Projektiosaaja + IPMA D-sertifiointi koulutus.

Projektiosaaja + IPMA D-sertifiointi

Teoriakoulutus 20 päivää + 20 päivää työssäoppimista

Projektiosaaja-koulutuksessa kehityt projektihallinnan asiantuntijana ja osaajana. Koulutus antaa osallistujille tehokkaita työvälineitä ja valmiuksia projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etä- ja verkkotyöskentelynä.

Hakeudu koulutukseen

Katso TE-live-lähetyksen tallenne!

Tallenne on tehty 15.8.2022 TE-live-lähetyksessä.

Projektiosaaja-koulutuksessa saat hyvät käytännön valmiudet eri osa-alueisiin

Projektiosaaja-koulutuksessa saa hyvät käytännön valmiudet toimia projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Opiskelijan projektiosaaminen kehittyy ja mukaan liitettävä työssäoppiminen kehittää konkreettisesti toimintaa!

Koulutuksen käytyäsi sinulla on mahdollisuus suorittaa myös IPMA-D-sertifikaatti ja tällä todentaa oman osaamisesi jatkossa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii eri ammattialojen osaajille, jotka yritysten tai julkishallinnon palveluksessa toimiessaan tarvitsevat asiantuntijatasoista, virallisesti tunnustettua projektiosaamista.

Projektiosaamisen koulutus

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus tukee osallistujan kehittymistä projektinhallinnan asiantuntijana ja osaajana. Se antaa osallistujille tehokkaita työvälineitä ja valmiuksia projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • osaa yhdistää projektitoiminnan organisaation strategiaan ja osallistua menestyksekkään projektitoiminnan rakentamiseen ja toteuttamiseen.
 • osaa tarkastella kokonaisvaltaisesti projektin elinkaarta projektipäällikön näkökulmasta.
 • hallitsee projektin johtamisen erityispiirteet ja käytännön menetelmät projektin eri vaiheissa.
 • kykenee johtamaan ja ohjaamaan projektitiimiä haasteellisissa johtamistilanteissa, esim. virtuaaliset ja kansainväliset projektitiimit.
 • osaa käyttää erilaisia projektin hallinnan työkaluja sekä hyödyntää digitaalisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla projektin elinkaaren eri vaiheissa.

Koulutus lisää jokaisen osallistujan projektiosaamista omasta asiantuntijuudesta riippumatta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kattaa kaikki projektijohtamisen keskeiset osa-alueet – mukaan lukien projektin suunnitteluun, toteutukseen sekä projektin tulosten raportointiin, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät seikat.  Projektin eri vaiheiden yksityiskohtainen tarkastelu sekä käytännönläheiset harjoitteet kehittävät opiskelijan valmiuksia toimia työelämän vaativissakin projektitehtävissä joko projektitiimin jäsenenä, asiantuntijana tai projektin vastuullisena vetäjänä.

 • Projektinhallintaa tarkastellaan koulutuksessa myös LEAN-periaatteiden mukaisen prosessien hallinnan sekä ketterän muutosjohtamisen näkökulmasta.   Toimintaympäristöä tarkasti havainnoiva ja laadukas projektin toteutus mahdollistaa hyvän lopputuloksen.

Osallistuja voi halutessaan sertifioida projektiosaamisensa osallistumalla IPMA-D-testiin.  

Projektiosaaja koulutuksen sisältö

Koulutuksen toteutus

 • Koulutuksen pituus on 40 päivää, johon sisältyy 20 päivää työssäoppimista.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etä- ja verkkotyöskentelynä. Hyödynnämme niin  livewebinaareja, tallenteita, ohjattua etätyöskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä. Koulutusta varten perustetaan Pinja-verkko-oppimisympäristöön työtila, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan koulutuksen materiaaleihin, keskustelemaan keskustelualueilla, katsomaan luentotallenteita ja palauttamaan koulutukseen sisältyviä tehtäviä. Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden tarpeita ja toiveita, jotka otetaan huomioon koulutuksen sisältöjen käsittelyssä.

Koulutuksen alussa muodostetaan projektiryhmät, joissa ryhmät tekevät projektisuunnitelman valitsemastaan aiheesta. Aihe voi tulla myös työnantajilta. Työskentely jatkuu koko teoriajakson ajan. Projektisuunnitelmat esitellään teoriakoulutuksen lopussa ja niistä annetaan palautetta.

Koulutuksen aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta. Työnhakuvalmennus integroidaan koulutukseen. Työssäoppimispaikan hankkii jokainen opiskelija itse, mutta sen hankkimista tuetaan Suomen Yrittäjäopiston puolesta tarvittaessa.

