Minna Rintamäki SYOagrin blogissa.

Parempaa tulosta samoista seinistä

Olet varmasti miettinyt sitä, miten voisit saada samat navetan seinät vielä tehokkaampaan käyttöön. Kun työt tulevat rutiininomaisiksi, myös sellaiset kuin ”tuo pitäisi korjata” tai ”pitäisi muuttaa työjärjestystä” jäävät helposti siihen kyllä ”Joku tekee” tai ”tehdään joskus sitten kun on aikaa ja rahaa” -ajatukseen. Viime tippaan jättäminen voi joskus käydä kalliiksi eurojen, oman tai puolison hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.  

Kannattaa katsoa omia työtapoja ja työympäristöä välillä kriittisin silmin. Vaihtakaa työtehtäviä viikoksi tai käyttäkää avuksi ihan ulkopuolista henkilöä. Eri silmät näkevät enemmän ja mikä tärkeintä, tulee vahvistuksia omille ajatuksille, uusia vaihtoehtoja, joita ei ole osannut huomioida. Tai ei vain ole tullut ajatelleeksi, että tämän voisi näinkin tehdä.  

Kuuntele blogi podcastina
klikkaa kuulokkeita.

Voisiko hommia tuunata? 

Paremman tuloksen saavuttaminen voidaan saada aikaan myös vanhaa tuunaamalla. Kannattaa istua alas ja miettiä yhdessä pullonkaulat, joissa homma tökkii. Kiinnittäen huomiota myös omaan toimintaan. Suhteellisin pienin muutoksin ja investoinnein saattaa samoista seinistä saada euroja enemmän ja omalle työlle helpotusta. 

Tiloilla on tehty erilaisia toimivia ratkaisuja oman työn helpottamiseksi, ja usein samalla niin yrittäjien kuin eläinten hyvinvointi paranee. Kun ei kasvateta ylimääräisiä eläimiä, työmäärä ja kulut vähenevät. Asianmukaisissa tiloissa tai apuvälineitä hyödyntäen esimerkiksi hiehojen kiimantarkkailu helpottuu, ne poikivat oikean ikäisinä ja elinikäistuotos pysyy hyvänä. Ensikon poikimaiän kasvaessa ja lehmien poikimavälin pidentyessä kulut kasvavat, ylimääräinen tyhjäpäivä maksaa vähintään 2,5€ / pv / eläin, sisältäen vain veden ja rehut. 

Löytyykö “heikkoja lenkkejä”? 

Sujuuko lypsy? Onko paljon robotille haettavia lehmiä? Kasvavatko vasikat, porsaat tai mullit hyvin? Onko eläimiä riittävästi? Toimivatko kaikki automaatit? Jos vastasit näihin sanoilla ”ei” tai ”liikaa”, pysähdy miettimään syitä ja miten voisit tilanteen korjata. Kaikki parannuskeinot eivät välttämättä vaadi isoja taloudellisia panostuksia. Vaatii toki aivojumppaa ja avoimen mielen, miten asioita voisi tehdä toisin. Omantunnon kysymys: milloin korjaat heikot lenkit tuloksen parantamiseksi? Vai odotatko, että Joku tulee ne korjaamaan sen sijaan, että tartut ajoissa itse toimeen? 

Suunnittelu on avain kohti tulevaisuutta ja toteutusta 

Hyvin suunniteltu työ säästää aikaa, lisää tehokkuutta ja vähentää stressiä. Suunnitelmallisuus vaatii hieman vaivaa, mutta pääasiassa se on muutoksia ajattelutavoissa. Tässäkin on paljon kiinni omasta asenteesta. Kun laina-asioista keskusteltaessa sinulla on esittää selkeät suunnitelmat ja realistisia laskelmia niiden pohjaksi, välittyy sinusta pankinjohtajalle yrittäjämäinen kuva ja tahtotila saada oma maatilayrityksesi kannattavammaksi. Samoista seinistä, toimintaa kehittäen. Sekä omasta jaksamisesta huolehtien.  

Minna Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
minna.rintamaki(a)syo.fi

Agrin etusivulle

Arkistot