nuoli-alas-ylos-80-sininen

Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin mahdollisuudet

15 syyskuun, 2020

Yrittäjän digitaidot -valmennus vie pienyrittäjän digimarkkinoinnin seuraavalle tasolle.

Nyt vallitsevassa koronatilanteessa, kun fyysisiä kohtaamisia vältetään, on moni yrittäjä ollut sen kysymyksen edessä,  miten voisin hyödyntää digitaalisia markkinapaikkoja ja saada näkyvyyttä somessa.

Valmennuksessa perehdytään verkkosivu- ja verkkokauppa-asioihin sekä näkyvyyden kasvattamiseen somessa.

Pienyrityksissä digimarkkinoinnin taidot ja tiedot vaihtelevat kovasti. Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin pienet resurssit. Käsipareja ja markkinointibudjettia on rajallisesti, mikä tarkoittaa itse tekemistä.

Tämän takia olemme koulutussisällössä halunneet panostaa nimenomaan taitojen kehittämiseen. Lisäksi ymmärrämme sen, että pienyrittäjän aika on rajallista, joten kaikki keinot, jolla tekemistä ja ajankäyttöä näihin asioihin voidaan tehostaa, ovat tervetulleita.

Valmennus rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään digitaalisiin markkinapaikkoihin; verkkosivustoihin sekä verkkokauppaan ja verkkokaupan logistiikkaan. Toisessa osassa some-markkinointiin.

Some-markkinoinnin osalta lähdetään hyvästä somepostauksesta ja opetellaan ilmaisohjelmien avulla graafisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusasioita. Tämän lisäksi puhutaan säännöllisyydestä ja suunnitelmallisuudesta ja käydään läpi muun muassa työkaluja postausten ajastamiseen. Somemarkkinoinnilta toivotaan tietysti myös vaikuttavuutta, joten keinoja tehostaa vaikuttavuutta käsitellään myös – toisin sanoen millä keinoilla esimerkiksi yleisöä ja näkyvyyttä saadaan kasvatettua.

Valmennuskokonaisuus sisältää myös yrityskohtaista sparrausta. Sparrauksessa pureudutaan yrittäjän kulloinkin toivomiin asioihin.

Ensimmäisen ryhmän sparrauksissa katsottiin muun muassa verkkokaupan seuraavia kehitysaskelia, ideoitiin somesisältöjä ja opeteltiin postausten ajastamista Instagramiin vaihe vaiheelta.

Valmennuskokonaisuus on mahdollista räätälöidä myös yrityskohtaisesti. Kysy lisää!

 

Sanna Varis_profiilikuva

 

 

 

 

 

Sanna Varis
yritystoiminnan kouluttaja
sanna.varis(a)syo.fi

 

Seuraava valmennuskokonaisuus toteutetaan Lapin alueella toimiville yrittäjille.  Se toteutetaan yhteistyössä Lapin TE-toimiston kanssa ja on osallistujalle maksuton.

Seuraava valmennus alkaa 5.10. ja ilmoittautua voi Lapin TE-toimiston kautta. Paikka kannattaa varata pian sillä valmennus täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää Yrittäjän digitaidot -koulutuksesta!

Digimarkkinoinnin tietoja ja taitoja sekä yrityskohtaista sparrausta!

Työnantaja ja esimies – kaksi eri roolia
Maatilayritykset tarvitsevat koko ajan enemmän ulkopuolista työvoimaa, koska yrityskoko kasvaa, yritykset erikoistuvat ja toimiala monipuolistuu. Usein maatilalla ei ehkä ajatella ...
Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin mahdollisuudet
Yrittäjän digitaidot -valmennus vie pienyrittäjän digimarkkinoinnin seuraavalle tasolle. Nyt vallitsevassa koronatilanteessa, kun fyysisiä kohtaamisia vältetään, on moni yrittäjä ollut sen ...
SYOblogi: Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin osaajia. Satu Haveri, yritystoiminnan kouluttaja, Suomen Yrittäjäopisto.
Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin osaajia
Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnassa on tällä hetkellä erittäin tärkeää. On aloja, joilla edelleen pärjätään ilman digimarkkinointia, mutta yhä enenevässä määrin se ...
Mitä ihmeen yritysneuvontaa?
 Yritysneuvonnalle on kysyntää! Kuka sitä tekee ja kenelle? Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka ...
Nina Partanen
7 keinoa kiertotalousbisnekseen
Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kiertotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistaloudelle*. Kyse ei ole ...
MaatilaCoach toi avoimuutta yhteiseen tekemiseen!
Haastattelimme kevään aikana MaatilaCoach -palvelua käyttänyttä maatilayrittäjä-pariskuntaa. Kokemukset olivat hyvät, ja he lupasivat jakaa ajatuksensa myös muille! ”Kuulimme MaatilaCoach -palvelusta ...