Koulutuksen sisällön kuvaus

1. Orientaatio (1 pv)

 • Työskentelytavat verkossa, osallistujien ja kouluttajien esittely
 • Koulutuksen ja IPMA-D-sertifioinnin esittely
 • Projektiammattilaiset ry, projektialan tapahtumat ja PMI Finland Chapter, PMI:n sertifiointijärjestelmä ja tapahtumat
 • Projektikulttuuri, projektit kehittämisen välineinä
 • Projektiliiketoiminta

2. Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelma (5 pv)

 • Projektin taustat, tavoitteet ja niistä johdettavat tehtävät
 • Projektisuunnitelma projektipäällikön työkaluna
 • Projektisuunnitelman osa-alueet
 • Projektirahoituksen hankkiminen
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Harjoitustehtävä ryhmissä, aloitus, projektien ideointi: projektisuunnitelman laatimisen aloitus

3. Projektin asettaminen ja osittaminen (2 pv)

 • Projektityypit; yritysprojektit ja julkisrahoitteiset projektit
 • Projektin tavoitteiden määrittäminen: miksi projekti toteutetaan ja mikä muutos sillä halutaan saada aikaan?
 • Projektin aikataulun ja budjetin määrittäminen
 • Tehtävien osittaminen ja projektin vaiheistus

4. Projektiorganisaatio ja sen merkitys (2 pv)

 • Resurssien kartoittaminen
 • Projektin organisointi, projektiryhmän muodostaminen
 • Projektitoimijoiden roolit ja tehtävien vastuuttaminen
 • Projektin ohjaus
 • Ohjausryhmätyöskentely

5. Projektien inhimilliset taidot ja verkostot (2 pv)

 • Työn merkityksellisyys ja tiimityö, Belbinin tiimiroolitesti, huipputiimin tunnusmerkit
 • Verkostoituminen ja verkostojen merkitys projekteissa
 • Projektin sidosryhmät (rahoittajat, hyödynsaajat, kohderyhmät, media)

6. Projektijohtaminen, tiimin johtaminen (2 pv)

 • Projektipäällikkönä toimiminen ja kehittyminen
 • Projektipäällikön ominaisuudet
 • Projektipäällikön vastuualueet
 • Itsensä johtaminen ja ajanhallintataidot
 • Projektiryhmän motivointi ja osallistaminen

7. Projektin riskienhallinta (2 pv)

 • Projektin riskien kartoittaminen ja nimeäminen
 • Erilaiset riskit
 • Riskien analysointi; miksi projektit epäonnistuvat tai onnistuvat vain osittain; tutkimustuloksia
 • Riskienhallintasuunnitelma

8. Projektin ohjaus (1 pv)

 • Projektinhallinta, perinteiset menetelmät (esim. vesiputousmalli)
 • Projektin seuranta, projektin ohjaus ja ohjausmalli
 • Muutosten hallinta
 • Katselmoinnit, laadunvarmistus, raportointi
 • Ketterä projektinhallinta, ketterän johtamisen ydinkohdat, katsaus ketteriin menetelmiin

9. Projektiviestintä (1 pv)

 • Projektiviestinnän kohderyhmät ja viestinnän painopisteet
 • Avainviestit
 • Viestinnän visualisoinnin työkalut (esim. infograafit projektiviestinnässä)
 • Projektin viestintäsuunnitelma

10. Projektin päättäminen ja projektin tulosten raportointi (2 pv)

 • Projektin tulosten arviointi ja jatkokehittämistarpeet
 • Projektin loppuraportointi
 • Projektin päättäminen
 • Ryhmien projektisuunnitelmien esittelyt, opit ja reflektiot

11. IPMA-D-sertifiointi

 • Halukkaille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa IPMA-D-sertifiointi Projektiammattilaiset ry:n toteuttamana

Haku koulutukseen

Hae Turun koulutukseen viimeistään 1.9.2022 ja Kouvolan viimeistään 4.9.2022.

Kiinnitä hakemuksen tekemiseen huomiota ja perustele, miksi koulutus kiinnostaa sinua.

Lisätietoja hakeutumisesta

TE-toimiston koulutusneuvonta
0295 020 702 (ma-pe klo 9.00–16.15)

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, josta koulutuksen opiskelijat valitaan.

Valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsemisestä henkilökohtaisesti.

TE-palveluiden logo.

Kysy lisää

Asta Salminen.

Salminen Asta

koulutusasiantuntija
Puhelin: 050 421 1665
Sähköposti: asta.salminen(a)syo.fi
Pekka Käyhkö.

Käyhkö Pekka

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 593 7948
Sähköposti: pekka.kayhko(a)syo.fi

Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

 • Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

  Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Saatat olla kiinnostunut myös

Pätevöidy projektihallinnan osaajaksi

Pätevöidy projektihallinnan osaajaksi

Hanki ammattiosaaminen projektityöskentelyyn! Koulutuksessa suoritat liiketoiminnan ammattitutkinnosta tutkinnon...
Kolme naista ja yksi mies keskustelevat pöydän ympärillä ja pitelevät kännyköitä.

Pätevöidy päivittämällä

Katso TE-liven tallenne koulutuksesta Koulutuksen infotilaisuus TE-live-lähetyksessä on...