Maatilan yritysneuvojan valmennus pankkineuvojille POP Pankissa.

Maatilan yritysneuvojan valmennus pankkineuvojille – POP Pankki

Maatalouden toimintaympäristön muuttuessa yhä haasteellisemmaksi tarve asiantuntevalle neuvontaosaamiselle korostuu. Tilakokojen kasvaessa myös investoinnit kasvavat ja näin ollen vaativat suurempaa lainamäärää.

Lainapäätöstä tehdessä rahoittajan tulee osata kriittisesti mutta realistisesti arvioida investoivan tilan tilannetta, investointisuunnitelmaa sekä koko toimintaympäristön tilannetta ja tulevia muutoksia. Luottopäätöksen tekijällä on iso vastuu.

Näistä lähtökohdista nousi tarve maatalouden parissa työskentelevien pankkineuvojien osaamisen kehittämiseen POP Pankkiryhmässä.

– Suoritimme kentällä kyselytutkimuksen, millaista osaamistarvetta maa- ja metsätalouksien parissa toimivilla pankkineuvojilla oli. Sieltä nopeasti nousi kipupisteitä, joihin haluttiin ratkaisuja, kertoo POP Pankkiliiton maa- ja metsätaloussektorin kehityspäällikkö ja Pohjanmaan osuuspankin konttorinjohtaja Mikko Yli-Kuivila.

Selvitysten jälkeen Suomen Yrittäjäopiston osaaminen sekä koulutuksen räätälöintimahdollisuudet pankkisektorille sopivaksi vaikuttivat siihen, että juuri Suomen Yrittäjäopisto nousi yhteistyökumppaniksi valmennuksen ja tutkinnon toteuttamiseen.

– Tämä oli pitkään aikaan ensimmäinen kunnon koulutus pankin maa- ja metsätaloussektorin tarpeisiin, summaa Yli-Kuivila koulutuksen sisällöstä.

Ensimmäinen pankkineuvojista koostuva 19 hengen ryhmä starttasi kohti yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa Seinäjoella helmikuussa 2017.

Tutkintoon valmistava koulutus oli tiivis tietopaketti pankkineuvojien neuvontatyön ja rahoituspäätösten tueksi ja kesti kaiken kaikkiaan alle 10 kuukautta. Samassa ajassa suoritettiin myös yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen nivoutui niin läheisesti valmistavan koulutuksin lähipäiviin sekä omaan neuvontatyöhön, jotta sen suorittaminen tuli valmennuksen ohessa lähes kuin itsessään.

Tämän vuoden valmennusryhmään oli ilmoittautunut mukaan neuvojia eri puolelta Suomea. Kolme heistä olivat Tarja Luoma, Sari Airaksinen ja Nina Arvonen.

Miksi juuri he lähtivät mukaan tähän valmennukseen ja tutkintoon?

Pankkialan rautainen ammattilainen: Tarja Luoma

Suupohjan Osuuspankissa vuodesta 1984 lähtien työskennellyt rahoitusneuvoja, vt. rahoituspäällikkö Tarja Luoma ei pelännyt haastetta lähteä opiskelemaan työn ohessa.

Tarjan työhön kuuluu kokonaisvaltaisesti kaikki maa- ja metsätalousasiakkaiden rahoitus- ja pankkipalvelut, aina säästämisestä perheoikeuteen liittyviin avustaviin neuvontatehtäviin. Tarjan työn tekee haasteelliseksi erilaiset asiakastilanteet, sillä jokainen asiakkuus on omanlaisensa kokonaisuus.

– Maatilan kokonaisuuden hahmottaminen on vaativaa ja vie aikaa, sillä maatilat poikkeavat paljon toisistaan tuotantosuunnan, iän ja koon puolesta. Neuvojan on tunnettava tilan tilanne entistä paremmin ja syvällisemmin, jotta päätöksiä voidaan tehdä, summaa Luoma neuvontatyön haasteista.

Tästä johtuen hän lähtikin mukaan koulutukseen syventämään omaa neuvontaosaamistaan.

– Tämän tyyppistä koulutusta olen kaivannut jo vuosia. Pankkisektorilla on paljon erilaisia koulutuksia, mutta tällainen, joka kohdistuu nimenomaan maa- ja metsätalousasiakkaille, on kokonaan puuttunut, Luoma kertoo.

