Yrittäjäopiston avainluvut 2021.

Suomen Yrittäjäopiston vuosi 2021

Suomen Yrittäjäopisto onnistui toiminnassaan poikkeusoloista huolimatta erinomaisesti vuonna 2021. Henkilöstön ahkeran ja ammattitaitoisen työn tuloksena ylitimme toiminnalliset tavoitteemme.

Toteutuneita opiskelijavuosia kertyi yhteensä 802 ja kokotutkintoja suoritettiin 752 tutkintoa. Yrittäjyyslähtöinen toimintamme näkyy myös siinä, että meillä tutkintoa suorittavista henkilöistä lähes puolet olivat yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia.

Opiskelijoiden päättöpalaute oli varsin hyvällä tasolla ollen 4.2/5.

Taloudellinen tuloksemme oli aivan erinomainen vuoden 2021 osalta. Kokonaistuottomme nousi ensimmäistä kertaa yli kahdeksan miljoonaa euroa. Näiden saavutettujen tulosten jälkeen voimme turvallisin mielin ja innostuneesti lähteä kohti tulevaisuuden uudistuksia.

Yrittäjyyslähtöinen toimintamme näkyy myös siinä, että meillä tutkintoa suorittavista opiskelijoista lähes puolet olivat yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia.

Yrittäjäopiston avainluvut 2021
Suomen Yrittäjäopiston avainluvut vuonna 2021.

Varautumista tuleviin muutoksiin

Toimintaympäristön useat yhtäaikaiset muutokset edellyttävät voimakasta muutostarvetta myös ammatillisen koulutuksen toimintavoissa sekä rakenteissa. Toisen asteen koulutuksen järjestämisen tavat ja muodot tulevat poikkeamaan selvästi nykyisistä malleista. Digitalisaatio vähentää koulutuksen paikka- ja aikasidonnaisuutta ja opiskelu mahdollistuu myös yli oppilaitos- tai korkeakoulurajojen. Jatkuvan oppimisen uudistukset tulevat koskettamaan erityisesti työuran aikaista aikuiskoulutusta.

Työvoimahallinto ja samalla työvoimakoulutuksen organisointi ovat voimakkaassa muutoksessa. TE-palveluiden tuottaminen siirtyy kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta lähtien. Ammatillisen koulutuksen tulevien vuosien kehittämisessä tulevat korostumaan kestävä kehitys, digitaaliset koulutusmahdollisuudet sekä aikuisten opiskelijamäärien lisääntyminen. Työvoiman riittävyys yritysten kasvaviin tarpeisiin tulee olemaan eri toimijoiden yhteinen haaste. Yrittäjäksi aikovat sekä toimivat yrittäjät tarvitsevat jatkuvasti osaamisen kehittämistä, yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistamista ja kasvun tukemista.

Toisen asteen koulutuksen järjestämisen tavat ja muodot tulevat poikkeamaan selvästi nykyisistä malleista.

Vastuullinen toimintamme jatkuu ja kehittyy

Vastaamme tuleviin työelämän tarpeisiin entistä joustavammilla ja yksilöllisillä koulutusohjelmilla. Tuomme palvelumme lähelle asiakasta eri puolille Suomea joko lähiopetuksena tai verkon välityksellä. Vastuullisuus tulee korostumaan kaikessa toiminnassamme. Meille on tärkeää, että asiakas pääsee mukaan juuri hänelle sopivaan koulutusohjelmaan mahdollisimman nopeasti. Haluamme mahdollistaa tämän saavuttamisen erinomaisella ja asiantuntevalla asiakaspalvelulla.

Jorma Kukkeenmäki.

Jorma Kukkeenmäki

rehtori, toimitusjohtaja

jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi

Arkistot