Mirkka Hautanen

Työhyvinvointi osaksi työyhteisön arkea

Oletko koskaan miettinyt, kuinka työhyvinvointi näkyy sinun ja työyhteisösi arjessa? Työhyvinvointi on sekä yksilön että työyhteisön kokemus, ja siitä vastuussa ovat kaikki työyhteisön jäsenet.

Henkilöstön hyvinvointi lisää tuottavuutta

Hyvinvoiva henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja tunnistaa työnsä vaikuttavuuden koko yrityksen toiminnassa. Työntekijät ovat jokaisen työpaikan avainhenkilöitä, ilman heitä ei syntyisi tuottavaa työtä.

Miten sitten luodaan ja ylläpidetään työn merkityksellisyyttä, työhön sitoutumista ja parannetaan työn tuloksellisuutta? Mitä työhyvinvointi ylipäätään tarkoittaa?

Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia elementtejä ovat mm:

  • Työn tekeminen turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä työhön sopivilla ja toimivilla työvälineillä
  • riittävä osaaminen ja ammattitaito, joiden avulla työssä voi onnistua ja kehittyä
  • Työn kokeminen mielekkäänä ja sopivan haasteellisena vahvistaa työkykyä.

Työhyvinvointi on koko työyhteisön asia, johon jokainen voi toimintatavoillaan ja asenteellaan vaikuttaa. Taito toimia työyhteisössä tarkoittaa mm. vastuun ottamista työyhteisön vuorovaikutuksesta ja aktiivista osallistumista työpaikan kehittämistyöhön.

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen investointi tulevaisuuteen. Työhyvinvointiin panostetut eurot edistävät vahvaa työantajabrändiä, joka puolestaan houkuttelee osaavia uusia työntekijöitä.

Työntekijät ovat jokaisen työpaikan avainhenkilöitä, ilman heitä ei syntyisi tuottavaa työtä.

Hyvinvoiva henkilstö on yrityksen investointi tulevaisuuteen.

Katse työn voimavaroihin

Työhyvinvointiin vaikuttavat työn organisointi, esimiesten toiminta, työilmapiiri, vaikutusmahdollisuudet sekä työntekijän näkemys työyhteisöstä.

Työn voimavaratekijät liittyvät sekä työpaikkaan, työtehtäviin, työjärjestelyihin että jokaisen työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Näitä myönteisiä tekijöitä on jokaisella työpaikalla ja katse tulisi suunnata niiden tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Työnantaja vastaa työhyvinvoinnista huolehtimalla työympäristön turvallisuudesta, työkyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä, sekä kehittämällä osaamista, johtamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Sosiaalisesti vastuullinen yritys toimii eettisesti, arvostaa monimuotoisuutta ja kohtelee työntekijöitään ihmisinä tasa-arvoisesti. Se näkyy yrityksen henkilöstölle vastuullisena henkilöstöpolitiikkana, luotettavina linjauksina arjen työn keskellä.

Työn voimavaratekijät liittyvät työpaikkaan, työtehtäviin, työjärjestelyihin sekä työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksin.

Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii päätöksiä

Työhyvinvointiin investoiminen kannattaa, sillä työhyvinvointi vähentää vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja sekä parantaa sitoutumista, työn laatua ja työssä jaksamista.

Työhyvinvointi ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan sitä täytyy johtaa, kuten muutakin toimintaa. Työhyvinvoinnin tasoa voidaan seurata erilaisin mittarein ja sille voidaan asettaa strategisia tavoitteita.

Päätös edistää ja ylläpitää työhyvinvointia on merkittävä. Kuten muukin kehittämistyö, työhyvinvoinnin edistäminen vaatii johdolta yhteisen tahtotilan ja sitoutumista. Työhyvinvointi tulisi liittää osaksi yrityksen tavoitteellista liiketoimintaa.

Hyvinvointi luo menestystä

Yritykset, jotka pitävät huolta työntekijöistään, houkuttelevat parhaat tekijät. Tyytyväinen työntekijä myös pysyy yrityksen palveluksessa pidempään.

Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan strategisen hyvinvoinnin johtamisella ja yrityksen taloudellisella menestyksellä on selkeä yhteys. Työhyvinvoinnin huomioiminen johtamisen prosesseissa ennakoi hyvää tuottavuutta. Hyvinvointi syntyy avoimessa vuorovaikutuksessa työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen menestystekijöiden ja kilpailuedun perusta. Kun työntekijöillä on osaamista ja tahto tehdä parhaansa, syntyy todistetusti enemmän innovaatioita ja liikevaihto kasvaa.

Ihmiset ovat sitoutuneempia ja tyytyväisyys työhön on korkeampi, kun työpaikalla voidaan hyvin.

Ihmiset ovat sitoutuneempia ja tyytyväisyys työhön on korkeampi, kun työpaikalla voidaan hyvin.

Löydä suunta työhyvinvoinnin kehittämiseen Työhyvinvointikortti® -koulutuksessa

Haluatko työyhteisösi voivan entistä paremmin, toimivan sujuvasti sekä löytävän työn ilon ja imun?

Suomen Yrittäjäopistolla voit osallistua Työhyvinvointikortti®-koulutukseen verkossa. Koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin®.

Lähde mukaan koulutukseen löytämään ratkaisuja työpaikkasi työhyvinvoinnin vahvistamiseen!

Mirkka Hautanen

yritystoiminnan kouluttaja

mirkka.hautanen(a)syo.fi

Mirkka Hautanen

Arkistot