Heikki Kangas SYOagrin blogissa.

Tulokset ja johtopäätökset – Matka maatiloille 7.-8.11.2022

Matkajärjestelyt

Kauhavalta ja matkan varrelta kaapattiin linja-autoon 22 innokasta ilmoittautunutta matkaanlähtijää tutustumaan kahteen Suomen Yrittäjäopiston valitsemaan kohteeseen, joista ensimmäinen oli ohjelmassamme maanantaina 7.11. Vaalassa ja toinen 8.11. Muhoksella.

SYO:n tekemät matkajärjestelyt sujuivat todella hienosti – monen mielestä ylittivät odotukset. Lähtijöiksi oli ilmoittautunut ammattinsa osaavat maatilayrittäjät, jotka samalla olivat mitä parhaita seuraihmisiä. Jo linja-autossa saatiin tutustua toisiimme esittelykierroksen avulla ja sitten keskusteluissa päivien mittaan.  Tärkeätä oli, että osattiin molemmissa kohteissa kysyä ja olla kiinnostuneita. Tällä tavoin saatiin myös hyviä vastauksia. Matka oli siten järjestetty, että kohteina olivat kaksi hyvinkin erilaista maatilayritystä.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitallenteena, klikkaa kuulokkeita

Ensimmäinen tilakäynti

Maatila oli liikevaihdoltaan iso, moderni toiminnoiltaan ja tavoitteiltaan. Tila oli keskittynyt maidontuotantoon. Kohde oli monessa mielessä kiinnostava; oli toteutettu sukupolvenvaihdos ja mittavat investoinnit. Investoinnit oli toteutettu periaatteella, että kaikki tarvittavat tilainvestoinnit tehdään samalla kertaa ja ajatuksella, että toistaiseksi laajennusinvestointeja ei tarvita. Tällä asetelmalla jatketaan ilman ”häiritseviä” ajatuksia investoinneista ja keskitytään maidon tuotantoon täysillä. Valtavana hyötynä osaamisen kannalta – niin maatalousmaan käytön osalta kuin taloushallinnon osalta – oli vanhempien mukanaolo osaomistajina, neuvojina ja auttajina. Henkisenä tukena kaiken kaikkiaan.

Tilalla oli jo pidemmän aikaa valmisteltu juuri valmistuneiden investointien toteutusta.  Toteutukset oli suunniteltu ajoituksia myöden tarkasti. Kustannuslaskelmat ja rahan riittävyyslaskelmat olivat tarkkoja. Nyt oli aika alkaa toteuttaa käytännössä asioita – saada arki ja arkirutiinit toimimaan.

Tilalla oli erityisesti kiinnitetty huomiota ihmisten jaksamiseen. Huolehdittiin viikottaisista vapaapäivistä, vapaista muitakin asiointeja ja lomia varten.  Tuntui tosi lupaavalta, että henkinen hyvinvointi oli nostettu esille ja että siitä tullaan huolehtimaan. Tämä on nykyaikaa ja välttämättömyys jaksamisen kannalta.

Toinen tilakäynti

Käynti kohdistui aika tavalla toisenlaiseen tilaan. Tällä tilalla strategiana oli olla monialayrittäjä. Maitotila myöskin, mutta tuotettu maito jalostettiin omalla tilalla juustoiksi ja jäätelöksi. Pieni osa ns. ternimaidosta voitiin myös myydä sellaisenaan ulkopuolelle. Lähtötilanne oli ollut pienehkö maitotila, jossa navetan laajennusta oli täydennetty ensin juustolalla ja sitten jäätelön valmistuksella. Tila markkinoi itse tuotteensa. Asiakkaina pääasiassa ruokaketjut ja ruokakaupat. Markkinoita tuotteille on löytynyt aina sen verran kuin on ollut kapasiteettia tuottaa.  Markkinointi on vaatinut lujasti töitä vuosien varrella ja on haettu ja saatu yhteistyökumppaneita. Varsinkin jäätelön valmistus on saanut vauhtia juuri yhteistyön avulla.

Yrittäjällä on myös tavoitteena saada kohtuullistettua työmäärää. Tämä korjaantuu ainoastaan työntekijämäärän lisäämisen avulla, tehtävien ja vastuiden uudelleen organisoinnilla. On vain löydettävä oikeat henkilöt. Yrittäjä piti erittäin keskeisenä asiana luottamuksellisten suhteiden luomista eri tahoille niin raaka-aineiden alihankkijoihin kuin rahoittajiinkin. Rahoittajien rooli on keskeinen, kun yrityksellä on laajentamistavoitteita oikeastaan koko ajan kysynnän kasvaessa ja markkina-alueen laajentuessa.

Matkan anti

Tutustumismatka oli mielenkiintoinen monestakin syystä, mutta tilojen erilaisuus monellakin tavalla oli sitä parasta antia. Tämä erilaisuus tuli esille liikevaihdon koossa, yrittämisen strategiassa eli keskittyminen yhteen tuotannon alaan ja toisessa monialayrittäjyyteen, investointien kerralla toteutettuun kokoluokkaan ja suunnitelmallisuuteen. Ensimmäisessä kohteessa pitkäaikaiseen valmistautumiseen ja suunnitteluun ja toisessa enemmän markkinoiden tuomiin mahdollisuuksiin, jolloin toteutukset ovat olleet silloin nopeampitempoisia.

Molemmat kohteet olivat esimerkillisiä mallitiloina ja tutustumisen arvoisia. Erinomaista uutta oli molemmissa se, että henkiseen ja ruumiilliseen jaksamiseen oli kiinnitetty suurta huomiota ja että siinä suhteessa pyrittiin vielä menemään eteenpäin.  Kannattavuuden seuranta ja tuloksen teossa onnistuminen ja edellä mainittu jaksamisesta huolehtiminen luovat houkuttelevan kuvan nuoremmille tulla alalle mukaan.

Heikki Kangas

Tutustu Agrin koulutuksiin

Arkistot