintatapojen ja sidosryhmien eettisten käsitysten kunnioittamista. Se näkyy yrityksen henkilöstölle vastuullisena henkilöstöpolitiikkana, luotettavina linjauksina arjen työn keskellä.

Työhyvinvointia täytyy johtaa

Työhyvinvointiin investoiminen kannattaa, sillä työhyvinvointi vähentää vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja sekä parantaa sitoutumista, työn laatua ja työssä jaksamista.

Työhyvinvointi ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan sitä täytyy johtaa, kuten muutakin toimintaa. Työhyvinvoinnin tasoa voidaan seurata erilaisin mittarein ja sille voidaan asettaa strategisia tavoitteita.

Työhyvinvoinnin perustana on ammattilaisen työkyky. Työkykyyn voi vaikuttaa itse monin tavoin. Työkykyyn vaikuttavat lisäksi johtaminen, työyhteisö ja työolot sekä laajemmin lähiyhteisö ja yhteiskunta.

Työhyvinvointi ei synny tyhjästä, vaan sitä täytyy johtaa, kuten muutakin toimintaa.

Löydä suunta työhyvinvoinnin kehittämiseen Työhyvinvointikortti® -koulutuksessa

Haluatko työyhteisösi voivan entistä paremmin, toimivan sujuvasti sekä löytävän työn ilon ja imun?

Suomen Yrittäjäopistolla voit osallistua Työhyvinvointikortti®-koulutukseen verkossa. Koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin®. Lue lisää koulutuksen sivuilta ja ilmoittaudu mukaan (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Lähde mukaan koulutukseen löytämään ratkaisuja työpaikkasi työhyvinvoinnin vahvistamiseen!


Mirkka Hautanen
yritystoiminnan kouluttaja
mirkka.hautanen(a)syo.fi

Yritystoiminnan kouluttaja Mirkka Hautanen

Arkistot