SYOblogi Aulis Loukusa

Verotusta selkokielellä

Blogikirjoitus on suunnattu puhtaasti yrittäjille. Soveltuu hyvin yritystoimintaa suunnitteleville tai toimiville pien- tai mikroyrittäjille.

Tulot

Yrityksen verotettavat tulot

Tuotteiden- tai palvelujen myynnit, vuokratuotot, satunnaiset myyntituotot, työllistämistuet, saadut vakuutuskorvaukset, mikäli ei investointia tilalle sekä käyttämättömien varauksien tuloutus.

Yrityksen ei verotettavat tulot

Investointiavustukset (koneet, laitteet sekä rakennukset) sekä käyttöomaisuuden myynti, mikäli käyttämättömiä poistoja jäljellä.

Menot

Verotuksessa vähennyskelpoiset menot vaihtelevat sen mukaan onko kysymyksessä toiminimiyrittäjä, henkilöyhtiö vai osakeyhtiö tai osuuskunta.

Yrittäjävähennys 5 %, toisin sanoen veronalaisesta tuloksesta verotetaan 95 %.

Yrittäjävähennys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa (Tmi) ja elinkeinoyhtymää (avoin yhtiö, Ky), yhtiömiehenä ei saa olla Oy.

Edellisten vuosien tappiot vähennetään ennen veron määräämistä. Tappio voidaan vähentää kymmenen vuoden kuluessa sen syntymisestä.

Toiminimiyrittäjän työhuonevähennys niille, jotka käyttävät päivittäin asuntoaan työhuoneena yritystulonsa hankkimiseksi, on 900 euroa vuodessa. Osapäiväisesti käytettävästä työhuoneesta voi vähentää 450 euroa vuodessa. Satunnaisesti käytettävästä työhuoneesta 225 euroa vuodessa.

Työvaatteet ovat vähennyskelpoisia, jos työ edellyttää esimerkiksi suojavaatteita tai vaatteet likaantuvat työn vuoksi tavanomaista enemmän tai jos työvaatteita ei voi käyttää vapaa-ajalla.

Atk-laitteen tai puhelimen hankinta. Jos laitteen pääasiallinen käyttö liittyy yritystoimintaan, on koko hankintameno vähennyskelpoinen. Vähäinen yksityiskäyttö ei silloin vaikuta vähennykseen. Jos laitteen pääasiallinen käyttö liittyy muuhun kuin yritystoimintaan, saat vähentää hankintahinnasta enintään puolet.

Toiminimiyrittäjän, henkilöyhtiön, osakeyhtiön tai osuuskunnan muut vähennyskelpoiset menot verotuksessa vuonna 2022 ovat:

 • Atk-ohjelmat,
 • ammattikirjallisuus,
 • edustusmenoista puolet,
 • leasingmaksut,
 • liittymismaksut,
 • lupamaksut,
 • markkinointi- ja mainosmenot,
 • majoittumismenot
 • sekä pienhankinnat enintään 1200 euroa kuitenkin max. 3600 euroa kunakin tilikautena.

Käyttöomaisuuden hankintamenot (yli 3600 euroa / tilikausi) vähennetään poistoina.
Poistomaksimit menojäännöksestä ovat seuraavat:

 • Koneet ja kalusto 25 prosenttia.
 • Rakennukset ja rakennelmat 7 prosenttia.
 • Asuin- ja toimistorakennukset 4 prosenttia.

Näiden lisäksi henkilöyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan vähennyskelpoiset menot verotuksessa ovat mm. matkakulut (kilometrikorvaukset, päivärahat, ateriakorvaukset sekä yömatkarahat).

Verotus yhtiömuodoittain

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa (=tmi-yrittäjää) verotetaan luonnollisena henkilönä hänen kaikkien ansio- ja pääomatulojen perusteella. Yritystulo jaetaan yrittäjän pääomatuloksi ja ansiotuloksi.

Jako perustuu yrityksen nettovarallisuuteen. Nettovarallisuus lasketaan verovuotta edeltäneen vuoden taseen perusteella. Loput verotetaan ansiotulona. Jako puolisoiden kesken. Verotettava tulo voidaan myös jakaa puolisoiden kesken, mikäli molemmat mukana yritystoiminnassa.

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi sen mukaan, mitä yhtiösopimuksessa on sovittu. Yritystulo jaetaan yhtiömiesten pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Pääomatulona verotetaan 20 % pääomatulon laskentaperusteesta ja ansiotulona loput.

Yhteisöiksi katsotaan osakeyhtiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. Verotettavaa tuloa ei jaeta ansio- tai pääomatuloksi. Yhteisöt vastaavat itse veroista. Tuloveron määrä vuonna 2022 on 20 % verotettavasta tulosta.

 

Aulis Loukusa.

Aulis Loukusa
yritystoiminnan kouluttaja
aulis.loukusa(a)syo.fi


Arkistot