Mikko Lääveri.

Maatalouden kustannukset nousevat -auttaako vyön kiristys?

Useimmat suomalaiset ovat uutisista huomanneet, että maataloustuotannon kustannukset ovat tämän talven aikana olleet rajussa nousussa. Maanviljelijöille tuotantopanosten hintojen nousu on todellisuutta, joka näkyy suoraan pankkitilillä ja vaikuttaa tilojen kaikkeen toimintaan.

Maatilan kassavirta on herkkä kustannusten muutoksille

Maatilan kassavirta on herkkä kustannusten muutoksille, koska kohoavia tuotantokustannuksia ei juurikaan ole mahdollista siirtää tuotteiden myyntihintoihin. Kun maatilan liikevaihdosta vähennetään välittömästi tuotantoon tarvittavat kustannukset, saadaan tulokseksi käyttökate. Sillä rahasummalla tulisi viljelijän sitten maksaa pankille lainojen lyhennykset ja korot sekä valtiolle ja kunnalle kuuluvat verot. Näidenkin jälkeen rahaa tarvitaan vielä ainakin perheen elättämiseen ja yllättävien menojen kattamiseen. Myös pieniä investointeja ilmaantuu vuoden mittaan ja säästääkin olisi hyvä. Tämän nykyinen maailman epävarmuus ja ennustamattomuus osoittanut.

Myös pieniä investointeja ilmaantuu vuoden mittaan ja säästääkin olisi hyvä.

Mitä sitten, jos käyttökatteesta ei kassan pohjalle pankin vaatimusten, verottajan prosenttien ja perheen elantokustannusten jälkeen ole jäämässä mitään? Mikä joustaa, jos kassavirta näyttää kääntyvän vajeen puolelle? Perinteinen tapa on ollut säännöstellä menoja tulojen mukaan siten, että yksityinen kulutus säädetään tuloja vastaavaksi. Helpommin sanottu kuin tehty? Lyhyellä aikavälillä perheen elantomenoista säästäminen saattaa tuntua kuristusotteelta. Kuitenkin sanonta ”kakkua se on murunenkin” pätee tässäkin asiassa.

Säästämistä yksittäisistä menoista isoimpiin kokonaisuuksiin

Säästön hakemisen voi alkaa pienin askelin, vaikka tarkastelemalla toistuvia menoja. Esimerkkinä voivat olla digitaalisten palvelujen kuukausierät, puhelin- ja nettiliittymiin kuuluvat maksupaketit sekä erilaisiin harrastuksiin liittyvät, käyttämättömänä olevat kuukausikortit. Yksittäisen summat tuntuvat pieniltä, mutta yhteenlaskettuina ovat kuitenkin kuukautta kohti merkittävä summa turhaa menoa. Järeämpänä keinona kustannussäästöille voi hakea sitten kotitalouden ja koko maatilayrityksen vakuutusten, sähkösopimusten ja tuotantopanosten kilpailuttamisella. Totta on, että harva nauttii vakuutustarjousten vertailusta. Usein se kuitenkin maksaa vaivan!

Vyön kiristyksessä yksityistaloudessa voi siis säästää merkittävästi maatilan menoissa, mutta riittääkö se ja onko nuukailu pitemmän päälle edes mielekästä oman hyvinvoinnin kannalta. Yhtenä osana maatilan taloudenhoitoa se varmasti puolustaa paikkaansa, mutta kustannusten nousua kannatta pyrkiä kampittamaan koko maatilan taloutta tarkastelemalla ilman nopeita paniikkiratkaisuja.

Isot kysymykset, kuten maatilan toiminnan tavoitteet ja oman elämän arvot, voivat olla hyvä lähtökohta nykyisen taloustilanteen syvemmälle miettimiselle. Tasapainon löytäminen rahankäyttöön liittyvien linjausten välillä on asia, jonka ääreen yrittäjän on terveellistä joskus pysähtyä.

Tasapainon löytäminen rahankäyttöön liittyvien linjausten välillä on asia, jonka ääreen yrittäjän on tervellistä aina joskus pysähtyä.

Mitä haluat tulevaisuudelta?

Olisiko tässä kohdassa tilaisuus pohtia, mitä haluat tulevaisuudessa työksesi tehdä ja löytyykö realistisia vaihtoehtoja uudistaa maatilan tuotantoa. Kannattaisiko jopa kysyä ulkopuolisten asiantuntijoiden mielipidettä, kuinka kustannusten nousuun voisi pureutua ratkaisukeskeisesti?

Mikko Lääveri

Mikko Lääveri

yritystoiminnan kouluttaja

mikko.laaveri(a)syo.fi


Arkistot