Projektiosaaja + IPMA D-sertifiointi koulutus.

Projektiosaaja + IPMA D-sertifiointi

Teoriakoulutus 20 päivää + 20 päivää työelämässäoppimista

Projektiosaaja-koulutuksessa kehityt projektihallinnan asiantuntijana ja osaajana. Koulutus antaa osallistujille tehokkaita työvälineitä ja valmiuksia projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etä- ja verkkotyöskentelynä.

Koulutus on osallistujalle maksutonta työvoimakoulutusta.

Projektiosaaja-koulutuksessa saat hyvät käytännön valmiudet eri osa-alueisiin

Projektiosaaja-koulutuksessa saa hyvät käytännön valmiudet toimia projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä.

Projektiosaamisesi kehittyy, ja mukaan liitettävä työelämässäoppiminen kehittää konkreettisesti toimintaa!

Koulutuksen käytyäsi sinulla on mahdollisuus suorittaa myös IPMA-D-sertifikaatti ja näin todentaa oma osaamisesi jatkossa.

Lisää osaamista projektityöhön

Kouluttautuminen voi auttaa, niin että projektit lähtevät sujumaan paremmin.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii eri ammattialojen osaajille, jotka yritysten tai julkishallinnon palveluksessa toimiessaan tarvitsevat asiantuntijatasoista, virallisesti tunnustettua projektiosaamista.

Koulutus lisää projektiosaamistasi omasta asiantuntijuudestasi riippumatta.

Projektiosaamisen koulutus

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus tukee kehittymistäsi projektinhallinnan asiantuntijana ja osaajana. Se antaa sinulle tehokkaita työvälineitä ja valmiuksia projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaa tyhdistää projektitoiminnan organisaation strategiaan.
 • osaat osallistua menestyksekkään projektitoiminnan rakentamiseen ja toteuttamiseen.
 • osaat tarkastella kokonaisvaltaisesti projektin elinkaarta projektipäällikön näkökulmasta.
 • hallitset projektin johtamisen erityispiirteet ja käytännön menetelmät projektin eri vaiheissa.
 • kykenet johtamaan ja ohjaamaan projektitiimiä haasteellisissa johtamistilanteissa, esim. virtuaaliset ja kansainväliset projektitiimit.
 • osaat käyttää erilaisia projektin hallinnan työkaluja ja hyödyntää digitaalisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla projektin elinkaaren eri vaiheissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen kesto

Koulutuksen keston 40 päivää, johon sisältyy 20 päivää työelämässäoppimista.

Etä- ja verkko-opiskelu

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etä- ja verkkotyöskentelynä. Hyödynnämme niin  live-webinaareja, tallenteita, ohjattua etätyöskentelyä kuin ryhmätyöskentelyäkin.

Koulutuksen Pinja-verkko-oppimisympäristöön työtilassa pääset hyödyntämään koulutusmateriaaleja, keskustelemaan, katsomaan luentotallenteita ja palauttamaan harjoituksia. Koulutuksen alussa kartoitetaan koko ryhmän tarpeita ja toiveita, jotka huomioidaan koulutuksen sisältöjen käsittelyssä.

Työskentelyä projektiryhmissä

Koulutuksen alussa muodostetaan projektiryhmät, joissa tehdään projektisuunnitelma ryhmän valitsemasta aiheesta. Vaihtoehtoisesti aihe voi tulla myös työnantajilta. Työskentely jatkuu koko teoriajakson ajan. Kukin ryhmä esittelee projektisuunnitelmansa teoriakoulutuksen lopussa ja saa niistä palautetta.

Henkilökohtainen ohjaus ja sparraus

Koulutuksen aikana saat henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta. Työnhakuvalmennus on integroitu mukaan koulutukseen. Työelämässäoppimispaikan hankit itse, mutta Suomen Yrittäjäopisto tukee sen hankinnassa tarvittaessa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kattaa kaikki projektijohtamisen keskeiset osa-alueet – mukaan lukien projektin suunnitteluun, toteutukseen sekä projektin tulosten raportointiin, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät seikat. 

Projektin eri vaiheiden yksityiskohtainen tarkastelu ja käytännönläheiset harjoitteet kehittävät valmiuksiasi toimia työelämän vaativissakin projektitehtävissä joko projektitiimin jäsenenä, asiantuntijana tai projektin vastuullisena vetäjänä.

Projektinhallintaa tarkastellaan koulutuksessa myös LEAN-periaatteiden mukaisen prosessien hallinnan ja ketterän muutosjohtamisen näkökulmasta.

Toimintaympäristöä tarkasti havainnoiva ja laadukas projektin toteutus mahdollistaa hyvän lopputuloksen.

Voit halutessasi sertifioida projektiosaamisesi osallistumalla IPMA-D-testiin.  

