PowerPark – Asiakkaan tarpeisiin räätälöity tiimiesimieskoulutus

PowerParkin huvipuisto.

Yhteistyössä työhuvinvointia rakentamassa

Lakeuksien keskellä Pohjanmaan sydämessä kohti taivasta kohoavat PowerParkin laitteiden korkeat huiput ja vuoristoradan kiemurat. Suomen pinta-alaltaan suurin huvipuisto sijaitsee huikealla yli 100 hehtaarin alueella, joka kattaa monipuolisen ravintola- ja majoitustarjonnan.

PowerPark ilmasta.

Resort-alueena vahvasti kehittyvä PowerPark työllistää satoja eri alojen osaajia ruuhka-Suomen ulkopuolella ja toimii alalla, jota haastavat suuret volyymin kausivaihtelut. Alue on mielenkiintoinen työpaikka, joka tarjoaa huvia laajalla kattauksella. Se tarjoaa kokonaisen elämyksen moneen makuun aina vuoristoradasta kartingiin ja hevosurheiluun.

Powerparkin huvipuiston keinu.

Tiimiesimiehet asiakaskokemuksen kehittämisen keskiössä

PowerPark hallitsi monta vuotta huvipuistojen kärkisijaa Taloustutkimuksen teettämässä laajassa imagotutkimuksessa. Puiston johdon ykkösmittarin mukaan oltiin kirkkaasti suosituin koko Suomessa useana vuonna peräkkäin, vaikka kävijämäärältään suuremmilla kilpailijoilla oli valmiit asiakasvirrat puolellaan.

Vahvasta asemasta ja hyvästä tilanteesta huolimatta yrityksen johto alkoi havaita merkkejä muutoksesta jo ennen pandemian aikaa. Tutkimuksen mukaan pärjättiin edelleen hyvin, mutta kärkisijat jaettiin kilpailijoille.

Oliko monen vuoden ykkössija tuudittanut oman väen onnistumisen tunteeseen? Olivatko kilpailijat alkaneet tehdä asioita toisin?

– Täytyi alkaa tehdä jotain, asiakaskokemuksen menestyksen arkkitehti johtaja Mikko Kiviluoma toteaa.

Henkilöstöjohtamiseen halutaan PowerParkissa panostaa yhä enemmän. Tällä hetkellä keskeinen rooli on kesäkauden aloituksessa kausityöntekijöiden perehdytyksellä ja kauden starttitapahtumalla. Siinä kokoonnutaan yhteen ja käydään läpi kauden tavoitteita ja ajankohtaisia asioita.

– Esimiehillä on ennen kaikkea tsempparin rooli, ja he johtavat elämysmaailmaa. Olemme onnistuneet, kun kotiin palaavat huvittelijat jo autossa aloittavat keskustelun siitä, koska voidaan palata uudelleen, Kiviluoma sanoo.

Henkilöstöjohtamiseen halutaan PowerParkissa panostaa yhä enemmän.

Kaija Heittola.

Suomen Yrittäjäopisto kouluttajakumppanina

Suomen Yrittäjäopisto valikoitui koulutuskumppaniksi vahvana johtamisen ja esimiestyön kouluttamisen osaajana. Koulutukseen haluttiin panostaa, koska erityisesti esimiestyön rooli on keskeinen asiakaskokemuksen johtamisen näkökulmasta.

Esimiehille rakennettiin yhteistyössä kahden päivän koulutuskokonaisuus tavoitteita vastaavaksi. Kouluttajana toimi henkilöstöjohtamisen kokenut valmentaja Kaija Heittola.

Päivien keskiöön nostettiin toiminnan tavoitteet ja esimiestyön työkalut, kuten ohjaava ja rakentava palaute, kuuntelemisen merkitys ja erilaisten johdettavien kohtaaminen. Tiimiesimiehet johtavat kerrallaan noin 5–10 henkilön tiimejä, jotka vastaavat asiakaskokemuksesta, toiminnan sujuvuudesta ja turvallisuudesta.

Powerparkin esihenkilökoulutusta.

Koulutuspäivässä pohdittiin eri-ikäisten johtamiseen liittyviä näkökulmia. Työntekijöiden ikähaitari on leveä. Vuodesta 2009 samassa tiimissä on voinut työskennellä rinnakkain eri-ikäisiä aina 13-vuotiaista 74-vuotiaisiin.

Pandemiatilanne on tuonut tilanteeseen vain väliaikaisia rajoituksia. Koulutuksen aikana keskusteltiin paljon myös esimiestyön vaikutuksesta työhyvinvointiin, työilmapiiriin ja asiakaskokemukseen. Toiminnan vaihtelut puhututtivat nekin.

Suuressa joukossa tulee aina myös poissaoloja, ja ne kuormittavat toimintaa. Tiimityön johtamista haastavat etenkin työvoiman saatavuuteen liittyvät tekijät, kuten varamiesjärjestelyt, liikennejärjestelyt ja motivaatiotekijät.

Kokonaiskuvaa rakennettiin yhdessä ja yhteistä ymmärrystä kasvatettiin kaksipäiväisen koulutuksen aikana kouluttajan johdolla. Valmennettavilta kerätty palaute toimi ohjaavana tekijänä päivien sisällön viimeistelyssä.

Menestystä työhuvinvoinnista

Kiviluoman mukaan huvielämyksessä asiakkaan arvostaminen pitää näkyä ja tuntua. Tietopohjan parantaminen lisää luottamusta tekemiseen, ehkäisee puutumista ja tuo lisää näkemystä. Tuhansien asiakkaiden kohtaaminen on etenkin nuorille tai kokemattomille työntekijöille haastavaa ja vaatii kaikilta kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin.

– Esimiesten koulutuksella voidaan taata vahvempi selkänoja tiimien johtamiseen ja kirkastaa välijohdolle kuva tavoitteista sekä toiminnan pääperiaatteista. Kouluttamalla pyritään rakentamaan myös motivaation kehittymistä ja työhuvinvoinnin kulttuurin rakentamista, Kiviluoma toteaa.

Powerparkin esihenkilökoulutus.

Tulevaisuudessakin PowerParkin tavoitteena on olla parhaan kokemuksen puisto asiakkaiden ajatuksissa ja imagotutkimuksen kärjessä.

Nyt on tartuttu toimeen ja edessä on yrityskulttuurin uudistus. Uudistuksen pohjana on kattava nykytilanteen analyysi, josta on johdettu kehittämissuunnitelma. Siinä kouluttamisella on keskeinen rooli.

Johdossa uutta näkökulmaa lähdetään hakemaan käytännönläheisellä johtamiskoulutuksella. Tavoitteena on sitouttaa avaintekijät ja rakentaa uusi työhuvinvoinnin kulttuuri koko toimintaan.

PowerParkin huvipuisto.

Asiakaskokemus on aina oikeassa

– Asiakaskokemus on aina oikeassa! Meillä halutaan pitää huolta työntekijöistä. Tässä hommassa tärkeintä on positiivinen elämänasenne, ja se välittyy asiakkaille, Kiviluoma sanoo.

Kesäkaudelle on suuret odotukset, vaikka vielä pandemian pilvet leijuvat taivaalla. Viime vuodesta on kuitenkin opittu ja nyt osataan paremmin toimia. Turvallisuuteen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Suurella huvipuistoalueella voidaan ottaa vastaan asiakkaat turvallisesti ja luottavaisin mielin.


Yrittäjä ja business coach Kaija Heittola kertoo esimiestyön haasteista ja ratkaisuista