Hannu Lakso

Laatu ja osaaminen ratkaisevat

Osaava työntekijä on yrityksen menestyksen tärkein tekijä ja voimavara. Työvoimapulaa on jo monella alalla ja kilpailu hyvistä työntekijöistä kasvaa. Mistä saadaan hyviä työntekijöitä? Miten pitää kiinni parhaista osaajista? Miten parantaa tuotteen tai palvelun matkaa asiakkaalle? Miten kehittämistyön voi aloittaa? Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita voimme yhdessä ratkoa.

Laatu korvaa määrän

Osaava henkilöstö on menestyvän toiminnan perusta. Mitä osaavampi työntekijä on, sitä monipuolisemmissa tehtävissä hän kykenee toimimaan. Työntekijöiden määrä ei korvaa laatua, mutta laatu voi korvata määrän. Määrä ei auta, jos henkilöstön osaaminen on kovin kapea-alaista. Laatuun kannattaa panostaa myös tässä mielessä.

Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen on tärkeää. Olennaista on tunnistaa, mitä taitoja työtehtävissä vaaditaan ja miten osaamisen kehittämistä voidaan tukea. Vaihtoehtoina tässä ovat mm. henkilöstö-, oppisopimus- sekä tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus. Oma lukunsa ovat työvoimakoulutus ja erilaiset hankkeet, joissa toimintaa voidaan kehittää ja tuottaa lisää osaamista.

Työntekijöiden määrä ei korvaa laatua, mutta laatu voi korvata määrän.

Jatkuvaa oppimista työn ohessa

Työssäkäyvältä aikuiselta odotetaan aktiivisuutta, koska mm. työelämän muutokset, globalisaatio ja digitalisaatio haastavat oppimaan uusia asioita. Oppimista ei tapahdu vain kouluun fyysisesti liittyvissä opinnoissa, vaan myös työn ohessa, verkossa ja harrastuksissa.

Koulutus uudistaa ja tuottaa osaamista normaalin työn ulkopuolelta

Aikuiskoulutuksella on tärkeä rooli osaamisen uudistamisessa ja kehittämisessä, sillä kaikki oppiminen ei tapahdu työelämässä ja työpaikoilla. Koulutus ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen tarjoavat yhdessä hyvän lähtökohdan uudistaa osaamista toimintaa kehittäen. Koulutus tuottaa silloin opiskelijalle sellaista lisäarvoa, jota ei synny pelkästään työtehtävissä toimimalla.

Koulutus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoavat yhdessä hyvän lähtökohdan uudistaa osaamista toimintaa kehittäen.

Aikuisena opiskelu kannattaa

Opiskelu aikuisena on todennäköisesti antoisampaa ja mielekkäämpää kuin nuorena. Aikuisopiskelu myös kannattaa, oli syynä sitten halu itsensä kehittämiseen, uralla etenemiseen, alan vaihtoon tai mahdollisuus parempiin ansioihin.

Hannu Lakso.

Hannu Lakso
kehittämispäällikkö
hannu.lakso(a)syo.fi

Arkistot