Marianne Nikkari

Kohti omia tavoitteita työelämässä!

Olen määrätietoisesti ja vähän sattumienkin kautta kulkenut kohti omia työelämäni tavoitteita.

Mukavuusalueen ulkopuolella ja unelmatyötä metsästämässä

Olen ollut työurallani myös tilanteessa, että olen tehnyt työtä mukavuusalueeni ulkopuolella. Silloin etsin samalla nopeaa ratkaisua, miten etenen taas kohti työelämäni tavoitteita, kohti unelmiani.

Unelmatyön ei aina tarvitse olla koko loppuelämän työ. Nykypäivänä on jo lähes tavallista, että kouluttaudutaan oman työn ohessa uudelle alalle tai rohkaistutaan vaihtamaan työpaikkaa kuten paitaa.

Jos työpaikkaa vaihtaa tiuhaan, on tärkeää, että työntekijä tietää, mitä omalla työpolullaan haluaa tavoitella. Jossain kohtaa työuraa on kuitenkin suotavaa, että jokainen löytäisi ja saisi työn, jossa viihtyy useampia vuosia tai vuosikymmeniä.

Unelmatyön ei aina tarvitse olla koko loppuelämän työ.

Merkityksellistä työtä

Työelämäkoordinaattorin työ täällä Suomen Yrittäjäopistolla eli Yrkkärillä on monipuolista ja vaihtelevaa. Työssäni muun muassa ohjaan ja koulutan työnhakuasioita aikuisopiskelijoille.

Ohjaajan työ on merkityksellistä, koska ohjaajat esimeriksi vievät omalla työpanoksellaan yhteiskunnan kehitystä eteenpäin. Saan olla mukana opiskelijan arjessa hyvinkin henkilökohtaisen asian äärellä, kun kyseessä on opiskelijan työelämäasiat.

Yhdessä opiskelijan kanssa pohdin vaikkapa osaamisen sanoittamista. Mietimme hänen seuraavia työelämän tavoitteitaan ja varmistamme, että työnhaun asiakirjat ovat päivitettynä nykypäivän mukaisesti.

Haasteista lisää mielekkyyttä työhön

Asiantuntijaksi kehittymisessä tarvitaan innostunutta ja tavoitteellista harjoittelua. Olen saanut kehittää myös omaa osaamistani tässä työssä, mikä on yksi työni suola.

Opiskelen tällä hetkellä työni ohessa uraohjaajaksi. Uraohjauksen sanakirjan mukaan ”uraohjauksen perimmäisenä tavoitteena on tukea ohjattavaa hänelle itselleen merkityksellisen ja mielekkään uran rakentamisessa”.  Pekkari (2009) kirjoittaa kirjassaan, että ohjaajan työ on yksi vaativista ammateista.

Työni haasteellisuus tuo ainakin minulle lisää mielekkyyttä työhöni. Päivittäin saan käyttää luovuuttani työssäni, kun ideoin ja oivallutan opiskelijaa työnhakuun liittyvissä asioissa.

Olen saanut kehittää myös omaa osamistani tässä työssä, mikä on yksi työni suola.

Työni vaatii myös avoimuutta, rohkeutta ja aitoa uteliaisuutta asioita kohtaan. Olen todennut, että välillä on hyvä tuunata omaa työtä – vaikkapa vaihtamalla työympäristöä – jolloin saa luovuuden vieläkin paremmin kukoistamaan.

Yhdessä tekemistä – yrkkärihenkeä

Kaiken työni keskiössä ovat mahtavat työkaverit ja yhdessä tekeminen! Vaikka työni on hyvin itsenäistä, työtä tehdään yhdessä ja yhteisiä tavoitteita kohti. Työkavereiden kanssa ajatellaan samalla tavalla – tai sitten työkaveri saattaa haastaa ajattelemaan hyvinkin eri tavalla.Silloin saadaan aikaan vaikkapa uusia hyviä koulutustuotteita.

Tämä on aitoa yrkkärihenkeä parhaimmillaan!

Marianne Nikkari.

Marianne Nikkari
työelämäkoordinaattori
marianne.nikkari(a)syo.fi


Haluatko tietää lisää urasuunnittelusta ja oman osaamisesi kehittämisestä? Marianne kertoo videolla parhaat vinkit oman osaamisen kehittämiseen Yrittäjäopistolla urasuunnittelun näkökulmasta.

Arkistot