Anne Haapala.

Anne Haapala – Lähiesimiestyön ammattitutkinto

”Oli halu opiskella jotain uutta.”

– Työskentelen Kurikan lääkärin vastaanotolla sairaanhoitajana ja esimieheni sijaisena. Minulle aikuisena opiskelu on tuttua, opiskelin lähihoitajaksi 2003 ja sairaanhoitajaksi valmistuin 2011.  Lähiesimiestyön ammattitutkintoa lähdin opiskelemaan saadakseni työkaluja esimieheni sijaistamiseen. Lisäksi myös oli halu opiskella jotakin uutta.

– Lähiopiskelupäivät ovat olleet mielenkiintoisia ja antoisia päiviä. Opiskelun on pystynyt hoitamaan hyvin työn ohessa.

– Meidän ryhmä on ollut ihan mahtava, vaikka olemme niin erilaisilta aloilta hakeutuneet koulutukseen. Paljon on keskusteltu tuntien lomassa kulloinkin käytävistä asioista ja paljon on tullut erilaisia näkemyksiä esimiestyöhön.

Valmiuksia omaan työhön

– Jatkossa sijaistaessani esimiestäni kiinnitän huomiota myös enemmän omaan toimintaani. Pyrin toimimaan annettujen tavoitteiden ja asetusten suuntaisesti.

– Koulutus antaa valmiuksia myös suunnitteluun sekä työn ja asiakkuuksien kehittämiseen.  Työssäni pyritään luomaan mahdollisimman hyvä asiakaskokemus jokaiselle kävijälle. Lisäksi koulutus avartaa näkemystä laajemmalta alueelta ja useiden eri toimijoiden näkökulmasta.

– Kannustan omalta osaltani kaikkia halukkaita hakeutumaan koulutukseen. Olen tyytyväinen koulutuksen antiin. Luennoitsijat ovat olleet asiantuntevia.

Lue lisää

Tutustu Lähiesimiestyön ammattitutkintoon.

Arkistot