Maiju Clorley.

Maiju Clorley – Liiketoiminnan perustutkinto

Maiju Clorleylla on vuosien työkokemus toimisto- ja asiakaspalvelutyöstä. Hän tuli työurallaan tilanteeseen, että ilman koulutusta ei päässyt etenemään.  – Esimies kannusti minua tukimaan erilaisia opiskelumuotoja. Se oli minulle sysäys lähteä etsimään vaihtoehtoja koulutuksen hankkimiseksi.

Maiju haki Suomen Yrittäjäopistolle, koska koki sen tarjoaman tutkinnon suorittamisen mallin työelämään helposti sovitettavana. – Se, että valmistava koulutus toteutetaan verkossa, oli tärkeä tekijä. Työpaikaltani suhtauduttiin opintoihini positiivisesti ja jännitinkin sitä, pääsenkö opiskelemaan.

Maiju sitoutui opintoihin. Hän päätti, että tekee opiskelut valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Aiempi kokemus huomioitiin henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessä hyvin ja opintoajaksi tuli noin puoli vuotta. Suoritettavat verkkokurssit Maiju teki iltaisin ja viikonloppuisin. Hän hyödynsi mm odottelu- ja matkustusaikaa. – Halusin oppia kirjanpidon perusteet. Suoritin opintojaksoa mm lentokoneessa matkustaessani lomamatkalle Malagaan.

Uutta intoa ja monipuolisia työtehtäviä

Maiju sai opinnoista uutta intoa sekä työhön että jatko-opintoihin. Hänelle itselleen tämä koulutus oli myös osoitus siitä, että hän ei ole työelämässä ns vanha rukkanen, vaan vielä  voi oppia uutta. –  Olen 54- vuotias ja halusin näyttää itselle ja varmaan vähän muillekin, että pystyn tähän.  Nyt kun tutkinto on suoritettu uskon, että opiskelut jatkuvat. Vaikka Maijulla on jo pitkä kokemus alan työtehtävistä, sai hän koulutuksesta uutta tietoa ja taitoa, joita hyödyntää uudistuneissa työtehtävissään. – Nyt ymmärrän laajemman kokonaisuuden. Tarjousten tekeminen, alv-asiat ja kilpailutilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen ovat tuoneet uutta sisältöä työhön. Ennen en tehnyt tarjouksia työkseni ja nyt ne kuuluvat työtehtäviini.

Palvelupisteen hoitajasta palveluvastaavaksi

Työtehtävien monipuolistuminen onkin yksi Maijun kokemista suurimmista koulutuksen tuomista hyödyistä. – Ennen nimikkeeni oli palvelupisteen hoitaja. Alkuvuodesta nimikkeeni muutettiin yllättäen palveluvastaavaksi. Tämä toi itsevarmuutta lisää. Maiju kiittelee saamaansa henkilökohtaista ohjausta Suomen Yrittäjäopistolla ja erityisesti työkavereitaan ja työyhteisönsä tukea opintojen aikana.- Työkaveritkin pääsivät mukaan opintoihin, kun keskustelin heidän kanssaan hiljaisina hetkinä koulutukseen liittyvistä tehtävistä. Keskustelimme mm kilpailutilanteen hahmottamisesta. Kaikki ovat kannustaneet!

Maiju suorittelee koulutusta myös muille. – Mielenkiinnon lisäksi on hyvä, kun löytyy myös innostusta. Opiskelut myös tuovat vaihtelua arkeen.  Ei muuta kun opiskelemaan!

Arkistot