Anne Vanhala SYOblogissa. Kuvassa teksti: vierailijan kynästä, SYOblogi.

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto ovat jokaisen yrityksen peruskallio

Yritysvastuun kolmijako

Yritysvastuun tutussa kolmijaossa – ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu, jää kolmas osa-alue monilta hämärän peittoon. Yksinkertaisimmillaan ajatellaan sen tarkoittavan vain ja ainoastaan yrityksen voiton tuottamista.

Mutta mitä taloudellisesta vastuusta pitäisi ajatella vastuullisuuden näkökulmasta ja mitä siihen linkittyvä hyvä hallinto tarkoittaa? Ja ennen muuta, miksi nämä byrokraattiselta kuulostavat aiheet ovat yrityksellesi elintärkeitä?

Mitä on taloudellinen vastuu?

Taloudellinen vastuu tarkoittaa suppeimmillaan yrityksen voiton tuottamista.

Voiton tuottamiseen kuitenkin sisältyy luonnollisesti myös yrityksen vastuullinen varojen käyttö. Tämä ei vastuullisuuden näkökulmasta tarkoita pennin venyttämistä joka käänteessä vaan ennemminkin varojen käyttöä niin, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa pitkällä jänteellä.

Ei pennin venyttämistä joka käänteessä vaan ennemminkin varojen käyttöä niin, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa pitkällä jänteellä.

Otetaan esimerkiksi työntekijöiden palkat, jotka ovat yritykselle kulua. Mutta ilman työntekijöitä yrityksellä ei olisi liiketoimintaa.

Jos yritys nipistää palkoista tai palkat määräytyvät pärstäkertoimen mukaan, yritys voi toki voittaa lyhyellä aikajänteellä. Kolikon kääntöpuolena voi kuitenkin helposti olla se, että työntekijät vaihtavat yritykseen, jossa palkanmaksu on oikeudenmukaisempaa.

Entä hyvä hallinto?

Hyvä hallinto tarkoittaa puolestaan yrityksen vallankäyttöä ja sitä, miten toiminta on ylipäänsä järjestetty.

Tässäkin suppeimmillaan voidaan ajatella, että hyvä hallinto toteutuu, kun osakeyhtiössä pidetään vuosittain yhtiökokous ja hallituksen kokoukset. Laajemmassa näkökulmassa tarkastellaankin esimerkiksi sitä, onko liiketoiminta eettistä.

Laajemmassa näkökulmassa tarkastellaankin esimerkiksi sitä, onko liiketoiminta eettistä.

Käytetäänkö kaupanteossa kyseenalaisia menettelyjä, voidellaanko virkakoneistoa ja tehdäänkö kilpailijoiden kanssa kiellettyä yhteistyötä?

Niin taloudellisella vastuulla kuin hyvällä hallinnolla on merkitystä siinä, miten luotettavana yritystä pidetään. Lisäksi erityisesti kasvuyritykset kohtaavat näihin teemoihin liittyviä vaatimuksia rahoitusta hakiessa – hyvin hoidettu yritys saa hyviä yhteistyökumppaneita ja rahoittajia!

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto muodostavatkin jokaisen yrityksen peruskallion.


Anne Vanhala
yritysvastuun asiantuntija
Bonfide Oy

Anne Vanhala, Bonfide Oy, SYOblogissa.

Osallistu 15.9. verkkotapahtumaan, niin kuulet lisää!

Tule mukaan Yrittäjä, näin otat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon haltuun -verkkotapahtumaan torstaina 15.9.2022! 

Kuulet lisää taloudellisesta vastuusta ja siitä, mitä yritysten tulisi asialle konkreettisesti tehdä.

Tapahtuma on osa Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanketta.

Lisätietoja hankkeesta

Taina Rautakoski
yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö, vastuullisuusasiantuntija
Suomen Yrittäjäopisto
taina.rautakoski(a)syo.fi

Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto. Tieto ja työkaluja yrityksen vastuullistyön aloittamiseen ja kehittämiseen hankkeen nettisivuilla.

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Arkistot