Projektiosaaja koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällön kuvaus

1. Orientaatio – 1 pv

 • Työskentelytavat verkossa, osallistujien ja kouluttajien esittely
 • Koulutuksen ja IPMA-D-sertifioinnin esittely
 • Projektiammattilaiset ry, projektialan tapahtumat ja PMI Finland Chapter, PMI:n sertifiointijärjestelmä ja tapahtumat
 • Projektikulttuuri, projektit kehittämisen välineinä
 • Projektiliiketoiminta

2. Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelma – 5 pv

 • Projektin taustat, tavoitteet ja niistä johdettavat tehtävät
 • Projektisuunnitelma projektipäällikön työkaluna
 • Projektisuunnitelman osa-alueet
 • Projektirahoituksen hankkiminen
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Harjoitustehtävä ryhmissä, aloitus, projektien ideointi: projektisuunnitelman laatimisen aloitus

3. Projektin asettaminen ja osittaminen – 2 pv

 • Projektityypit; yritysprojektit ja julkisrahoitteiset projektit
 • Projektin tavoitteiden määrittäminen: miksi projekti toteutetaan ja mikä muutos sillä halutaan saada aikaan?
 • Projektin aikataulun ja budjetin määrittäminen
 • Tehtävien osittaminen ja projektin vaiheistus

4. Projektiorganisaatio ja sen merkitys – 2 pv

 • Resurssien kartoittaminen
 • Projektin organisointi, projektiryhmän muodostaminen
 • Projektitoimijoiden roolit ja tehtävien vastuuttaminen
 • Projektin ohjaus
 • Ohjausryhmätyöskentely

5. Projektien inhimilliset taidot ja verkostot – 2 pv

 • Työn merkityksellisyys ja tiimityö, Belbinin tiimiroolitesti, huipputiimin tunnusmerkit
 • Verkostoituminen ja verkostojen merkitys projekteissa
 • Projektin sidosryhmät (rahoittajat, hyödynsaajat, kohderyhmät, media)

6. Projektijohtaminen, tiimin johtaminen – 2 pv

 • Projektipäällikkönä toimiminen ja kehittyminen
 • Projektipäällikön ominaisuudet
 • Projektipäällikön vastuualueet
 • Itsensä johtaminen ja ajanhallintataidot
 • Projektiryhmän motivointi ja osallistaminen

7. Projektin riskienhallinta – 2 pv

 • Projektin riskien kartoittaminen ja nimeäminen
 • Erilaiset riskit
 • Riskien analysointi; miksi projektit epäonnistuvat tai onnistuvat vain osittain; tutkimustuloksia
 • Riskienhallintasuunnitelma

8. Projektin ohjaus – 1 pv

 • Projektinhallinta, perinteiset menetelmät (esim. vesiputousmalli)
 • Projektin seuranta, projektin ohjaus ja ohjausmalli
 • Muutosten hallinta
 • Katselmoinnit, laadunvarmistus, raportointi
 • Ketterä projektinhallinta, ketterän johtamisen ydinkohdat, katsaus ketteriin menetelmiin

9. Projektiviestintä – 1 pv

 • Projektiviestinnän kohderyhmät ja viestinnän painopisteet
 • Avainviestit
 • Viestinnän visualisoinnin työkalut (esim. infograafit projektiviestinnässä)
 • Projektin viestintäsuunnitelma

10. Projektin päättäminen ja projektin tulosten raportointi – 2 pv

 • Projektin tulosten arviointi ja jatkokehittämistarpeet
 • Projektin loppuraportointi
 • Projektin päättäminen
 • Ryhmien projektisuunnitelmien esittelyt, opit ja reflektiot

11. IPMA-D-sertifiointi

 • Halukkaille mahdollisuus suorittaa IPMA-D-sertifiointi Projektiammattilaiset ry:n toteuttamana

Haku koulutukseen

Juuri nyt ei avoinna olevia hakuja.

Lisätietoja hakeutumisesta

TE-toimiston koulutusneuvonta
0295 020 702 (ma-pe klo 9.00–16.15)

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, josta koulutuksen opiskelijat valitaan.

Valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsemisestä henkilökohtaisesti.

TE-palveluiden logo.

Katso TE-live-lähetyksen tallenne!

Tallenne on tehty 15.8.2022 TE-live-lähetyksessä.

Kysy lisää

Asta Salminen.

Salminen Asta

koulutusasiantuntija
Puhelin: 050 421 1665
Sähköposti: asta.salminen(a)syo.fi
Pekka Käyhkö.

Käyhkö Pekka

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 593 7948
Sähköposti: pekka.kayhko(a)syo.fi

Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

 • Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

  Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Saatat olla kiinnostunut myös

Pätevöidy projektihallinnan osaajaksi

Pätevöidy projektihallinnan osaajaksi

Hanki ammattiosaaminen projektityöskentelyyn! Koulutuksessa suoritat liiketoiminnan ammattitutkinnosta tutkinnon...
Kaksi naista keskustelevat, edessä kannettava tietokone. Toinen tekee muistiinpanoja

Liiketoiminnan osaajaksi

Katso tarkemmat hakeutumisohjeet Opiskelet verkossa ja käytännön työtehtävissä...