Snowman-hanke, Suomen Yrittäjäopisto.

Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tehty työkalu paljastaa kehittämiskohteet

Etsitkö uusia tapoja kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja saada aikaan kasvua? Tai kaipaatko ulkopuolista tukea ja näkemystä yrityksesi strategiaprosessiin? 

Keskity kehittämisessä olennaiseen  

Pk-yritys ei välttämättä tarvitse isoja ja kalliita keinoja yrityksen kehittämiseen. Toimiakseen ja lisäarvoa tuottaakseen parannusten ei tarvitse olla isoja innovaatioita. 

Tärkeintä on keskittyä olennaisee ja mitoittaa toimenpiteet yrityksen resurssien ja voimavarojen mukaan. Kuusivaiheinen strategiaprosessi voi toimia tässä kätevänä apuna.  

Apua strategian ja vision täsmentämiseen 

Verkossa toimiva työkalu 6 steps for innovation ja siihen liittyvä kuusivaiheinen prosessi tarjoavat kehittämisvälineen yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa. 

Työkalu ja prosessi on suunniteltu erityisesti pienyritysten omistajayrittäjille, mutta siitä voivat hyötyä myös muut kehittämiskohteitaan etsivät yrittäjät. Prosessi tarjoaa apua strategian ja vision täsmentämiseen, ja työkalu voi tuoda kehittämiskohteita laajemmin esiin. 

Työkalusta saa parhaimman hyödyn, kun sitä käyttää yhdessä yritysneuvojan kanssa. Näin omille ajatuksilleen saa ulkopuolista näkemystä ja yrityksen liiketoimintaa voi tarkastella uusistakin näkökulmista. 

Yritysneuvojille työkalu voi olla yksi väline neuvontaprosessissa. Työkalun käyttö ja käyttäjäksi kirjautuminen on maksutonta. 

Tunnista kehittämiskohteesi ja tulevaisuuden tavoitetila 

Kehittämisprosessiin lähdettäessä on tärkeää selvittää, mistä kehittäminen tai innovointi aloitetaan. Tähän työkalu ja prosessi tarjoavat tukea. 

Erityisen hyödyn yrittäjä saa prosessin kolmannen vaiheen seittikaaviosta, jonka avulla yritysneuvoja voi yhdessä yrittäjän kanssa tunnistaa yrityksen kehittämiskohteet ja tulevaisuuden tavoitetilan. 

Snowman-hankkeen kehittämän neuvontatyökalun seittikaavio.
SNOwMan-hankkeen verkkotyökalun seittikaavio tarjoaa mahdollisuuden selvittää omat kehittämiskohteet visuaalisessa muodossa.

Seittikaavion ohessa tilanteen tarkasteluun voi käyttää muitakin välineitä, mutta se auttaa visuaalisesti hahmottamaan, mihin kohteisiin yrityksessä kannattaa keskittyä. 

Kun käyt läpi yritykseesi liittyviä kysymyksiä, seittikaavio auttaa sinua tunnistamaan tärkeimmät haasteesi ja priorisoimaan ne. Tämä luo hyvät lähtökohdat strategialle ja toimintasuunnitelmalle. 

6 steps for innovation –työkalu lyhyesti 

 ✔️ Neuvontatyökalun nettisivu esittelee kuusivaiheisen neuvontaprosessin.
✔️ Prosessi antaa suuntaviivat yritysneuvonnalle, jota yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.
✔️ Erityisen hyödyn saa visuaalisesta seittikaaviosta, jolla voi kartoittaa kehittämiskohteet.
✔️ Parhaiten työkalu toimii osana yritysneuvontaa.
✔️ Työkalun käyttö ja käyttäjäksi kirjautuminen on maksutonta. 

 Työkalun kehittäjä 

Työkalu on kehitetty SNOwMan-hankkeessa kansainvälisellä yhteistyöllä. Mukana on ollut 5 maasta yhteensä 13 kumppania. Hanketta toteutetaan 1.10.2017–31.12.2020 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi VIA University College Tanskasta. 

Suomesta mukana ovat olleet mukana  Hämeen ammattikorkeakoulun ohella Hämeen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjäopisto.  

Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. 

 Lisätietoja työkalusta ja yritysten kokemuksista 

✔️  Vieraile neuvontatyökalun sivulla LinkedInissä 
✔️  Lue haastattelu työkalua testaneesta omistajayrittäjästä 
✔️  Lue verkkolehden juttu: Yrityksen kehittämisessä on tärkeää mitoittaa toimenpiteet oikein 
✔️  Tutustu työkaluun ja katso videoita yritysten kokemuksista 
✔️ Katso myös kuusivaiheiseen prosessiin johdatteleva video 

Arkistot