Mitä koulutus ja tutkinto sitten sisälsi, mitä juuri Tarja pystyi käyttämään hyödyksi omaan työhönsä?
– Koulutus sisälsi paljon maatilojen ja yleensä yritysten talouden hallintaan liittyviä asioita ja harjoitteita. Opeteltiin lukemaan ja analysoimaan verolomakkeita ja liiketoimintasuunnitelmia laskelmineen. Viljelijän esitys työstään ja tilanpidostaan sekä vierailu hänen tilallaan oli todella opettavainen. Yrityskäynnillä arvioimme riskejä riskilomakkeen avulla ja sekin käy sellaisenaan jatkossa apuvälineeksi työssäni, listasi Tarja Luoma koulutuksen hyödyistä.

Näiden lisäksi koulutuksesta jäi käteen vielä sertifikaatti omasta osaamisesta: tutkintotodistus yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamisesta.

Työntekijän ja organisaation saamien hyötyjen lisäksi, koulutus hyödyttää konkreettisesti myös pankkien asiakkaita.

– Tiedän nyt paremmin mitä maatila odottaa rahoittajalta ja minulta neuvojana, kertoo Luoma.
– Asiakas saa nyt entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Talouden tunnusluvut analysoidaan entistä tarkemmin ja ne käydään hänen kanssaan perusteellisesti läpi. Tilan taloutta tutkiskellaan pitemmällä aikavälillä budjetoiden ja suunnitellen tulevaa. Koulutuksen kautta rohkeus vastuullisesti esittää oma näkemys ja samalla ottaa huomioon yrittäjän näkökulma, on kasvanut, summaa Tarja Luoma koulutuksen hyötyjä asiakkaalle.

Pankin luottosalkun valvoja: Sari Airaksinen

Pankin hallinnolliset tehtävät, luottosalkun valvonta, henkilökunnan neuvonta luotto-ohjeisiin liittyen, johtoryhmätoiminta, luottoesitysten valmistelu ja vielä maa- ja metsätalous- sekä yritysasiakkaiden asiakasneuvottelut. Nämä kaikki kuuluvat Siilinjärven Osuuspankissa lähes 30 vuotta työskennelleen rahoitusjohtaja Sari Airaksisen työpäivään. On sanomattakin selvää, että näin monipuolisissa neuvontatehtävissä haasteellisuus on vahvasti mukana.

– Haasteellisinta on saada riittävästi aikaa henkilökunnan perehdyttämiseen vaativissa yritys- ja maa- ja metsätalousasiakascaseissa, kertoo Airaksinen.

Aikaa vasten taistellen Sari kuitenkin tarttui härkää sarvista ja lähti mukaan kehittämään neuvontatyötään.

– Halusin saada ajantasaista tietoa siitä, miten muut POP Pankkilaiset ja Suomen Yrittäjäopisto käsittelee maa- ja metsätalousasiakkaiden isoja investointeja, näiden asiakkaiden kassanhallintaa ja tulevaisuutta.

Suomen Yrittäjäopiston mittava maatilayrittäjien arjen ja toiminnan tuntemus kymmenien vuosien kouluttajataustan ja kouluttajien omakohtaisen yritysosaamisen kautta olikin Airaksiselle juuri oikea paikka kouluttautua näihin asioihin.

Airaksisen tapauksessa valmennukseen osallistuminen antoi varmuutta omaan toimintaan.

– Olemme toimineet täysin oikeilla mittareilla ja meillä on ollut täysin oikea käsitys ja laskentatapa maa- ja metsätalousasiakkaiden investointeihin ja maksuvalmiuteen liittyvissä asioissa, Sari toteaa koulutuksen hyödyistä.

Verkostoituminen oman POP Pankkiryhmän muiden neuvojien kanssa on lisännyt yhteisiä toimintatapoja ryhmän sisällä.

– Kurssilla saatiin toisilta POP Pankkilaisilta konkreettisia työkaluja hyödynnettäväksi käytännön työhön, kertoo Airaksinen.

Koko pankkiryhmän osaamisen vahvistaminen maa- ja metsätalousasiakkaiden palvelemiseen on yhteinen etu.

– Asiakkaille voidaan kertoa, että POP Pankissa on erikoisosaamista maa- ja metsätalousasiakkaiden asioiden hoitoon, summaa Airaksinen.

– Suosittelen lämpimästi koulutukseen osallistumista. Opiskelu kannattaa aina! hän jatkaa.

Miten sitten kävi ajan kanssa, jonka riittävyys oli haasteellista jo ennen työn ohessa opiskelua?

– Kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä kurssin suorittamiseen joutuu käyttämään myös vapaa-aikaa.

Silti Airaksisella on tutkintotodistus loppusilausta vaille valmis matkalle kohti työhuoneen seinää.

Maatalouden osaaja ja tekijä: Nina Arvonen

Palveluneuvoja Nina Arvonen Lammin Osuuspankista tuntee hyvin maatilayrittäjien arjen.

Maatalouden sektorilla parikymmentävuotta ennen pankkiuraansa toiminut Arvonen on kerännyt osaamistaan siitä jo aiemmassa maatilojen neuvontatyössä sekä opetusmaatilalla toimiessaan. Nyt monipuolista osaamista on kertynyt pankkialalta yhdeksän vuotta.

 Palveluneuvojan työhön kuuluu lähes kaikkien asiakkaille tarjolla olevien pankkipalveluiden neuvonta ja toteuttaminen asiakkaan tarpeiden mukaanPääpaino minulla kuitenkin on rahoitusneuvonnassa ja erityisosaaminen meidän pankissa maatalousrahoitus, kertoo Arvonen työnkuvastaan.

Palveluneuvojan työssä haasteellista onkin hallita hyvin monialaiset palvelutuotteet.

– Palveluiden toteuttaminen vaatii jatkuvaa ajan tasalla pysymistä, toteaa Arvonen. Myös hänelle haastetta tuo oman ajan hallinta ja työn organisointi.

Oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen sekä uusien näkökulmien etsiminen olivat asioita, joihin Nina halusi koulutuksen kautta vahvistusta.

– Omaan työhön urautuu ja toiveena oli löytää myös uutta virtaa työn tekemiseen. Hain myös konkreettisia työkaluja ja menetelmiä maatalousyrittäjän tuloksen tarkasteluun ja analysointiin, kertoo Nina Arvonen syistä miksi lähti koulutukseen mukaan. Ja kyllähän nämä koulutukselle asetetut tavoitteet toteutuivatkin melko hyvin.

– Koulutuksen kautta olen saanut vertaistukea POP Pankeissa työskenteleviltä kollegoilta ja konkreettisia työkaluja omaan työhön. Lisäksi olen myös saanut itseluottamusta ja ymmärrystä omasta osaamisesta, Arvonen listaa koulutuksen hyötyjä.

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen liittyen Nina teki kehittämissuunnitelmakseen toimintamallin maatalousyrittäjä-asiakkaan liiketoiminnan tuloksen käsittelemisestä, rahoituksen tarpeet huomioiden.

– Toimintamalli rahoitustapaamisiin ja taloushetkiin tuo konkreettisia tunnuslukuja keskustelun pohjaksi. Niiden avulla voimme pohtia ja keskustella yrittäjän kanssa missä mennään, miten on onnistuttu ja missä on kehitettävää. Uskoisin, että tämä hyödyttää yhtä lailla asiakasta kuin pankkia, Arvonen kertoo kehittämissuunnitelmastaan.

– Muutaman Yrittäjän POP-Taloushetken olen pitänyt maatalousyrittäjien kanssa ja toimintamallia näissä tapaamisissa käyttänyt. Palaute on ollut myönteistä ja asiakkaat kokevat sen hyödyllisenä myös itselle, Nina summaa työnsä tuloksia.

Sinäkö seuraavaan maatilan yritysneuvojan valmennukseen?

Kun haastateltaviltamme kysyy, mitä he sanoisivat kollegalleen, joka miettii vastaavaan valmennukseen lähtemistä, vastaus on yksiselitteinen: suosittelemme lämpimästi!

– Omaa työtä ja tekemistä on hyvä aika-ajoin käydä läpi. Koulutuksen kautta saa myös vertaistukea muilta saman alan tekijöiltä, Arvonen listaa syitä.

Tähän Luoma jatkaa:

– Maatilojen koko ja vastuut ovat lisääntyneet samalla kun koko alan kannattavuus on heikentynyt. Maatilojen toiminta on muuttunut vaativaksi liiketoiminnaksi, joten verkoston on tuettava maatiloja entistä vastuullisemmin ja paremmin.

Työkalujen rakentamista, toimintatapojen täsmentämistä ja yhtenäistämistä, verkoston rakentamista ja riskien hallintaa niin asiakkaan kuin pankinkin näkökulmasta. Tähän kaikkeen Suomen Yrittäjäopiston järjestämä maatilojen yritysneuvojan valmennus, yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, antaa vastauksia.

Arkistot