Minulle viestitti eilen opiskelija, joka jo vuosikausia on ollut mukana Suomen Yrittäjäopiston ja SYOagrin opintokokonaisuuksissa. Viesti koski mahdollista tulevaa yhteistyötä ja oli sisällöltään hyvin selkeä: ”Eipä olisi uskonut alkuvuoden jopa positiivista virettä ennustaneiden laskelmien teon yhteydessä, kuinka kylmää kyytiä syksy toisi tullessaan!”

Kuulokkeiden kuvake.
Voit kuunnella blogin myös podcastina, klikkaa kuulokkeiden kuvaa.

Julkinen keskustelu käsittelee laajasti kuluttajahintojen nousua, inflaatiota ja myös maatalouden tuotantopanosten kallistumista. Mielipiteitä asiasta on lähes yhtä monta, kuin on niiden kertojiakin. Siksi lienee parasta keskittyä pohtimaan ennen kaikkea ratkaisuja oman talouden turvaamiseen sen sijaan, että käytettäisiin energiaa syyllisten etsintään. Taisi tulla jo mainituksi yksi avainsana: energiaa! Yhtä isoa osaa talouden kiristymisessä näyttelee energian kallistuminen. Öljyn ja sähkön hinnan kohoaminen säteilee maatilan arkeen monin tavoin. Oma osansa soppaan tuovat ympäristöön liittyvät sinänsä myönteiset, luontoa säästävät energiapäätökset, joista suurin osa on kuitenkin tehty silloin, kun maailma oli vielä vakaampi ja ennustettavampi.

Aluksi mietintään voisi ottaa heti talouteen vaikuttavia ja sitten pitkän aikavälin taloustoimia. Mitkä sitten voisivat olla niitä välittömiä, maatilan arjen päätöksiä ja ratkaisuja, joilla voisi reagoida energian kallistumiseen ja samalla vaikuttaa oman tilan talouteen myönteisellä tavalla. Ensin voisi listata tärkeimpiä kulueriä, jotka maatilan toimivana pitämisessä ovat välttämättömiä: öljyn ja sähkön ostot, lannoitteet, rehujen ostot ja rahdit. Onko tilan toiminnassa jotakin asioita, joiden eri lailla tekeminen ja tekemättä jättäminen voisivat heti alentaa rahamenoja toiminnan tehokkuutta vaarantamatta.

Tyypillistä maanviljelijän ajattelulle on katsella kauas ja miettiä tilan toimintaedellytyksiä jopa sukupolvien yli. Tämä onkin tärkeä muistaa, kun pohditaan sitä korkeata sähkölaskua tai lannoitteiden kolminkertaistunutta hintaa samaan aikaan pankkitilin saldon kanssa. Toimintaympäristön muutos on kuitenkin jatkuvaa, sen on historia osoittanut! Harkitut investoinnit, esimerkiksi energiaomavaraisuutta parantamaan vievät tilan kehitystä eteenpäin epävarmassakin maailmassa. Unohtaa ei pidä sitä, että maatilayritykset ja niiden taloustilanteet ovat erilaisia. Jokainen yrittäjä suodattaa toimensa kassavarojen, velkasaldon, maksettavien laskujen ja tulovirran kautta. Mitä juuri minun tilallani voi tehdä heti, mitä kannattaa suunnitella jo tälle vuodelle ja mikä turvaa tilan toimintaa ensi vuonna ja viiden vuoden päästä. Kestääkö kassa aurinkopaneelien hankinnan, kun hyöty tulee viiveellä?  Voiko karjan ruokintaratkaisuilla tai peltojen kasvivalinnalla reagoida tuotantopanosten kallistumiseen? Toivottuun tulokseen voi pyrkiä pienin askelin. Talous on tärkeää niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä.

Mikko Lääveri.

Mikko Lääveri

yritystoiminnan kouluttaja

mikko.laaveri(a)syo.fi

Arkistot