Jorma Kukkeenmäki SYOblogissa.

Maatalousyrittäjyys ja tulevaisuuteen varautuminen

Maatalouden toimintaympäristöön on nopeasti syntynyt epävarmuutta useiden kriisien seurauksena. Viimeaikojen inflaatiokehitys on johtanut melkoiseen tuotteiden hintaralliin. Valitettavasti vain hinnannousu ei ole toteutunut samalla tavalla viljelijöille maksettavissa tuottajahinnoissa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalouden muutokseen varautumista koskevan tutkimuksen 2020 johtopäätökset valitettavasti tukevat toimintaympäristön häiriöiden jatkumista. Todennäköistä on, että markkinahintojen vaihtelut jatkuvat, kustannukset kasvavat, työvoiman saatavuusongelmat pahenevat sekä tuontiriippuvuus tulee lisääntymään. Sotatilanteen kokonaisvaikutusta emme vielä edes kykene arvioimaan.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi,
klikkaa kuulokkeita.

Tärkeä kysymys siis on, miten kykenemme maataloudessa varautumaan näihin häiriötekijöihin. Maatilayrittäjän tulee pitää katse tiiviisti horisontissa. Maatilan kehittämisen tulee perustua selkeisiin tavoitteisiin ja määrätietoiseen toimintaan. Selkeät strategiset tavoitteet ohjaavat yrittäjän päätöksentekoa arjessa. Maatilayrittämiseen liittyvät investoinnit ovat niin mittavia, ettei toiminnan suuntaa voida kovin usein voimakkaasti muuttaa. Jokaisen tilan olosuhteet ja resurssit ovat erilaiset. Yrittäjän on löydettävä juuri hänen tilalleen oikeat ratkaisut, jolla rakennetaan tilan kilpailukykyä, jotta toiminta kestää myös toimintaympäristöstä tulevia yllättäviä riskejä.

Erityisesti viime aikoina on noussut selkeästi esiin myös yrittäjän oma jaksaminen. Yrittäjä itse on yrityksen tärkein voimavara, mutta samalla myös riski. Yrittäjän hyvinvoinnista huolehtiminen täytyy olla yhtä suunnitelmallista kuin yrityksen muunkin toiminnan.

Lopulta yrittäjän asenne ja osaaminen ratkaisevat monta asiaa. Kuinka yrittäjä suhtautuu erilaisiin häiriötilanteisiin? Kykenemmekö etsimään ja löytämään ratkaisuja vai jäämmekö paikalleen ja kiellämme tosiasiat. Erilaisten verkostojen ja monipuolisten yhteistyökumppaneiden merkitys kasvaa muutostilanteissa.

Yrittäjäasenteesta ja suunnitelmallisesta toiminnan kehittämisestä saimme kuulla useita hienoja esimerkkejä Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankematkalla Pohjois-Pohjanmaalla. Maatalousyrittäjyydellä on kehittymisen edellytyksiä häiriötekijöistä huolimatta. Yrittäjän tulee uudistaa myös omaa osaamistaan toiminnan kehittyessä. Jokaisen maatilayrityksen tulee vain löytää omat vahvuutensa, joiden varaan tilan tulevaisuuden kilpailukykyä rakennetaan.

Jorma Kukkeenmäki.

Jorma Kukkeenmäki

rehtori, toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjäopisto

jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin

Arkistot